Výpověď z pracovního poměru může proběhnout několika způsoby. V článku se kromě toho dozvíte, jaká práva a povinnosti z výpovědi pro zaměstnance i zaměstnavatele vyplývají. Najdete zde i vzory ke stažení.

Výpověď z pracovního poměru je ukončení smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zpravidla předběžným oznámením. Níže uvádíme možné varianty.

Výpověď dohodou

Na úvod je třeba objasnit, že pojem “výpověď dohodou” z právnického hlediska neexistuje. Výpověď je vždy jednostranný právní úkon. V tomto případě se jedná o dohodu o ukončení pracovního poměru, která je upravena § 49 Zákoníku práce. Musí splňovat následující podmínky:

 • skončit ke sjednanému dni,
 • mít písemnou formu,
 • obsahovat důvody rozvázání pracovní smlouvy (na žádost zaměstnance).

Rozvázání pracovního poměru dohodou má svá specifika. Pokud k němu došlo například z důvodu organizačních změn, máte nárok na odstupné. Důvod hraje roli i při výši podpory v nezaměstnanosti. Při dohodě nemusí být dodržena standardní výpovědní lhůta v délce dvou měsíců.

Jestliže chcete ukončit pracovní poměr dohodou, nejprve napište zaměstnavateli žádost. Vzor najdete například na webu Profesia.cz.

Výpověď ve zkušební době

Může nastat i situace, kdy budete chtít dát výpověď ve zkušební době. V takovém případě nemusíte vy, ani váš zaměstnavatel udávat důvod. Jako u dohody musí mít písemnou formu a musí být doručena do konce zkušební doby. Není zde stanovena výpovědní lhůta a nemáte nárok na odstupné. Pokud budete ve zkušební době nemocní, zaměstnavatel vám nemůže odeslat výpověď prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti.

Tip! Nemůžete sehnat pořádnou práci? Popřemýšlejte o změně svého oboru a vsaďte na oblast, která má perspektivu i do budoucna:

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

výpověď z pracovního poměru

Výpověď nemůžete dostat ani během mateřské či rodičovské dovolené, v době těhotenství a v průběhu ošetřování dítěte mladšího 10 let, resp. tzv. ochranné doby.

Vzor výpovědi ve zkušební době si můžete stáhnout například na stránkách Skrblik.cz. Výpověď byste měli nadřízenému doručit osobně, nebo doporučeným dopisem alespoň tři dny přede dnem, kdy má dojít k ukončení pracovního poměru.

Tip! V případě osobního doručení si nechte jednu kopii potvrdit razítkem a podpisem personalisty.

Výpověď ze strany zaměstnance

Podívejte se, jaké povinnosti se vás týkají, pokud jste se rozhodli podat výpověď, a neběží vám zkušební doba. Výhodou je, že nemusíte udávat důvod. Zpravidla však budete muset ve stávajícím zaměstnání setrvat ještě dva následující měsíce po měsíci, ve kterém jste výpověď doručili. Jestliže jste tak učinili 31. 12., výpovědní lhůta vám běží od 1.1. Odejít budete moci 28. 2.

Tip! Chcete-li celý proces urychlit, doručte výpověď v písemné podobě k poslednímu (pracovnímu) dni v měsíci.

Výpovědní doba však může být i delší. Jedná se o případy, kdy jste výpověď obdrželi od zaměstnavatele, a on vás ještě potřebuje kvůli zaškolení nové/-ho kolegyně/kolegy. I vy však můžete požádat o její prodloužení, například kvůli delšímu času na nalezení nového místa.

výpověď z pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele

Ať už jste podali výpověď vy, nebo váš zaměstnavatel, vždy je zaměstnavatel povinen:

 • vydat vám zápočtový list,
 • poslat na vaši žádost potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce,
 • zaslat posudek o pracovní činnosti (do 15 dní od vašeho požadavku),
 • odeslat evidenční list důchodového pojištění,
 • ohlásit ukončení pracovního poměru zdravotní pojišťovně (do 8 dní) a okresní správě sociálního zabezpečení (do 8 dní),
 • oznámit tuto skutečnost kvůli srážkám ze mzdy soudu (do týdne), příp. správnímu úřadu (do 8 dní) včetně zaslání vyúčtování srážek,
 • proplatit zbytkovou dovolenou s poslední mzdou nebo nejdéle 14 dní předem určit její čerpání.

U dohody o provedení práce a o pracovní činnosti se výše zmíněné povinnosti zaměstnavatele mohou lišit.

Na co si dát pozor?

Především v případě oboustranné dohody o ukončení pracovního poměru, si dejte pozor na to, aby obsahovala vaše zákonné nároky (především vyplacení odstupného). Nemusíte ji také podepisovat ihned, zaměstnavatel by na vás neměl naléhat, ale dopřát čas na pročtení. Máte též právo na případné návrhy a úpravy dohody.

Pokud si chcete zachovat vaše práva dle zákoníku práce, nepřistupujte na jinou formu spolupráce (např. na práci na ŽL) ani na podání výpovědi z vaší strany!

Byly ze strany zaměstnavatele porušeny pracovněprávní předpisy? Obraťte se na úřad práce nebo inspektorát práce. Nevyplacenou mzdu nebo neplatnost výpovědi řešte s příslušným soudem. Jestliže vám vedení vyhrožuje nebo na vás tlačí, řešte situaci s odbory, vyšším vedením nebo právníkem.

Jak napsat výpověď

Zaměstnanec se často obává, že ho při psaní výpovědi čeká velké množství papírování, ale jeho obavy jsou zbytečné. Výpověď je vcelku jednoduchý dokument, který si každý zaměstnanec může jednoduše napsat sám. Je ale důležité, aby výpověď z pracovního poměru obsahovala povinné náležitosti (celé jméno, datum, podpis), bez kterých by poté byla výpověď neplatná. Výpověď může být napsána rukou nebo na počítači.

Aby byla výpověď ze strany zaměstnance platná, musí splňovat následující náležitosti:

 • být písemná,
 • obsahovat údaje o tom, kdo ji dává, komu a kdy,
 • vlastnoručně podepsaná
 • a prokazatelná, co se doručení týká.

Tip! Pokud nevíte, jak výpověď správně napsat, stáhněte si náš vzor!

Jestliže máte výpověď napsanou nebo vytištěnou, čeká vás další důležitý krok – doručit ji zaměstnavateli. V případě, že pracujete ve velké firmě, můžete ji poslat doporučeně poštou do podatelny, kde vám její odevzdání potvrdí. Nezapomeňte si schovat podací lístek, jednu kopii výpovědi i útržek doručenky! Můžete tak učinit i osobně. Pokud si zvolíte tuto možnost, opět si ohlídejte její stvrzení podpisem nadřízeného.

Tip! Přemýšlíte nad prací v jiném oboru?

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

zdroj: portal.pohoda.cz, vimvic.cz, joblungo.cz, hrnews.cz

Mám zájem o odběr newsletteru