Blíží se vánoční svátky, které jsou i ve firmách spojené s předáváním dárků. Firma, která se rozhodne obdarovat své obchodní partnery, klienty i zaměstnance, si může náklady na pořízení uplatnit jako daňově uznatelné a uplatnit odpočet DPH. Vánoční dárky – jaké jsou podmínky pro daňovou uznatelnost se dozvíte v následujících řádcích.

Které vánoční dárky pro klienty, obchodní partnery i zaměstnance jsou daňově uznatelné?

Mezi nejčastější dárky, které firmy rozdávají patří reklamní předměty, které jsou daňově uznatelné. Reklamní předměty musí být označeny logem nebo názvem obchodní firmy a nesmí převýšit částku 500 Kč. Pokud je firma plátcem DPH jedná se o částku bez DPH. Částka zahrnuje nejen samotný předmět, ale i náklady na potisk a případnou přepravu.

Kdyby na dárcích nebylo logo firmy, nestal by se dar reklamním a propagačním předmětem z titulu daně z příjmů, ale zůstal by zachován nárok na odpočet DPH. U dražších variant vánočních dárků pro klienty, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500 Kč bez DPH, nepůjde o daňový výdaj s odpočtem DPH nikdy.

Za reklamní předmět se považuje jakékoliv zboží, které není předmětem spotřební daně. Výjimkou je tzv. tiché víno, které musí mít na etiketě firemní logo a nesmí se jednat o sekt či šampaňské. Dalšími hojně využívanými reklamními předměty jsou psací potřeby, hrnky, kalendáře, kosmetika, diáře, USB flash disky a powerbanky.

Dárky, které nemají charakter propagačního předmětu

Zákon o daních z příjmů má svá jasná pravidla. V případě, že firma neposkytne jako dar své propagační předměty nebo je neposkytne přímo, ale např. formou poukázky, nebude poukázka ani jiný dar považován za daňově uznatelný výdaj. 

Zatímco zákon o daních z příjmů požaduje opatření dárků logem firmy nebo ochrannou známkou poskytovatele, zákon o dani z přidané hodnoty není tak přísný. Pokud je splněna podmínka, že je dárek poskytnut v rámci ekonomické činnosti a hodnota nepřesahuje 500 Kč bez daně, neodvádí poskytovatel při poskytnutí dárku DPH. 

Vánoční dárky ve firmě z pohledu daní

Mezi nejčastější dárky, které firmy rozdávají patří reklamní předměty, které jsou daňově uznatelné.

Účtování darů

Z pohledu účetnictví je dobré sjednotit všechny podmínky pro maximální daňovou optimalizaci dárků. Jak už jsme zmiňovali výše, z pohledu DPH není podstatné opatření dárků logem firmy, avšak většina firem logo zajistí, aby se celá hodnota daru považovala za daňově uznatelný výdaj. V účetnictví se reklamní předměty se evidují na účtech zásob. Na konci účetního období musí však dojít k zúčtování zbylých předmětů. Nákladem jsou v okamžiku darování a účtujeme je na účet 501 – spotřeba materiálu. Pokud by náklady spojené s nákupem reklamních předmětů nebylo možné uznat jako daňově uznatelné, jednalo by se o náklady na reprezentaci účtování probíhá na účtu 513 – náklady na reprezentaci nebo jako dar na účtu 543 – dary. DPH nárokovat nelze.   

Kontrola správce daně

V případě, že nastane kontrola ze strany správce daně, který prověřuje daňovou uznatelnost nákladů, je potřeba předložit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat informaci o tom, že předměty byli opatřeny logem firmy. Možností je i fotodokumentace reklamních dárků.

Závěr 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., z příjmů (§ 25 odst.1 písm. t) jsou základními pravidly pro daňově uznatelný náklad následující:

  • Cena dárku nesmí být vyšší než 500 Kč (firma která je plátce DPH – bere se cena bez DPH). Do této částky se však zahrnují i náklady na potisk, obaly a případná přeprava,

  • dárek musí být opatřen brandem, názvem služby nebo zboží a logem obchodní firmy,

  • dárek nesmí být předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína, což je víno jiné než šumivé),

  • příjemce z takového přijatého daru neplatí daň z příjmu.

Mám zájem o odběr newsletteru