Umělá inteligence vytváří ohromující a jedinečné obrázky, které jsou téměř nerozeznatelné od reálných fotografií. Jak to funguje a jaké jsou nejlepší aplikace pro generování obrázků pomocí AI? Jaké jsou důsledky této technologie pro grafiky a umělce? To se dozvíte v následujících řádcích.

Jak funguje generování obrázků pomocí AI?

Generování obrázků pomocí AI funguje s použitím speciálních typů neuronových sítí, které se nazývají generativní kontradiktorní sítě. Tyto sítě se skládají ze dvou částí: generátoru, který produkuje vzorky, a diskriminátoru, který rozlišuje mezi generovanými obrázky a věcmi v reálném světě. Generátor a diskriminátor spolu soutěží a učí se zpětnou vazbou, což vede k vylepšování kvality obrázků.

Generování obrázků pomocí AI vyžaduje velké množství dat, které slouží jako zdroj inspirace a učení pro sítě. Taková data mohou být například fotografie, kresby, texty nebo jiné typy informací. Na základě těchto dat sítě dokážou vytvářet obrázky, které odpovídají zadanému popisu, stylu, tématu nebo kategorii.

Jaké jsou nejlepší aplikace pro generování obrázků pomocí AI?

Existuje mnoho aplikací, které využívají AI k vytváření obrázků pro různé účely. Některé z nich jsou:

  • DALL-E1: Tato aplikace je založena na modelu GPT-3 od společnosti OpenAI, který je schopen generovat text i obrázky na základě zadaného textu. Uživatelé mohou zadat libovolný textový dotaz a DALL-E vygeneruje obrázky, které odpovídají dotazu. 
  • Imagen: Tato aplikace je založena na modelu BigGAN od společnosti Google, který je schopen generovat realistické obrázky různých kategorií, jako jsou zvířata, jídlo, krajina nebo lidi. Uživatelé mohou zadat libovolný textový dotaz a Imagen vygeneruje obrázky, které odpovídají dotazu. 
  • Midjourney: Nakonec nejpoužívanější program na vytváření digitálního umění z textových popisů. Uživatel zadá textový popis obrázku, který chce vytvořit, služba použije umělou inteligenci k vygenerování obrázku v požadovaném stylu a kvalitě. Midjourney AI je populární pro generování log, portrétů a architektury. Služba má placenou verzi, ale i verzi zdarma.
Studujte s námi angličtinu

 

Zmíněné aplikace jsou zdarma a dostupné online pro každého, kdo chce vyzkoušet generování obrázků pomocí AI. Existují i další aplikace, které nabízejí podobné funkce, jako jsou například Firefly od společnosti Adobe, Obrazky. AI od české společnosti Deeply nebo Canva, která integruje různé aplikace pro generování obrázků do svého grafického editoru.

Pokud jde o srovnání těchto aplikací, každá z nich má své vlastní jedinečné vlastnosti a silné stránky. Co se týče kvality vygenerovaných obrázků, výsledky se liší v závislosti na aplikaci a použitém algoritmu. V posledních letech dochází k výraznému pokroku a aplikace produkují obrázky stále realističtější a kvalitnější.

umělá inteligence obrázky

Generování obrázků pomocí AI funguje s použitím speciálních typů neuronových sítí, které se nazývají generativní kontradiktorní sítě.

Jaké jsou důsledky umělé inteligence pro grafiky a umělce?

Automatické generování vizuální obsahu se stane čím dál běžnější součástí práce kreativců. Generování obrázků pomocí AI přináší nové možnosti a výzvy pro grafiky a umělce. Na jednu stranu je to nástroj, který jim může pomoci s inspirací, tvorbou, úpravou nebo optimalizací jejich děl. Na druhou stranu je to hrozba, která může ohrozit jejich originalitu, kreativitu nebo autorská práva.

Někteří grafici a umělci využívají AI jako spolupracovníka, který jim dodává nové nápady, návrhy nebo způsoby vyjádření. Jiní grafici a umělci vnímají AI jako konkurenta, který jim bere práci, zákazníky nebo uznání. Ilustrátoři se obávají, že AI bude schopna vytvářet originální a poutavé ilustrace, které budou lépe odpovídat požadavkům klientů.

Autorství AI obrázků

Otázka autorského práva k obrázkům generovaným umělou inteligencí je v současné době velmi diskutovaným tématem. Neexistuje na ni jednoznačná odpověď a právní řád se teprve vyvíjí. Nicméně, převládá názor, že autorem obrázku generovaného AI je osoba, která zadala dotaz a spustila proces generování. Důvodem je, že tato osoba řídí a kontroluje proces tvorby zadáním parametrů a úprav, čímž do značné míry ovlivňuje konečný výsledek.

Umělá inteligence neustále posouvá hranice toho, co je možné v oblasti generování obrázků. Díky pokročilým algoritmům a velkým datasetům dokážou nejmodernější aplikace vytvářet obrázky, které jsou nerozeznatelné od těch reálných. Srovnání těchto aplikací poskytuje zajímavý pohled na to, jak se technologie vyvíjí a jakým způsobem může ovlivnit práci grafiků a umělců.

Mám zájem o odběr newsletteru