Rekvalifikace je proces, během kterého lze získat novou kvalifikaci nebo pouze rozšířit svou dosavadní. Možnosti rekvalifikovat se využívají často lidé, kteří se uchází o nové zaměstnání, které požaduje určitou kvalifikaci. Velmi častými zájemci o rekvalifikaci jsou ženy, které se například vrací z mateřské dovolené. Tipy na rekvalifikační kurzy pro ženy nabízíme v dnešním článku.

Rekvalifikace pro ženy nejen po mateřské dovolené

Mnoho žen po mateřské dovolené uvažuje nad rekvalifikací. Zejména proto, aby měly možnost začít zcela novou kariéru, nebo aby měly možnost dosáhnout lepšího balancu mezi pracovním a soukromým životem, který je s příchodem dětí velmi důležitý. Někdy jde jen o to, že si ženy chtějí oprášit své dovednosti a získat jistotu pro návrat do práce. V případě, že se žena po mateřské dovolené rozhodne pro nové zaměstnání, je rekvalifikační kurz ideální možností, jak získat nové uplatnění.

Rekvalifikační kurzy samozřejmě nejsou pouze doménou žen po mateřské dovolené. Spousta žen stále hledá své vysněné zaměstnání. Důvody pro rekvalifikační kurz mohou být všelijaké:

  • V současném zaměstnání už není možnost kariérního postupu,

  • zaměstnání už není naplňující záležitostí,

  • zaměstnavatel nenabízí žádné možnosti školení nebo rozvoje.

V případě, že žena touží po naplňující kariéře je rekvalifikační kurz ideální možností, který může pomoci rozvinout nové dovednosti a získat potřebné znalosti pro určité povolání.

Nabídka rekvalifikačních kurzů v ČR

V České republice se nabízí následující rekvalifikační kurzy:

  • Akreditovaný kurz – kurz, který je pod hlavičkou akreditaci z MŠMT, MPSV ČR či MV ČR,

  • Neakreditovaný kurz – kurz, který ministerstvo ČR akreditovalo,

  • Základní kurz – kurz, který je nutný pro výkon dělnických profesí,

  • Periodický kurz – kurz, který je nutný pro udržení nebo obnovení kvalifikace.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Rekvalifikační kurzy pro ženy v Orange Academy

Kurz asistentka

Rekvalifikační kurz asistentka se hodí pro ženy, které se vrací po mateřské dovolené zpátky na svou pozici a potřebují si připomenout nebo získat nové znalosti v oblasti administrativy. V tomto kurzu získají absolventi znalosti pro vedení administrativy. Především znalost textového editoru, která je důležitá pro veškeré administrativní úkony – zápisy, korespondence a organizace práce. V rámci kurzu se lze zdokonalit ve znalosti českého jazyka a ve znalosti telefonování. Asistentka je často vizitkou celé společnosti proto, je důležité si osvojit pravidla společenského chování a jakým způsobem reprezentovat firmu. V neposlední řadě by se měla asistentka orientovat v legislativních pravidlech – znalost zákona, správná evidence a zacházení s osobními údaji.

Studujte kurz asistentky

Rekvalifikační kurz personalistika

Personalistika je dynamický obor, který se neustále vyvíjí a modernizuje. Personalisté proto často využívají možnosti rekvalifikačních kurzů, kde si své znalosti z personalistiky mohou rozšířit. V Orange Academy je kurz určený, jak pro začátečníky tak i pro ty, kteří si chtějí své znalosti prohloubit a získat informace o nových trendech. Hlavním úkolem personalistky je analýza a následné vytvoření pracovních pozic. Následuje samotné získávání zaměstnanců, které začíná pohovorem, který personalista velmi často vede. Následně vyvíjí motivace a nástroje pro hodnocení zaměstnanců. Kurz jednoduše nabízí znalost řízení personální agendy od náboru nových zaměstnanců, až po ukončení pracovního poměru.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Rekvalifikační kurz účetnictví

Stejně jako předchozí kurz je účetnictví dynamickým oborem, ve kterém se člověk stále vzdělává. Šikovnou účetní ocení nejeden podnikatel. Náš kurz je ideální příležitostí, pro to nastartovat svou kariéru samostatné účetní a svou novou kvalifikaci použít jako jeden z podkladů pro získání živnostenského oprávnění pro tuto profesi. Po absolvování kurzu získá i úplný začátečník dostatek znalostí pro to, aby vedl účetnictví pro malé i střední firmy. 

Studujte kurz účetnictví

Rekvalifikace

Ženy v IT oborech 

Rekvalifikační kurz programátora

Mezi obory, které dříve dělali převážně muži se samozřejmě řadí IT obory. V dnešní době však není žádným překvapením když se “ajťákem” stane žena. Využijte možnost a posuňte se ve své kariéře u nás v Orange Academy. Rekvalifikační kurz programátor www aplikací je ideální možnost, jak získat skvělé uplatnění na trhu práce. V kurzu se naučíte používat programovací jazyk, navrhovat a následně tvořit webové aplikace a webové stránky. Díky kurzu se zvládnete v IT oboru snadno orientovat. Firmy se velmi často snaží přilákat do tohoto oboru právě ženy, aby byl tým genderově vyvážený a tím i lépe fungoval. Navíc IT obor nabízí velmi často flexibilní pracovní dobu, která ženám pomáhá sladit práci a rodinný život. Navíc ženy na rodičovské dovolené, které pracují na různé typy zkrácených úvazků, najdeme právě v IT pozicích.

Naučte se programovat v našem kurzu

Všechny naše kurzy patří pod kategorii akreditovaný kurz. Ti co úspěšné absolvují kurz, získávají oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

Mám zájem o odběr newsletteru