Víte, co patří mezi překážky v práci a na co máte v případě jejich vzniku nárok? Podívejte se, kdy vám náleží náhrada mzdy a kolik dní volna získáte v případě svatby či pohřbu.

Co to jsou překážky v práci a jak se dělí?

Překážky v práci jsou právem uznané skutečnosti, které vám jakožto zaměstnanci zasahují do pracovní doby a znemožňují vám osobně vykonávat práci pro zaměstnavatele.

Překážky v práci se dělí na 2 skupiny podle toho, kde vznikají:

  • na straně zaměstnance,
  • na straně zaměstnavatele.

Překážky v práci na straně zaměstnance

A jaké skutečnosti můžete za překážky vzniklé na vaší straně považovat? Mezi osobní překážky v práci patří:

  • mateřská a rodičovská dovolená,
  • ošetřování člena rodiny,
  • pobyt v lázních či ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • svatba
  • nebo úmrtí v rodině.

Kromě osobních překážek existují ještě ty z důvodu obecného zájmu (výkon veřejných funkcí nebo občanských povinností) nebo z důvodu školení a studia při zaměstnání (např. za účelem prohloubení kvalifikace).

Volno na svatbu

Jestliže se chcete s partnerem nebo partnerkou brát, dostanete od zaměstnavatele volno na svatbu v délce dvou dní. Přičemž se počítá, že v jednom z nich se uskuteční obřad. Náhradu mzdy však získáte pouze za jeden den.

Pokud jste rodič jednoho z nastávajících manželů, máte nárok na jeden den volna a náhradu mzdy za tento den (musí se jednat o den obřadu, který je zároveň vaším pracovním dnem). Jeden den volna dostanete i v případě, že jste dítětem rodiče, který se bude ženit/vdávat. Jako dítě rodiče novomanžele však nemáte nárok na náhradu mzdy.

Tip: Buďte originální a uspořádejte váš svatební den v zimě. Kromě originálních fotografií a nevšedního zážitku nabízí svatba v zimě i praktické výhody.

překážky v práci: volno na svatbu

Volno na pohřeb

Dva dny volna a volno v den pohřbu včetně náhrady mzdy za tyto dny dostanete v případě úmrtí manžela/ky, druha/žky nebo dítěte. Pokud vám zemřel rodič, sourozenec, tchyně, tchán švagr nebo švagrová budete z práce uvolněni na jeden den a za tento den vám bude vyplacena i náhrada mzdy.

Jestliže zemře váš prarodič, vnouče nebo prarodič vašeho manžela/ky nebo někdo další, kdo s vámi žil v době úmrtí v domácnosti, máte nárok na nejvýše jeden den pracovního volna s náhradou mzdy. Pokud smuteční obřad organizujete, ať už se jedná o pohřeb kohokoliv z výše uvedených, máte nárok na další den volna a náhradu mzdy.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci na straně zaměstnavatele vznikají v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Jedná se o následující případy:

Prostoje

Prostoje jsou způsobené nepředvídanými poruchami na strojních zařízeních nebo jinými provozními příčinami. Zaměstnavatel má povinnost převést vás na jinou práci, nebo vám poskytnout náhradu mzdy ve výši nejméně 80% průměrného výdělku.

Přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů

Pracujete-li v zemědělství, lesnictví nebo stavebnictví, můžete se dostat do situace, kdy nebudete moci vykonávat svou práci z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelní pohromy. Nepřevede-li vás zaměstnavatel na jinou práci, přísluší vám náhrada mzdy min. ve výši 60% průměrného výdělku.

Ostatní překážky

Ostatní překážky mohou vzniknout kvůli nedostatku zakázek, omezení odbytu výrobků nebo poptávky. V takovém případě byste měli získat náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů

Jestliže tato doba spadá do pracovní doby, mzda (plat) se vám nebude krátit. Pokud vám v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, máte nárok na její náhradu ve výši průměrného výdělku.

Zajímají vás další témata z personalistiky? Přihlaste se na náš kurz!

Mám zájem o odběr newsletteru