Novinkou v oblasti realit je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to s účinností od 1.1.2021. Změnu oznámilo Ministerstvo financí po jednání vlády dne 30.4.2020. Daň z nemovitosti 2020 při nabytí pro vás bude v brzké době minulostí…

Pojďme se podívat, jak se případné schválení novely zákona dotkne kupujících v následujících letech.

Návrh zákona se nachází v legislativním procesu

Nic ještě není finálně schváleno. Jak již víme, v poslanecké sněmovně se musí každý zákon projednat ve třech čteních, následně vládní návrh poputuje do Senátu, a podepsat jej musí také prezident České republiky. To vše za příznivých okolností. Je totiž možné, že ještě nastane celá řada změn a politici přijdou s pozměňovacími návrhy, což může celý schvalovací proces značně protáhnout.

Lidé by měli počítat také s tím, že se nejedná o schvalování zákona v režimu legislativní nouze, a tak si na finální podobu zákona ještě nějakou dobu počkáme.

Daň z nabytí nemovitosti 2020 – podoba návrhu zákona

A jak tedy vypadá současná podoba vládního návrhu zákona? Zahrnuje hned několik změn. Kdo si pořídil nemovitost v prosinci 2019 a později, nebude muset platit daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Nezaplatí ji tedy ani kupující, ani prodávající. Každoroční daň z nemovitosti budou majitelé platit i nadále.

Rovněž by se měl prodloužit tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitostí. A to z důvodu omezení krátkodobého pořízení nemovitých věcí, jež nebudou určeny k vlastnímu bydlení. Spekulanti na trhu s realitami si tak budou muset nemovitost ponechat deset let namísto pěti dosavadních, aby se vyhnuli placení daně z příjmu. To by platilo po zakoupení po datu 1.1.2021.

Zruší se odpočet úroků z hypoték!

Další velmi podstatnou změnou bude to, že si lidé již neodečtou úroky z nově uzavřených smluv půjček na bydlení. Nezdanitelnou část daně si nebudou moci uplatnit z úvěrů a hypoték uzavřených počínaje datem 1.1.2022.

Jestliže si pořídíte nemovitost nejpozději do konce roku 2021, budete si moct každý rok uplatňovat odpočty úroků v daňovém přiznání. Přitom, pokud by nákup nemovité věci proběhl v období od prosince 2019 do prosince 2021, tak se vyhnete placení daně z nabytí nemovitosti. Půjde tedy o nejvýhodnější meziobdobí, což by mohlo příznivě zahýbat realitním trhem. A na to vláda spoléhá!

Trh s nemovitostmi během pandemie koronaviru utrpěl značné ztráty. Díky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude jednodušší pořídit si vlastní bydlení. Kupujícímu totiž zůstane více peněz, které bude moci využít např. na vybavení domu či bytu.

Tip! Rozhodnete-li se v budoucnu refinancovat váš starý úvěr na bydlení, nebude posuzován jako nový. Úroky si tedy budete moci odečítat ze základu daně i nadále.

Daňový systém se zjednoduší

Kromě záměru rozhýbat opět trh s realitami, je zde ještě další důvod pro zrušení daně z nemovitosti při nabytí. Ministerstvo financí se zavázalo k tomu, že celý daňový systém v České republice více zjednoduší. Pokud bude tedy zrušení daně finálně schváleno, kupující již nebudou muset podávat formuláře k dani z nabytí nemovitých věci, čímž se sníží administrativní zátěž finančních úřadů.

Aktuálně činí daň z nemovitosti 2020 při jejím nabytí část z kupní ceny ve výši 4 %. Od roku 2016 ji má povinnost uhradit státu kupující. Ten má daňovou povinnost podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že se vklad zpozdí, je stěžejní datum nabití účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti.

Podpora bydlení nebude tak výhodná, jak se zdá

I když se na první pohled zdá zrušení daně z nemovitosti jako skvělý způsob, který lidem ještě více zpřístupní možnost vlastního bydlení, tak samotná podpora tak jednoznačná není. Když si představíte modelový příklad, kdy si rodina pořídí rodinný dům v hodnotě 4 milionů korun, tak ušetří za daň 4 % z této částky, tj. 160 tisíc korun. Jenže díky tomu, že si nebude moci odečíst úroky ze základu daně, přijde v následujících 30 letech o částku 200 tisíc korun.

Výhoda tedy spočívá v tom, že kupující bude mít více peněz k dispozici v době, kdy nemovitost koupí. Z dlouhodobého hlediska to zase tak výhodné není, spíše naopak.

Jestliže tedy váháte před pořízením vlastního bydlení, nyní je ta nejlepší doba, kdy nezaplatíte za daň, a přitom si budete moci odečítat úroky ze základu daně v následujících letech.

Shrnutí

  • Zrušení daně z nemovitosti při nabytí se bude týkat všech, kteří si pořídí (pořídili) nemovitost od prosince 2019. Zákon bude platit zpětně od tohoto data. A jestliže jste již daň finančnímu úřadu uhradili, bude vám vrácena.
  • Od data pořízení nemovitosti 1.1.2022, si nebudete moci odpočítat úroky z hypotečních úvěrů či stavebních spoření v ročním zúčtování daně.
  • Nejlepší doba na pořízení nemovité věci je od prosince 2019 do konce roku 2021. V tomto mezidobí se vyhnete placení daně ve výši 4 % a zároveň si budete moci v následujících letech provádět odpočty úroky z úvěrů na bydlení.
  • Starší hypotéky a úvěry na bydlení budou co se týče odpočtů úroků beze změn.
  • Tzv. časový test se změní z 5 na 10 let, kdy nemusíte při prodeji zaplatit daň z příjmů ve výši 15 % z kupní ceny. Platit bude od 1.1.2021. Osvobození z této daně bude platit i nadále v případě, kdy budete v dané nemovitosti bydlet alespoň 2 roky.

Většina realitních kanceláří změnu vítá, dosavadní 4% daň považují za zbytečnou a neférovou. Zrušení daňových odpočtů úroků z hypoték od roku 2022 však považují za negativní krok.

Mám zájem o odběr newsletteru