Účetní a personalista. Dvě důležité pozice ve firmách. Jak probíhá jejich spolupráce? Obě tyto role mají klíčový význam v rámci fungování firmy a mají společný cíl – zajištění efektivního provozu a řízení lidských zdrojů. V tomto článku se zaměříme na význam spolupráce mezi personalistou a účetním a na klíčové faktory, které přispívají k úspěšné spolupráci mezi těmito dvěma funkcemi.

Vymezení rolí a odpovědností 

Prvním krokem k úspěšné spolupráci mezi personalistou a účetním je jasně definovat jejich role a odpovědnosti. Je důležité, aby obě tyto role měly jasný obraz o svých úkolech a pravomocích. Účetní se zaměřuje na finanční aspekty, jako je správa účetnictví, plánování rozpočtu a výplaty. Personalista se stará o lidské zdroje, jako je nábor, zaměstnanecké benefity, platové politiky a zaměstnanecké smlouvy.

Komunikace mezi personalistou a účetním je základ

Komunikace je klíčovým prvkem efektivní spolupráce mezi personalistou a účetním. Pravidelná a otevřená komunikace mezi těmito dvěma funkcemi umožní výměnu informací, vyřešení potenciálních problémů a společné hledání optimálních řešení. Personalista a účetní by měli spolu pravidelně jednat. Mít jasnou komunikační linku, kterou mohou využít:

  • například pravidelné schůzky,
  • e-mailovou komunikaci,
  • společné používání projektových nástrojů.

Díky pravidelné komunikaci budou obě role lépe informovány o aktuálním stavu a plánech týkajících se lidských zdrojů a financí, což umožní rychlejší reakci na případné výzvy nebo změny.

Plánování rozpočtu

Rozpočet a plánování jsou dalšími klíčovými oblastmi, kde se personalista a účetní musí úzce spolupracovat.

Personalista by měl poskytnout účetnímu potřebné informace:

  • o plánovaných mzdových nákladech,
  • benefitech,
  • školeních
  • a dalších aspektech lidských zdrojů.

Účetní by měl poskytnout personalistovi informace:

  • o finančních omezeních,
  • aktuálním rozpočtu,
  • a cílech organizace.

Společná spolupráce při rozpočtování a plánování umožní optimalizaci využití finančních prostředků a zajištění, že plánované aktivity lidských zdrojů jsou finančně udržitelné.

Spolupráce na mzdách

Mzdové řízení je citlivou oblastí, kde je spolupráce mezi personalistou a účetním klíčová. Personalista zajišťuje správné výpočty mzdových nákladů, zpracování mezd a dodržování pracovněprávních předpisů, zatímco účetní se stará o včasné a správné vyplácení mezd, evidenci mzdových nákladů a plnění zákonných povinností. Spolupráce při mzdovém řízení je důležitá pro minimalizaci rizika chyb v mzdovém procesu a zajištění dodržování všech zákonných předpisů týkajících se mzdy a daní.

Studujte kurz mzdového účetnictví

Benefity pro zaměstnance

Personalista a účetní spolupracují i při řízení zaměstnaneckých benefitů, jako jsou pojištění, penzijní plány, stravenky atd. Personalista se stará o návrh a implementaci těchto benefitů, zatímco účetní zajišťuje správné započítání těchto benefitů do mzdového systému. Spolupráce mezi personalistou a účetním je důležitá pro správnou administraci zaměstnaneckých benefitů a zajištění jejich finanční udržitelnosti.

Spolupráce při řešení pracovněprávních a daňových otázek

Personalista a účetní spolupracují také při řešení pracovněprávních a daňových otázek, jako jsou změny v pracovních smlouvách, dovolená, nemocenské dávky, daňové zvýhodnění, daně z příjmu zaměstnanců a další otázky týkající se zákonných povinností zaměstnavatele a zaměstnanců. Společná spolupráce umožní správné a včasné řešení těchto otázek s ohledem na platné právní předpisy a daňové zákony.

Personalista a účetní spolupracují i při řízení zaměstnaneckých benefitů

Spolupráce účetního a personalisty při finanční analýze a reportingu

Personalista a účetní spolupracují i při finanční analýze a reportingu. Personalista poskytuje účetnímu potřebné informace o nákladech na lidské zdroje, rozpoznání nákladů na zaměstnance, plnění rozpočtu lidských zdrojů atd. Ty jsou důležité pro finanční analýzu a reportování. Naopak účetní poskytuje personalistovi finanční informace o rozpočtových plněních, nákladech na mzdy a dalších relevantních finančních ukazatelích. Tato spolupráce umožní vytvoření komplexních finančních analýz a reportů, které jsou důležité pro řízení lidských zdrojů a finanční plánování organizace.

Závěr

Spolupráce mezi personalistou a účetním je klíčová pro efektivní řízení lidských zdrojů a financí v organizaci. Těsná spolupráce umožňuje lepší informovanost, optimalizaci využití finančních prostředků, dodržování zákonných povinností a správnou administraci zaměstnaneckých benefitů. Pravidelná komunikace, společné plánování a analýza finančních dat jsou klíčové pro úspěšnou spolupráci mezi těmito dvěma důležitými funkcemi v organizaci. Zároveň přispívá ke zvyšování efektivity, snižování rizik a optimalizaci nákladů spojených s lidskými zdroji.

Mám zájem o odběr newsletteru