Začíná vám nebo končí rodičovská dovolená? Podívejte se, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou, jaká je její délka a jak se vypočítá. Přečtěte si také, na co máte po návratu do práce nárok a jaké podmínky je vám zaměstnavatel povinen zajistit.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, její délka a výpočet

Na úvod objasníme základní pojmy. Rodičovský příspěvek a tedy i dovolenou může čerpat i matka (otec), kteří nebyli zaměstnaní, nebo si jako OSVČ neplatili nemocenské pojištění. Dovolenou může využívat jeden z rodičů, oba současně nebo se na ní mohou střídat.

Příspěvek při mateřské čerpají na rozdíl od rodičovského pouze matky, které si pojištění hradily. Rodičovský příspěvek se začíná vyplácet po skončení mateřské. Vyplácí ho Odbor sociální podpory. V případě, kdy žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může využívat rodičovského příspěvku ihned po narození dítěte.

Délka rodičovské dovolené závisí na vás. Maximálně však můžete být s dítětem doma do jeho tří let. Příspěvek vám může být vyplácen do čtyř let věku dítěte. Pokud s ním budete chtít být doma i čtvrtý rok, musíte se domluvit se zaměstnavatelem, aby vám poskytl neplacené volno.

K výpočtu rodičovského příspěvku potřebujete průměrný hrubý příjem za posledních 12 měsíců a plánovanou délku dovolené. Jednoduše a rychle zjistíte výši příspěvku přes online kalkulačku.

rodičovská dovolená - délka, výpočet, kalkulačka

Vaše práva po návratu z rodičovské dovolené

Pokud se plánujete vrátit z rodičovské dovolené, máte nárok na původní pracovní místo. Jestliže ho zaměstnavatel během vaší dovolené zruší, má povinnost vám nabídnout jiné, odpovídající smlouvě. Totéž se týká i platového ohodnocení. Dále je povinen zachovat vám pracovní úvazek a smlouvu.

Může nastat situace, kdy pro vás práce po návratu z rodičovské není. V tomto případě máte nárok na náhradu mzdy ve výši předchozího průměrného výdělku. A co se výpovědi týká, tu vám může dát zaměstnavatel pouze podle § 52 zákoníku práce.

Výpověď musí mít písemnou formu a musí v ní být uveden důvod k ukončení pracovního poměru. Pokud tyto náležitosti nemá, je považována za neplatnou. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele máte právo na odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku. Výpovědní doba trvá minimálně dva měsíce a běží od prvního dne následujícího měsíce, pokud nemáte ve smlouvě uvedeno jinak.

Podívejte se i na video, kde se dozvíte další informace ohledně vašich práv na rodičovské a mateřské dovolené.

Mám zájem o odběr newsletteru