Mnoho podnikatelů se zbytečně dostává do problémů s úřady kvůli špatně pochopenému nebo zaměněnému významu pojmů jako sídlo firmy, provozovna nebo místo podnikání. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o to samé místo, avšak zákony mluví jinak. Kdy musí mít podnikatel provozovnu a jak se liší od sídla společnosti nebo místa podnikání?

Názvosloví zákona: Jak je definována provozovna, sídlo s. r. o. a místo podnikání?

Jestliže jste začínající podnikatel nebo jste se nikdy o tyto pojmy příliš nezajímali, i když už nějakou dobu podnikáte, možná vás překvapí složitost názvosloví zákona. Pojďme si v těchto pojmech udělat jednou provždy jasno, dříve než se kvůli mylnému výkladu dostanete do potíží s úřady.

Jaký je rozdíl mezi provozovnou, sídlem firmy a místem podnikání?

Jaký je rozdíl mezi provozovnou, sídlem firmy a místem podnikání?

Provozovna

Zákon definuje provozovnu jako jakýkoliv prostor sloužící k nabízení služby a provozování živnosti. Může se tedy jednat o obchod, salon, dílnu, ale také je jako provozovna označen automat či mobilní jednotka, například pojízdný stánek, který se na jednom místě nezdrží déle než 3 měsíce. Problematiku provozoven upravuje ustanovení  § 17 živnostenského zákona.

Živnost také může být provozována ve více prostorách, což je typické například u maloobchodu, kdy provozovatel spravuje více prodejen. Dále je možné provozovat více živností na jednom místě (zpravidla na jedné adrese). Každé otevření provozovny je nutné ohlásit na živnostenském úřadě, kde dostanete identifikační číslo provozovny.

Sídlo firmy

Sídlo firmy představuje podmínku pro založení společnosti s ručením omezením, bez které se neobejdete. Může se jednat i o virtuální sídlo, které si předplatíte většinou rok dopředu. Tato adresa je uvedena ve všech obchodních dokumentech, v obchodním rejstříku a také slouží jako oficiální korespondenční adresa. Sídlo firmy má podnikatel, na rozdíl od provozoven, pouze jedno jediné. S místem provozovny se může, ale nemusí shodovat.

Místo podnikání

Za místo podnikání se považuje adresa, odkud fyzická osoba skutečně řídí své podnikání – tedy odkud přijímá korespondenci, vyřizuje telefonáty a uzavírá smlouvy. Místo podnikání si zvolí podnikatel dle vlastní úvahy. V případě OSVČ se nejčastěji jedná o trvalé bydliště, ale může se také jednat o stejnou adresu jako je provozovna. Místo podnikání nemusí být veřejně označeno, naopak sídlo společnosti i provozovna tuto podmínku splňovat musí.

Potřebuje každý podnikatel provozovnu?

Nyní se vraťme k samotné provozovně. Právníci se shodují, že zákon neukládá podnikatelům povinnost provozovnu spravovat. Dá se tedy říci, že provozovna nepředstavuje podmínku pro podnikání. Samozřejmě také záleží na charakteru podnikatelské činnosti – například zedník, který se každý druhý týden přesouvá do jiného domu nepotřebuje žádnou oficiální provozovnu. Taková kosmetička však obvykle podnikání provozuje ze stálého místa, které by jako provozovnu měla nahlásit. Některé profese jsou však sporné a zákon není v podmínkách příliš jasný.

Jak už bylo řečeno, některé typy podnikání zase naopak vyžadují hned několik provozoven. Každá z nich by měla nahlášením na živnostenský úřad získat své identifikační číslo. Co s tímto údajem dál?

Označení provozovny

Identifikační číslo se vám bude hodit při označování provozovny, které je povinné (a to pro každou pobočku zvlášť). Vedle čísla by mělo být uvedené také jméno podnikatele, osobu zodpovědnou za provoz a provozní dobu. I nepravidelnou provozní dobu je nutné uvádět společně s telefonním kontaktem na osobu, která může případné nejasnosti urovnat.

Tip: Mohlo by vás také zajímat, k čemu slouží potvrzení o bezdlužnosti a jak je to s jeho získáním u jednotlivých institucí.

Označení provozovny by mělo být dostatečně viditelné, čitelné a zvenčí (vhodné je vytvořit nepromokavou tabulku a připevnit ji ke zvonkům nebo poštovní schránce tak, aby si jí všichni ihned všimli). Jestliže se adresa shoduje se sídlem s. r. o., které je také nutné viditelně označit, nemusí ta samá adresa obsahovat dvě tabulky s označením. Postačí jedna jediná shrnující vše potřebné. Přesto však musí být provozovna nahlášena na živnostenský úřad.

Mám zájem o odběr newsletteru