Ať už jste přišli o práci, chcete podnikat nebo již podnikáte a zaměstnáváte pracovníky, týká se vás aktivní politika zaměstnanosti. Podívejte se, jak vám může úřad práce formou finančních příspěvků pomoci.

Co to je aktivní politika zaměstnanosti?

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je soubor opatření, které vedou k maximální možné úrovni zaměstnanosti. Jejím cílem je:

 • odstraňovat překážky omezující vstup osob na trh práce,
 • přispívat k souladu mezi poptávkou a nabídkou pracovních sil,
 • podporovat vyloučené skupiny z pracovního trhu.

Zabezpečuje ji úřad práce a MPSV. Týká se vás, pokud patříte mezi nezaměstnané a hledáte práci, ale i mezi zaměstnavatele, kdy chcete poskytnout nová pracovní místa, ale chybí vám dostatečné finanční prostředky. Níže najdete možnosti, díky nimž vám úřad práce s realizací těchto záměrů pomůže.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro evidované na úřadu práce

Jestliže jste přišli o zaměstnání, evidujte se na úřadu práce! Nejenže za vás bude po dobu vedení jako uchazeče o zaměstnání hradit zdravotní pojištění, ale nabídne vám i několik možností, jak získat nové pracovní místo. Podívejte se na následující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kterých můžete využít.

Rekvalifikace

Chcete-li najít uplatnění v jiném oboru, můžete si při evidenci na ÚP zajistit rekvalifikaci. Existují dva způsoby její realizace. Prvním z nich je rekvalifikace nabízená úřadem práce v rámci níž si vyberete z nabídky kurzů zveřejňovaných MPSV. Podmínkou je status uchazeče o zaměstnání. Po splnění určitých požadavků vám ÚP celý rekvalifikační kurz uhradí a to i včetně nákladů, které s jeho absolvováním souvisejí.

Druhou variantou je tzv. zvolená rekvalifikace, kdy si vybíráte kurz z nabídky akreditovaných zařízení. V tomto případě stačí být evidovaní na ÚP jako zájemci o zaměstnání. Posoudí-li komise, že zvolenou rekvalifikaci skutečně potřebujete, uhradí vám kurz až do výše 50 000 Kč. Samozřejmostí je jeho úspěšné absolvování. Související náklady si však budete muset zaplatit sami.

Tip: Zaujala vás možnost rekvalifikace? Přečtěte si náš článek o konkrétních postupech a podmínkách, které je třeba pro získání kurzu splnit.

Veřejně prospěšné práce (VPP)

V rámci dlouhodobé evidence na ÚP jako uchazeči o zaměstnání, se můžete přihlásit k vykonávání veřejně prospěšných prací. Ty poskytují především obce, státní či jiné obecně prospěšné společnosti. Nejčastěji se jedná o práce:

 • údržby veřejných budov, komunikací nebo sportovišť,
 • s osobami zdravotně postiženými,
 • ve školách,
 • v oblasti charity
 • nebo v kulturních zařízeních.

VPP jsou sjednávány obvykle na několik měsíců (výjimečně na dva roky). Za tu dobu vás však zaměstnavatel dobře pozná a v případě spokojenosti zaměstná natrvalo. V případě neúspěchu to můžete zkusit u jiné společnosti. Veřejně prospěšné práce jsou vykonávány za mzdu (příp. plat), který činí 15 000 až 16 500 korun.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro zaměstnavatele nebo zájemce o podnikání

Jako zaměstnavatelé i zájemci o podnikání můžete získat některé příspěvky od ÚP. Podívejte se, jaké nástroje aktivní politiky zaměstnanosti lze čerpat.

Investiční pobídky

Investiční pobídky jsou finanční prostředky pro zaměstnavatele na podporu vytváření nových pracovních míst (např. pro umožnění veřejně prospěšných prací), na školení a na rekvalifikaci zaměstnanců (pouze však pro regiony s průměrnou mírou nezaměstnanosti, která je min. o 25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v ČR nebo pro území zvýhodněných průmyslových zón).

Společensky účelné pracovní místo

Jako zaměstnavatelé, nebo uchazeči o zaměstnání (v případě, kdy chcete začít podnikat) můžete získat příspěvek od úřadu práce na vytvoření zcela nové pracovní příležitosti nebo pracovního místa pro konkrétního uchazeče. Příspěvek je však možné získat pouze za určitých podmínek. Při ukončení samostatné výdělečné činnosti se kromě důvodu nemoci (příp. smrti) musí finanční podpora vracet.

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování poskytuje úřad práce těm zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat osoby, jež vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání např. z následujících důvodů:

 • mají zdravotní problémy,
 • pečují o dítě,
 • jsou vyššího věku.

Nutností je sepsat s úřadem práce dohodu, díky níž vám může na zaměstnance přispívat pár tisíc měsíčně (max. do výše poloviny minimální mzdy) po dobu tří měsíců.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Poslední možností finanční podpory pro zaměstnavatele je příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Příspěvek slouží k financování části pracovní doby zaměstnanců v situaci, kdy přecházíte na jiný podnikatelský program a nemůžete jim poskytnout práci v plném rozsahu (vzniká tak překážka v práci). Jeho výše činí pro jednoho zaměstnance maximálně polovinu minimální mzdy a čerpat ho můžete po dobu až šesti měsíců.

Překlenovací příspěvek

Pokud začínáte podnikat, či o tom uvažujete, můžete od úřadu práce dostat tzv. překlenovací příspěvek, který vám má pomoct nastartovat byznys. Jeho výše činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Můžete ho pobírat po dobu až pěti měsíců.

Pro jeho získání však musíte vypracovat přesvědčivý podnikatelský plán. Zároveň je nutné o příspěvek požádat do 30 kalendářních dní od uzavření dohody s ÚP.

Tip: Chcete změnit obor a sami si vybrat kurz v rámci zvolené rekvalifikace? Orange Academy poskytuje rekvalifikační kurzy v oboru účetnictví (podvojného, daňové evidence i mzdového), personalistiky nebo online marketingu. Podívejte se na naši kompletní nabídku.

Zdroj: portal.pohoda.cz, dotacni.info

Mám zájem o odběr newsletteru