Nový rok tradičně přináší změny v zákoníku práce. Konkrétně se jedná o změnu v souvislosti s novou výší průměrné mzdy, ale také o každoroční změny v tuzemských i zahraničních cestovních náhradách, nezabavitelné částky v exekucích a insolvenci a další. Souhrn těch nejzásadnějších změn, které přináší zákoník práce pro rok 2023 najdete v dnešním článku.

1.) Průměrná mzda 2023 a její nová výše

Nařízením vlády podle zákona č. 290/2022 Sb. došlo k vyhlášení nové výše všeobecného vyměřovacího základu, a s tím i přepočítání koeficientu, který ovlivňuje průměrnou mzdu. Průměrná mzda se pro rok 2023 vyšplhá na 40.324 Kč. K porovnání pro rok 2022 byla stanovena průměrná mzda ve výši 38.911 Kč.

Jedná se o částku, která ovlivňuje řadu údajů, které jsou důležité pro zaměstnavatele, ale i pro OSVČ. Zaměstnavatelé z této částky získají údaje pro strop sociálního pojištění, 15% sazbu zálohy do 4 násobku průměrné mzdy a 15% sazbu daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy:

  • 4násobek průměrné mzdy činí 161.296 Kč,

  • 48násobek průměrné mzdy činí 1.935.552 Kč.

Zálohy na pojištění pro OSVČ 2023

V rámci sociálního a zdravotního pojištění ovlivňuje výše průměrné mzdy zálohy pro OSVČ, které jsou pro rok 2023 stanoveny následovně:

  • Minimální měsíční zálohy u odvodů pro ČSSZ se v roce 2023 zvyšují na 2.944 korun,

  • minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění se zvyšují o 95 korun na 2.722 korun.

Uvedenou nejnižší měsíční zálohu platí živnostníci, kteří s podnikáním v daném roce začínají a ti, kteří nepřekročí svým hrubým ziskem průměrnou mzdu. Jedná se tedy o částku 483.744 korun za rok. Oproti minulému roku zaplatí živnostníci na zálohách o 103 korun měsíčně více než loni.

Valorizace starobních důchodů

Růst průměrné mzdy se dotýká i důchodů. Starobní důchod se skládá ze dvou částí – z procentní výměry a základní výměry. Základní výměra vzroste všem důchodcům díky valorizaci o 150 korun. V roce 2023 je tedy základní výměra hodnotu 4.040 korun. Základní výměra se valorizuje dle poloviny růstu reálných mezd a dále i o inflaci. Druhou částí starobních důchodů je procentní výměra, která zohledňuje příjmy během doby, kdy byli důchodci zaměstnání. V roce 2023 vzroste o 5,1 %, důchod se tak zvýší o 825 korun. Novinkou roku 2023 je příspěvek 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, tzv. výchovné. Průměrný důchod se bude pohybovat okolo 19.000 korun.

novela zákoníku práce

Průměrná mzda se pro rok 2023 vyšplhá na 40.324 Kč. K porovnání pro rok 2022 byla stanovena průměrná mzda ve výši 38.911 Kč.

2.) Sleva 5 % na sociálním pojištění

Další výraznou změnou pro začátek roku 2023 je 5% sleva na pojistném pro zaměstnavatele. Jedná se o slevu, která se bude týkat pracovních poměrů s pracovní dobou v kratším rozsahu, konkrétně 8–30 hodin týdně. Výjimku tvoří zaměstnanci mladší 21 let. Sleva začne platit od 1. února 2023. 

3.) Navýšení nezabavitelné částky v oblasti exekucí

Oblast exekučních srážek ze mzdy se mimo tradiční navýšení nezabavitelné částky dočká i zastavování exekucí. Základní částka nezabavitelného minima se počítá jako tři čtvrtiny součtu životního minima.

Zastavování exekucí započalo už září 2022 v rámci Milostivého léta. Od roku 2023 se k zastavování exekucí přidají i větší pohledávky, u kterých v posledních 6 letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti. Podmínkou zastavení exekuce je, že nesmí být exekucí postižena nemovitá věc. Nová úprava počítá i s možností osvobození od úhrady zálohy z důvodu finanční situace při doložení majetkových poměrů oprávněného.

Tip! Zajímá vás mzdové účetnictví? Zlepšete své znalosti díky kurzu a získejte cenný certifikát:

Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

4.) Změny v práci na dálku – home office

Nejvíce očekávanou změnou je zákonná úprava tzv. home office. Nově bude možné práci na dálku sjednat uzavřením písemné dohody se zaměstnancem. Dohoda bude muset obsahovat parametry práce na dálku – místo výkonu práce, způsob komunikace, přidělování práce a její kontroly, rozsah práce konané na dálku a podmínky pro rozvržení pracovní doby nebo způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku.

Změna nastává i v získání nároku na výkon práce na dálku. Nárok budou mít zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší 15 let, zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby nebo těhotná zaměstnankyně, která písemně požádá o home office, v takovém případě, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce.

Tip! Vyzkoušejte naše online kurzy z pohodlí domova:

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

5.) Datové schránky 2023 

Poslední zásadní změnou je používání datové schránky. Od ledna 2023 bude všem podnikajícím fyzickým osobám zřízena datová schránka. Datové schránky budou zřízeny také všem právnickým osobám, kteří ji ještě nemají. Její výhodou je to, že je zdarma a lze ji využívat odkudkoli a kdykoli. Jedná se o rychlejší, levnější a oficiální způsob, jak komunikovat s úřady a se státní správou.

Novela zákoníku práce přinese v roce 2023 mnoho změn, které jsou očekávány již několik let. V souvislosti s jejich příchodem, je dobré se seznámit se svými novými právy a povinnosti a to jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele.

Mám zájem o odběr newsletteru