Licence Creative Commons umožňují svobodné sdílení a používání děl v digitální době. Článek nabízí přehled typů licencí a jejich využití v praxi pro tvůrce a uživatele. Potřebujete obrázek nebo jiný typ mediálního obsahu pro své webové stránky? Nemáte prostředky na vytvoření vlastního obsahu? Můžete použít licenci Creative Commons a zdarma si obrázek stáhnout. Tento typ licence také umožňuje využití díla i pro komerční účely.

Licence Creative Commons – co to je?

Licence Creative Commons (CC) je nezisková organizace, která se věnuje tvorbě a distribuci různých druhů licencí, které umožňují autorům a tvůrcům sdílet své dílo s ostatními lidmi. Licencování pomocí CC umožňuje lidem využívat, upravovat a sdílet tvůrčí díla s minimálním omezením. Většina licencí Creative Commons umožňuje uživatelům používat dílo bez nutnosti požádat autora o povolení. CC byly založeny v roce 2001 a jsou stále populárnější pro využití díla na internetu.

Licence Creative Commons – soubor právních nástrojů, které umožňují autorům sdílet svá díla s veřejností, aniž by museli uplatňovat výhradní práva, která by jinak bránila širokému šíření a využívání těchto děl. Licence Creative Commons poskytují uživatelům jasná pravidla, jak mohou dílo využívat, a tím podporují vzdělávání, kreativitu a inovace.

Nejčastější licence Creative Commons

Licence Creative Commons se dělí do několika kategorií, které určují, jak lze dílo použít a s jakými omezeními. Mezi nejčastější licence Creative Commons patří:

 • CC BY – Tato licence umožňuje uživatelům volně používat, upravovat a sdílet dílo s tím, že musí být uveden zdroj a jméno autora.
 • CC BY-SA – Tato licence umožňuje uživatelům volně používat, upravovat a sdílet dílo, ale výsledné dílo musí být licencováno stejnou licencí.
 • CC BY-NC – Tato licence umožňuje uživatelům volně používat, upravovat a sdílet dílo pouze pro nekomerční účely.
 • CC BY-ND – Tato licence umožňuje uživatelům volně používat a sdílet dílo, ale nelze ho upravovat.
 • CC BY-NC-SA – Tato licence umožňuje uživatelům volně používat, upravovat a sdílet dílo pouze pro nekomerční účely a výsledné dílo musí být licencováno stejnou licencí.

creative commons

Proč využívat licence Creative Commons?

Licence Creative Commons umožňují autorům sdílet svá díla s ostatními lidmi a současně udržet určitou úroveň kontroly nad tím, jak jsou jejich díla používána.

 1. Snadné sdílení: Licence CC umožňují autorům jednoduše sdílet svá díla s ostatními lidmi. Sdílení probíhá bez nutnosti jednotlivým uživatelům udělovat individuální povolení pro každé použití.
 2. Otevřenost: Licence CC podporují otevřenost a volný přístup ke znalostem a kultuře. To umožňuje širšímu spektru lidí přístup k různým typům děl.
 3. Flexibilita: Licence CC nabízejí různé úrovně ochrany práv, takže autoři mohou přizpůsobit ochranu svého díla podle svých potřeb a preferencí.
 4. Podpora tvůrcům: Licence CC umožňují tvůrcům sdílet svá díla s ostatními. Zároveň si udržet kontrolu nad tím, jak jsou používána. To může pomoci podpořit tvůrčí práci a umožnit tvůrcům dosáhnout širšího publika.
 5. Mezinárodní přístup: Licence CC jsou mezinárodně uznávané a používané, což znamená, že tvůrci mohou sdílet svá díla s lidmi po celém světě.

Pro koho je licence Creative Commons vhodná?

Licence Creative Commons je vhodná pro kohokoli, kdo chce umožnit ostatním lidem používat, sdílet a dokonce i upravovat svůj obsah na internetu. Tato licence je obzvláště užitečná pro tvůrce, kteří chtějí šířit své dílo a umožnit jeho využití širšímu publiku, aniž by ztratili plnou kontrolu nad svým dílem. Mezi skupiny, pro které může být licence CC vhodná, patří například umělci, hudebníci, spisovatelé, vědečtí pracovníci a další tvůrci.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Kromě toho mohou licence Creative Commons pomoci šířit určitou myšlenku nebo kampaň, která má vliv na společnost. Například, když nezisková organizace používá Creative Commons licence pro své materiály, umožňuje ostatním lidem volně používat a sdílet jejich obsah s cílem podpořit určitou myšlenku nebo prosazovat určitou změnu.

creative commons

Jaká jsou omezení a důsledky související s použitím licence Creative Commons?

Licence Creative Commons umožňuje tvůrcům volně šířit své dílo a umožňuje ostatním lidem používat, sdílet a dokonce i upravovat dílo. Avšak použití této licence také zahrnuje určitá omezení a důsledky, které by měli tvůrci mít na paměti.

Zde jsou některá omezení a důsledky související s použitím licence Creative Commons:

 • Licence CC má několik různých verzí, z nichž každá určuje určitá omezení použití díla.
 • Použití licence CC znamená, že tvůrce díla dobrovolně omezuje svá autorská práva. Umožňuje ostatním lidem používat, sdílet a upravovat své dílo.
 • Licence CC umožňuje ostatním lidem používat, sdílet a upravovat dílo, ale nezaručuje, že ostatní lidé budou používat dílo správným způsobem. Existuje riziko, že dílo bude použito nesprávně, například porušením autorských práv nebo použitím v nevhodném kontextu.
 • Pokud tvůrce použije licenci CC, která neumožňuje komerční využití díla, může to znamenat omezení možností výdělku z díla.
 • Složitost licence: Licence CC má několik verzí a kombinací omezení, což může být pro některé tvůrce složité a matoucí.

Která z licencí Creative Commons je vhodná pro komerční užití?

Studujte kurz marketingu

Licence Creative commons – možnosti umožňující komerční využití díla

 1. Jednou z takových licencí je Creative Commons Attribution-Share Alike (CC BY-SA). Tato licence umožňuje komerční využití díla. Vyžaduje pouze uvedení autora a sdílení díla za stejných podmínek jako původní dílo.
 • Příkladem díla, které je k dispozici pod touto licencí, je například encyklopedie Wikipedia. Tento obsáhlý projekt je k dispozici pod CC BY-SA licencí. To znamená, že každý může používat, upravovat a distribuovat články z Wikipedie za podmínky uvedení autora a sdílení výsledného díla pod stejnou licencí.
 • Další příklady děl, která jsou k dispozici pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike, mohou zahrnovat knihy, fotografie, hudební nahrávky a další druhy kreativního obsahu.
 1. Další licencí, která umožňuje komerční využití díla, je Creative Commons Attribution (CC BY). Tato licence umožňuje komerční využití díla, ale vyžaduje pouze uvedení autora. To znamená, že kdokoli může využít, upravit a distribuovat dílo, dokud je uveden původní autor.
 • Příkladem díla, které je k dispozici pod touto licencí, mohou být například fotografie, které jsou k dispozici na některých webových stránkách s fotografiemi zdarma, jako například Unsplash.

Při použití díla, které je k dispozici pod licencí Creative Commons, je vždy důležité zkontrolovat podmínky licence a dodržet je. V opačném případě může dojít k porušení autorských práv a následně k právním důsledkům.

creative commons

Jaká slavná díla jsou sdílena v rámci licence Creative Commons?

Existuje mnoho slavných děl, která jsou k dispozici pod licencí Creative Commons. Některá z těchto děl jsou:

 • Wikipedia – Celosvětově největší encyklopedie. Obsahuje desítky milionů článků. Je k dispozici pod licencí CC BY-SA.
 • OpenStreetMap – Systém pro tvorbu map. Umožňuje uživatelům vytvářet a editovat mapy po celém světě. Je k dispozici pod licencí CC BY-SA.
 • Arduino – Hardwarová platforma pro tvorbu interaktivních projektů a prototypů. Je k dispozici pod licencí CC BY-SA.
 • Jamendo – Platforma pro sdílení a poslech nezávislé hudby. Je k dispozici pod licencí CC BY-SA.
 • Creative Commons – Samotná organizace Creative Commons, která se snaží poskytnout nástroje pro snadné sdílení a používání děl. Je k dispozici pod licencí CC BY.
 • Khan Academy – Nezisková organizace, která poskytuje vzdělávací materiály a výuková videa zdarma. Je k dispozici pod licencí CC BY-NC-SA.

Tyto projekty a díla jsou skvělými příklady toho, jak může být sdílení děl pod licencí Creative Commons prospěšné pro celou společnost a jak mohou být díla používána a upravována za určitých podmínek, aby se zlepšil přístup k informacím a kultuře.

Závěr

Licence Creative Commons poskytuje výbornou alternativu k tradičnímu autorskému právu, které může být pro některé tvůrce a uživatele omezující. Tato licence umožňuje autorům svobodně sdílet svá díla a stanovit určité podmínky pro jejich používání a sdílení, zatímco chrání jejich práva na původní dílo. Uživatelé mají také větší svobodu k používání a modifikaci těchto děl, což může přispět k větší kreativitě a inovaci v mnoha oblastech, jako jsou například umění, věda, technologie a vzdělávání. Nicméně je důležité poznamenat, že každá licence Creative Commons má svá omezení a podmínky, a proto je třeba pečlivě zvážit, jaký typ licence bude nejvhodnější pro konkrétní dílo a jeho účel.

Mám zájem o odběr newsletteru