V rámci finanční gramotnosti byste neměli opomíjet důležitý pojem RPSN. Přečtěte si, co se pod ním skrývá, kdy budete potřebovat znát jeho význam i jak se vypočítá.

Co to je RPSN a co tento pojem zahrnuje?

O zkratce RPSN jste již pravděpodobně někdy slyšeli v souvislosti s úvěry (hypotékou, spotřebitelskými i leasingem). Jedná se o roční procentní sazbu nákladů, resp. celkové náklady, které musíte jako žadatelé zaplatit. Je v ní zahrnuta kromě úroků i jistina (základní, vypůjčená částka) a další náklady. Věřitelé ji musejí uvádět v roční sazbě.

Některé instituce mohou nabízet nízké úroky, ale také mnohonásobně vyšší další poplatky. K výběru toho nejvýhodnějšího úvěru vám poslouží právě RPSN, díky které zjistíte jeho celkovou cenu.

Banka nebo jiná instituce může do nákladů zahrnovat poplatky za:

  • uzavření smlouvy,
  • vedení účtu,
  • správu úvěru,
  • jednotlivé transakce (resp. pohyb peněz na účtu).

Některé další poplatky být však zahrnuty do RPSN nemusí. Jedná se například o:

  • kolek placený na katastrálním úřadu (u hypotéky),
  • odměna za odhad nemovitosti,
  • cena pojištění úvěru,
  • poplatky za pohyb peněz na běžném účtu.

Jaký je jeho výpočet?

Vzorec RPSN je následující:

rpsn vzorec

m je počet poskytnutých půjček,
Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,
ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
n je počet plateb,
Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.

Podívejte se na následující příklad, na kterém uvidíte, jak vypadá výpočet v praxi.

Příklad:

Pan Veselý si půjčil od banky 60 000 Kč při roční úrokové sazbě 9 % p. a. Spotřebitelský úvěr bude splácet 2 roky (tj. 24 měsíců). Zaplatí poplatek za poskytnutí půjčky ve výši 2 000 Kč a měsíční splátku úvěru ve výši 2 358 Kč.

Abyste příklad spočítali, je třeba dosadit do vzorce výše uváděná čísla:

S = 60 000/(1+r)0 + (- 2000/(1+r)0) + (- 2358/(1+r)1/12) + (- 2358/(1+r)2/12) + … (-2358/(1+r)24/12)

Pokud si rozumíte s tabulkovým procesorem MS Excel, doporučujeme vám pro výpočet proměnných s a r využít funkci Řešitel. V opačném případě můžete vše zadat do některé z online kalkulaček na internetu.

Výpočet RPSN se vám bude hodit v případě, kdy budete chtít porovnat jednotlivé nabídky úvěrů mezi sebou. Zjistíte tak jejich celkovou cenu a budete mít rychle jasno v tom, jaký si vybrat.

Tip: Přečtěte si také naše další rady, týkající se finanční gramotnosti!

Mám zájem o odběr newsletteru