Darovací smlouva VZOR se vám bude hodit pro snadné a rychlé převedení majetku na někoho jiného. Přinášíme vám verzi v PDF i Word formátu pro volné využití zdarma. Také si ujasníme, jak je to s daněním darů. 

K čemu slouží darovací smlouva a kdy ji využít?

Možná vás překvapí, že darování nějaké věci někomu nemusí být zdaleka tak jednoduché, jak se zdá. Zvlášť pokud nebudeme počítat klasické narozeninové dárky, dárkové poukazy a podobně, ale zaměříme se na hodnotnější dary.

Darování se řídí občanským zákoníkem v v § 2055–2078 a jedná se prakticky o právní vztah mezi dárce a obdarovaným. Když někomu něco darujeme, rozumí se tím dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva z nás na jinou osobu. Podmínkou se samozřejmě stává to, že danou věc musíme nejprve vlastnit, abychom ji mohli někomu darovat.

Může se jednat o:

  1. Nemovité věci – pozemek, dům, byt, garáž.
  2. Movité věci – auto, vybavení do domu, elektronika.
  3. Nehmotné vlastnictví – předchozí dvě kategorie obsahují hmotné věci, nehmotné vlastnictví je však také možné darovat a jedná se například o obchodní tajemství, nápad, pohledávku.

Náležitosti darovací smlouvy

Darovací smlouvu tedy nejčastěji využijete, když chcete oficiálně převést vlastnictví většího majetku na jinou osobu, ale nepožadujete žádné peníze nebo službu (v takovém případě by se totiž jednalo spíše o kupní smlouvu).

Typicky se darovací smlouva využívá v rodině, mezi blízkými přáteli nebo popřípadě u cizích lidí, kterých chceme majetek darovat z loajálních důvodů. Jaké náležitosti by ve smlouvě neměly chybět?

1/ Určení dárce a obdarovaného – jako u každé jiné smlouvy je nutné přesně uvést základní osobní údaje o obou stranách. Nejčastěji se tedy uvádí celé jméno, adresa trvalého bydliště, kontakt  (e-mail, telefon), datum narození nebo třeba číslo občanského průkazu.

2/ Jasně určený a specifikovaný předmět daru – v další části je vhodné specifikovat samotný dar. Měli byste uvést základní poznávací znaky a charakteristiku tak, aby nemohlo dojít k záměně. Například v případě auta lze uvést značku, typ, rok výroby, VIN kód, barvu, stáří a podobně.

3/ Prohlášení dárce – v tomto bodě dárce prohlašuje, že je doposud jediným a výlučným vlastníkem dané věci nebo specifikuje opak.

4/ Účel smlouvy – tímto bodem se rozumí převedení vlastnického práva z dárce a na obdarovaného, který vlastnictví přijme. Připojit také můžete větu, ve které se dárce jasně vzdává všech pozdějších nároků na dar.

5/ Specifikace podmínek darování – zde můžete uvést další speciální podmínky darování, například u nemovitostí se uvádí specifikace převodu na Katastrálním úřadě apod. Také se zde uvádí převod potencionálního nebezpečí spojeného s darem na obdarovaného, datum převodu na obdarovaného a tak dále.

6/ Podmínky odstoupení od smlouvy – od smlouvy lze odstoupit pouze v případech určených zákonem. Jedná se o odstoupení od smlouvy pro nouzi nebo nevděk. Více najdete v  § 2068 až 2075 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

7/ Datum a podpis obou stran – celou smlouvu je nutné potvrdit datem sepsání a podpisem obou stran.

Dary a daňové přiznání

Také dary podléhají danění. V roce 2014 byla sice zrušena darovací daň, stát si však peníze vezme v rámci daně z příjmů. Dary se z hlediska zákona řadí do bezúplatných příjmů a sazba činí 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby.

Daňovou problematiku darů každoročně řešíte v rámci daňového přiznání, dary obdržené v tomto roce tedy budete uvádět v přiznání za rok 2022.

Jak je to daněním darů v roce 2021?

Jak je to daněním darů v roce 2021?

Samozřejmě i zde najdeme výjimky, od kterých nás zákon osvobozuje, nepatří sem:

  • Příležitostné dary s celkovou hodnotou do 15 000 Kč za jedno zdaňovací období.
  • Dary od blízkých příbuzných včetně nevlastního rodiče nebo dítěte a manželů.
  • Darování od osob blízkých, se kterými obdarovaný alespoň rok žil v jedné domácnosti před získáním daru.
  • Dary, které byly vyčleněny do svěřeneckého fondu.
  • A také dary, které obdarovaný ze svého majetku vložil do rodinné fundace.

Darovací smlouva VZOR ke stažení zdarma

Chcete-li tedy darovat nějakou hodnotnější věc nebo nehmotné vlastnictví, hodí se využít náš vzor darovací smlouvy, který vám poskytujeme zdarma ke stažení.

Darovací smlouva VZOR – PDF formát zdarma ke stažení

Darovací smlouva VZOR – Word formát zdarma ke stažení

Upozornění: Naše společnost není zodpovědná za případné spory, nejasnosti a chyby v darovací smlouvě. Každý je povinen stáhnutý vzor upravit dle skutečnosti, aktuálního znění a ověřit správnost všech údajů před použitím dané smlouvy.

Pomohl vám dnešní článek? Napište nám do komentářů případné dotazy a nejasnosti. Budeme se na vás těšit u příštího článku. 

Mám zájem o odběr newsletteru