Součástí každodenního života je i finanční gramotnost. Umíte dobře zacházet se svými financemi v různých životních situacích? Orientujete se v problematice peněz a svůj rozpočet máte pod kontrolou? Jestliže zažíváte v některých rozhodnutích nejistotu, podívejte se s námi na pár tipů. Na zlepšení plánování svých financí není nikdy pozdě!

Utrácejte méně

Předpokladem pro zvládnutí osobní finanční situace je dbát několika zásad. Příjmy a výdaje domácnosti by měly být minimálně vyrovnané. Ideálně by však měly být příjmy vyšší, čímž nám vzniká přebytek, což je základem pro dobrý rozpočet. Základem úspěchu je utratit méně, než vyděláme.

Plánujte rodinný rozpočet

Nezapomeňte, že velmi důležitou roli hraje váš rozpočet. Jestliže to myslíte se zlepšením své finanční gramotnosti vážně, sepište si svoji příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu. Nejlepší je začít psát vše na papír, ale využít můžete např. i MS Excel, Tabulky Google nebo aplikaci v mobilu.

Nad jednotlivými položkami se skutečně zamyslete a získejte přehled o svých penězích. Vyložte všechny karty na stůl a nezapomeňte na žádného tzv. strašáka ve skříni. Při sestavování a následném dodržování rozpočtu musíte být upřímní sami k sobě. V kontrolovaném a řízeném rozpočtu vyplyne na povrch každá nesrovnalost.

Výdaje si rozdělte na ty, které musíte platit a ty, které platit chcete. Nepochybně musíte platit bydlení, elektřinu, plyn, topení, jídlo, drogerii, oblečení, dopravu, avšak mnohdy se v rozpočtu objevují i položky za luxusní elektroniku, auta a oblečení. Veškeré výdaje by měly mít určenou prioritu. Poskládejte si je od těch nejnutnějších po nutné, důležité a nejméně důležité. Může se také stát, že vám peníze na méně důležitou položku v rozpočtu nevyjdou a zůstanou vám pouze nesplněná přání. V případě, že utrácíte za položky, které chcete, avšak je mít nemusíte, měli byste si uvědomit, zda si to s vaší finanční situací můžete dovolit.

Tip: Výdaje, které jsou nutné, a musíme je hradit, si nastavte jako trvalé příkazy z banky.

Dodržování rodinného rozpočtu je v podstatě dohoda sám se sebou či s rodinou. Zavažte se, že část svých výdajů snížíte a nebudete utrácet více, než vám dovoluje stanovený limit. Hledejte úspory a snažte se získat větší prostor pro tvorbu finanční rezervy, spoření a případné investice.

Tip: Větší finanční výdaje plánujte. Nekupujte věci impulsivně, ale s rozvahou.

Vyhodnocujte

Osobní nebo rodinný plán financí je zapotřebí pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat. Každý měsíc si sedněte a v klidu si projděte položky, za které se utrácelo. Porovnejte svůj plánovaný rozpočet se skutečností. Pravděpodobně najdete nějaké položky, které nebyly nezbytné a finance za ně se mohly hodit na něco jiného. Nezoufejte a ze svých rozhodnutí se poučte. Finanční gramotnost si můžeme zdokonalovat celý život. Při pečlivém zacházení s penězi můžete časem ušetřit například i na další dovolenou.

Budujte finanční gramotnost již od dětství

Děti jsou obrazem svých rodičů – učíte je zodpovědnosti již od útlého věku, a můžete jim dát dobrý základ pro spokojený život. Základy finanční gramotnosti získají samotným pozorováním návyků rodičů – jste jim jejich vzorem a příkladem. Důležité je postupně získávat i samotné zkušenosti, díky nimž lépe pochopí koloběh peněz. Je vhodné nechat děti rozhodovat o malé části financí. Výše kapesného by měla být přiměřená jejich věku a vašim finančním možnostem.

Nenechte se pohltit reklamou

Vysvětlete dětem, jaké nástrahy je v životě čekají, a jak reklamy a konzum ovlivňují jejich rozhodování. I ony by měly vědět, že výdaje mají určité priority. Měly by si uvědomit, že hospodaří s omezeným rozpočtem a není možné koupit bez rozvahy vše, co uvidí. Na to, vypadat v očích ostatních lépe, nemusejí dostačovat finance a budou muset koupi nové elektroniky nebo značkového oblečení na čas odložit. Je to pouze pro jejich dobro a připravíte je tak na nelehký život ve světě financí.

Nespoléhejte na zavedení finanční gramotnosti do škol

O penězích byste měli s dětmi mluvit i přes to, že se finanční vzdělávání stalo součástí učební osnovy ve školách. Nikdy jim nedá “finanční gramotnost do škol” v podobě krátké přednášky tolik, kolik vy jim můžete dát do života svým zodpovědným přístupem a postupným dávkováním informací podle věku.

Začněte s dětmi tam, kde je to vidět

Stačí začít maličkostmi, jako jsou informace o úsporách za energie. Naučit děti neplýtvat elektřinou a vodou. Nejen, že to rodinám leze do finančního rozpočtu, ale také učíte děti ohleduplnosti k přírodě. Zbytečné svícení na chodbě, v koupelně nebo na schodišti se pro vaši rodinu stane tabu.

Chcete získat větší povědomí o svých příjmech a výdajích? Absolvujte kurz účetnictví s Orange Academy!

Mám zájem o odběr newsletteru