OSOBNÍ ZKUŠENOST Dlouho jsem přemýšlela, jak vám co nejvíce přiblížit, jak probíhá rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví pořádaný společností Orange Academy s.r.o. Dokonce jsem se byla na jedné úvodní lekci podívat. Nicméně pořád to nestačilo na to, abych si utvořila komplexní představu o tom, jak rekvalifikační kurz skutečně probíhá, jak je obtížný a jak vypadá nakonec závěrečná zkouška. Proto jsem se rozhodla kurz absolvovat celý.

O tom, jak probíhala první lekce, se můžete dočíst v článku „Chodím na rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky 1. díl.“

Druhé lekce jsem se osobně nezúčastnila, ale i tak jsem se musela vše doučit doma. Jak jsem si s tím poradila si přečtěte v článku „Chodím na rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky 2. díl.“

Dotační program POVEZ II na rekvalifikační kurzy

Opět zmiňuji možnost využít jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dotační program – POVEZ II. O co se jedná? Mnoho lidí zná spíše rekvalifikace přes ÚP, které jsou určeny přímo pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou na úřadu práce v evidenci. Nicméně pro využití dotace POVEZ II být vedeni na „pracáku“ opravdu nemusíte.

Více informací najdete v článku https://orangeacademy.cz/clanky/rekvalifikacni-kurzy-povez-ii/.

Druhé lekce jsem se bohužel nezúčastnila

V minulém článku jsem vám popsala situaci, co dělat, když se nemůžete některé lekce zúčastnit. Určitě je dobré se omluvit a doučit se probíranou látku doma. Vždyť se přece téměř každému stane, že nebude moci alespoň jednou přijít. Ať z důvodu nemoci, rodinné oslavy, poruchy auta nebo dalších nejrůznějších příčin. Jedná se přece jen o osm až deset sobot po sobě (2 lekce navíc mají studenti, kteří si připlatili procvičování učiva na PC).

Ať už budete přítomni na lekci či nikoliv, je dobré se věnovat studiu i doma, prozkoušet se z opakujících otázek a udělat si opakovací test v e-learningu.

A jaká témata se ve třetí lekci probírali?

  • Veřejné zdravotní pojištění (poplatníci, OSVČ, OBZP, vyměřovací základ, pojištěnci státu, dopočet do minima).
  • Pojistné na sociální zabezpečení (poplatníci, OSVČ, maximální vyměřovací základ).

A především jsme se věnovali počítání příkladů, což bylo mnohem zábavnější na rozdíl od čistě teoretické části v první lekci.

Tip! Určitě doporučuji si vytvořit tahák se vzorečky a ukázkovými příklady. Můj má několik stran.rekvalifikační kurz mzdové účetnictví tahák

Po třetí lekci jsme dostali opět domácí úkol. Jednalo se o pár příkladů z probíraného učiva na A4. Také na mě čekal test v e-learningu s opakovacími otázkami.

Já to dělám tak, že se podívám na členění testu, který je rozdělen podle kapitol. Znovu si pročtu teorii k dané kapitole a zkusím si test. A tak postupně dokončuji celé opakovací cvičení.

Jak jsem dopadla v testech?

První test byl na zdravotní pojištění. V testu ze zdravotního pojištění jsem měla špatně 2 otázky. Jednalo se o otázku: „Kolikrát do roka můžete změnit zdravotní pojišťovnu?“ Dala jsem 2×. Pochopila jsem to tak, že jsou možné 2 termíny změny v roce. Nicméně změnit se dá opravdu jen jednou za rok. Dále jsem se spletla v otázce „Za dlouhodobý pobyt občana v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší…“ Uvedla jsem 12 měsíců a mělo být 6.

test 1 zdravotní pojištění

Druhý test byl na sociální pojištění. Ten jsem zvládla bez potíží.

test 2 sociální pojištění

A nakonec test na nemocenské pojištění. Tam jsem měla špatně 1 otázku: „Dojde-li během OČR k DPN pečující osoby…“ Je pravda, že jsem si ji tipla, odpověď jsem nevěděla.

test 3 nemocenské pojištění

Jestli se mi podařil i domácí úkol, to se dozvím na čtvrté lekci, kdy jej spolu s lektorkou paní Bc. Prátovou budeme probírat.

Shrnutí:

Když to shrnu, tak učivo z 3. lekce nebylo těžké. Pořád považuji za složitější a náročnější počítání průměrného výdělku. Věřím, že je to hodně o praxi a častém počítání nejen na lekcích, ale i doma. Vím, že se bude probírat ještě několik hodin, takže bude k jeho pochopení ještě hodně příležitostí.

Tip! Určitě je dobré si udělat doma po každé lekci shrnutí probírané látky a na procvičování příkladů najít pár hodin času.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Mám zájem o odběr newsletteru