Některé společnosti používají anglické firemní zkratky názvů pracovních pozic. V tomto článku vám vysvětlíme ty nejčastější, ale i další firemní, z angličtiny převzaté výrazy.

Aktualizace: 13. 9. 2021

Firemní zkratky: Kde se s nimi můžete setkat?

S následujícími firemními zkratkami se můžete setkat již v některých inzerátech, které firmy (často s mezinárodní působností) na internetu vypisují. Možná se vám již stalo, že jste na takový narazili, ale nevěděli jste, o jakou pozici se jedná. Po přečtení tohoto textu však již budete moudřejší a schopni je běžně používat! Kromě zkratek pracovních pozic zde najdete i další často užívané, z angličtiny převzaté firemní výrazy.

CEO – Chief Executive Officer

Se zkratkou CEO se pravděpodobně setkáte nejčastěji. Označuje nejvýše postaveného člověka ve firmě, který celou společnost vede. Spolupracuje s ostatními řediteli, jejichž činnost řídí, koordinuje a kontroluje. Vytváří celkovou strategii i politiku směřování společnosti k vytyčeným cílům. Česky lze výraz přeložit jako generální ředitel, předseda představenstva. V britské angličtině se používají pojmy Managing Director nebo General Manager.

CSO – Chief Sales Officer

Jak již název napovídá CSO má na starosti vedení celého obchodního oddělení. Zodpovídá za implementaci a rozvoj obchodní a prodejní strategie společnosti, kterou zároveň zastupuje při jednání s partnery. Jeho úkol spočívá také v motivování a hodnocení členů obchodního týmu. Českým ekvivalentem je obchodní ředitel. Někdy se můžete setkat také s pojmem Sales Director nebo Sales Manager. Druhý výraz však může znamenat i jeho podřízeného – obchodního zástupce.

CCO – různé významy

U zkratky CCO najdeme celou řadu významů. Firmy ji mohou používat v nejrůznějších případech, a je proto tedy nutné znát i rozepsanou verzi zkratky v dané firmě. Mezi obvyklé významy patří:

  • CCO – Chief Communications Officer – ředitel komunikace s veřejností.
  • CCO – Chief Commercial Officer – ředitel zodpovědný za komerční vývoj a strategii neboli také obchodní ředitel.
  • CCO – Chief Compliance Officer – v některých institucích se můžeme setkat ředitele odpovědného za dodržování přísných předpisů z hlediska práva. Jedná se většinou o banky nebo pojišťovny.
  • CCO – Chief Creative Officer – ředitel kreativního týmu pracovníků (většinou na marketingových odděleních).
  • CCO – Chief Cultural Officer – ředitel firemní kultury se zabývá tím, aby veškeré firemní akce, nábor nových zaměstnanců nebo team buildingové akce byly v souladu s firemní kulturou a hodnotami.
  • CCO – Chief Customer Officer – ředitel zákaznického oddělení.
  • CCO – Chief Country Officer – ředitel, který se věnuje byznysu dané společnosti v určité zemi.
  • CCO – Chief Cloud Officer – ředitel cloudových služeb.

COO – Chief Operations Officer

COO neboli provozní ředitel zodpovídá za zajištění bezproblémového chodu firmy. Mimo jiné koordinuje procesy, řeší operativní problémy, dohlíží nad efektivností hospodaření, schvaluje a kontroluje dodržování vnitropodnikových předpisů a vnitřních procesů. Kromě COO se můžete setkat také s pojmy Operations Director, Executive Director nebo Operations Manager.

CTO – Chief Technical Officer

I firemní zkratku CTO lze odvodit z celého anglického názvu pracovní pozice technického ředitele, který může mít na starosti vývojářský tým nebo efektivnost výroby a veškeré činnosti s tím spojené.

CMO – Chief Marketing Officer

CMO má na starosti vedení marketingového týmu. Kromě toho analyzuje trh, vývojové trendy a konkurenci. Na základě těchto informací vytváří marketingovou strategii. Vyhodnocuje úspěšnost kampaní a zpracovává analýzy či zprávy o činnosti týmu. V češtině mu odpovídá výraz marketingový ředitel. V angličtině se používá také pojem Marketing Manager.

CFO – Chief Financial Officer

CFO neboli finanční ředitel zodpovídá za ekonomickou a finanční stabilitu společnosti. Tvoří rozpočty, vyhodnocuje rizikovost projektů, zpracovává finanční reporty.

firemní zkratky

Další často používané firemní zkratky

Kromě firemních zkratek označujících pracovní pozice, se ve firmách používají i další z angličtiny převzaté pojmy. Podívejte se na jejich význam, ať v budoucí práci netápete!

ASAP – As soon as possible

Pokud vám šéf zašle e-mail, který bude obsahovat slovo asap, jež znamená “jakmile to bude možné”, zbystřete! Jedná se o důležitý úkol. Nadřízený od vás očekává, že ho vyřídíte bez zbytečného odkladu!

B2B – Business to Business

Zkratku B2B byste měli znát především v případě, kdy se pohybujete nebo budete pohybovat v obchodním oddělení. Značí obchodní vztahy a prodej mezi společnostmi navzájem. Do češtiny ji lze přeložit jako firmy firmám.

B2C – Business to Customer

B2C pak znamená klasický model prodeje firmy zákazníkům, respektive konečným spotřebitelům.

Budget

Výraz budget se používá především v managementu a finančním oddělení. Českým ekvivalentem je rozpočet.

CRM – Customer Relationship Management

Zkratku CRM lze doslovně přeložit jako řízení vztahů se zákazníky. V praxi se může jednat o počítačový program, který zpracovává procesy, vztahující se k této oblasti.

HR – Human Resources

S pojmem HR se setkáte například během výběrového řízení. V češtině znamená lidské zdroje a ve firemním prostředí označuje personální oddělení.

KPI – Key Performance Indicators

KPI je zkratka, kterou používají manažeři při hodnocení podřízených. Pojem lze přeložit jako klíčové výkonnostní ukazatele, podle nichž jsou zaměstnanci odměňováni prémiemi či osobním ohodnocením.

Věříme, že jsme vám nejdůležitější firemní zkratky vysvětlili. Nastupujete-li do nové práce, přejeme vám mnoho úspěchů!

Zdroj: jomagazin.cz, euro.cz, jobs.cz, prace.cz

Mám zájem o odběr newsletteru