Víte, co si představit pod pojmem smlouva o smlouvě budoucí? Pokud ne, přečtěte si, co to je a co musí obsahovat. V článku najdete také její vzor.

Co to je a co musí obsahovat?

Tento typ smlouvy je občanskoprávní smlouvou, kterou si smluvní strany sjednají, že při splnění podmínek dojde k jejímu uzavření v budoucnu. Pokud však jedna strana následně tuto povinnost poruší, druhá má nárok domáhat se svých práv u soudu.

Nejdéle by k jejímu uzavření mělo dojít do jednoho roku. Po výzvě oprávněné strany by ji měla druhá uzavřít bez zbytečného odkladu. Jestliže se tak nestane, může oprávněná strana o znění obsahu smlouvy žádat soud.

Existují dva druhy:

  • smlouva o smlouvě budoucí pracovní,
  • kupní.

Obě upravuje občanský zákoník. Níže vám je ve zkratce představíme.

Smlouva o smlouvě budoucí pracovní

Tento typ smlouvy využijete v případě, kdy si chcete pojistit nové pracovní místo, na kterém jste se se zaměstnavatelem domluvili (jedná se o tzv. příslib zaměstnání). Totéž platí pro nového šéfa – i on si tak může pojistit vaši změnu rozhodnutí pracovat u něj. Tento typ smlouvy upravuje § 1785 až 1788 občanského zákoníku.

Tip pro cizince: Podívejte se také na článek o zaměstnanecké kartě, která vás opravňuje pobývat a pracovat na území ČR.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Tento typ smlouvy zavazuje kupujícího i prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Součástí bývá samotná kupní smlouva (stačí však její rámcová podoba) a povinnosti, které mají být do podpisu splněny (např. vyklizení nemovitosti apod.).

Jak má vypadat vzor?

Vzor smlouvy se liší podle toho, o jaký typ se jedná (viz výše). Na internetu najdete řadu vzorů, ať už kupních nebo pracovních, které můžete využít.

Zajímají vás další články podobné tematiky? Sledujte blog Orange Academy!

Zdroj: euro.cz, hrmprofi.cz, pamprofi.cz

Mám zájem o odběr newsletteru