Potřebujete vystavit potvrzení o bezdlužnosti? V následujícím článku se dočtete, jak je to s jeho získáním u jednotlivých institucí.

Co to je potvrzení o bezdlužnosti?

Potvrzení o bezdlužnosti je dokument, díky němuž můžete prokázat, že u některých institucí nemáte žádné nedoplatky. Můžete ho získat u následujících:

 • finanční úřad,
 • celní úřad,
 • všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP),
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ),
 • SOLUS a další registry.

Finanční úřad

Finanční úřad poskytuje potvrzení o bezdlužnosti na vyžádání například podnikatelům, kteří chtějí získat úvěr u banky. Potvrzení můžete získat i prostřednictvím online žádosti Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR, kde stačí vybrat:

 • finanční úřad, pod který patříte,
 • typ daně – “bez určení”,
 • žádost o potvrzení o bezdlužnosti v našeptávači.

Poté jen doplníte informace o své osobě a žádost odešlete buď s elektronickým podpisem nebo bez něj. Rozhodnete-li se pro druhou možnost, musíte vytisknout také e-tiskopis podání a ten do 5 kalendářních dní donést na finanční úřad.

Celní úřad

Potřebujete-li získat potvrzení o bezdlužnosti od celního úřadu, můžete tak učinit u místně příslušného dle sídla vaší firmy nebo bydliště. Celní správa upřednostňuje podávání žádostí pomocí formuláře umístěného na webových stránkách úřadu a jejich následné odeslání přes datovou schránku.

Rozhodnete-li se pro vlastní vzor žádosti, nezapomeňte do něj uvést:

 • název a sídlo firmy,
 • IČO,
 • příp. vaše jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • datum narození,
 • bydliště,
 • důvod žádosti o potvrzení o bezdlužnosti.

Pozn.: Před koronavirovou epidemií bylo nutné s žádostí uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč. Ten je však od 15. dubna do 31. prosince 2020 všem promíjen.

potvrzení o bezdlužnosti

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Jste-li klienty VZP, žádost o vystavení potvrzení můžete zaslat:

Žádost by měla obsahovat stejné informace jako pro celní úřad (viz výše).

Potvrzení lze získat také bezplatně na počkání na klientském pracovišti pojišťovny. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, bez něj vám ho nevystaví!

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

U ČSSZ žádají o potvrzení zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné. Činí tak prostřednictvím formuláře “Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů”, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a datové schránky. Vyřízení žádosti může trvat 30 až 60 dní od data jejího podání.

Jako zaměstnanci si můžete ověřit platby u okresní správy sociálního zabezpečení v místě vašeho trvalého bydliště. Opět tak můžete učinit online.

SOLUS a další registry

Nejznámější registr dlužníků SOLUS shromažďuje informace o lidech, kteří jsou v prodlení se splátkami vůči členským společnostem registru (některým bankám, pojišťovnám, dodavatelům elektrické energie nebo telefonních služeb).

Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Registr platebních informací eviduje informace o půjčkách – jaké máte a zda je řádně splácíte. Pokud tomu tak není, dostanete se na výpis jednoho z registrů SOLUS.

Registr platebních informací (REPI) shromažďuje informace o dluzích vůči poskytovatelům služeb (internetu, telefonu, energií).

Zdroj: skrblik.cz. ksb.cz

Mám zájem o odběr newsletteru