Plánujete-li se přihlásit na rekvalifikační kurz, můžete za určitých okolností využít podpory při rekvalifikaci. V článku se dočtete, jaké podmínky je třeba splnit, kdy chodí na účet, ale i další důležité informace.

Podpora při rekvalifikaci: Podmínky přiznání

Podpora při rekvalifikaci je finanční příspěvek státu, vyplácený po dobu trvání rekvalifikačního kurzu. Můžete ho získat v případě, kdy se evidujete na úřadu práce (ÚP) jako uchazeči o zaměstnání a účastníte se některého z kurzů pořádaného ÚP. Nesmíte však ke dni přiznání podpory pobírat starobní důchod ani dávky nemocenského pojištění (mimo ty poskytované z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6 zák. 435/2004 Sb.).

Pozn.: Kromě podpory při rekvalifikaci vám úřad práce po splnění určitých podmínek proplatí celý kurz a to až do výše 50 000 Kč.

Kdy chodí podpora při rekvalifikaci a jaká je její výše?

Výše podpory závisí na tom, zda jste před nástupem na úřad práce pracovali v zaměstnaneckém poměru nebo podnikali. V prvním případě získáte 60 % vašeho původního průměrného měsíčního čistého výdělku, ve druhém 60 % posledního vyměřovacího základu, přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Nemůžete-li bez vašeho zavinění průměrný výdělek doložit nebo není-li možné ho stanovit (týká se i vyměř. základu), získáte minimální výši podpory při rekvalifikaci, která je 0,14násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku předcházejícího tomu, v němž jste na rekvalifikační kurz nastoupili.

Minimální výše podpory vám náleží i v rámci tzv. náhradní doby, během níž jste byli:

  • na mateřské či rodičovské dovolené,
  • v evidenci na úřadě práce a pobírali jste podporu v nezaměstnanosti,
  • doma a pečovali o osobu blízkou, která je na péči kvůli zdravotnímu stavu závislá.

Maximální částku, kterou můžete získat, je 0,65násobek průměrné mzdy (v roce 2021 jde o 22 168 Kč).

Tip: Odcházíte-li ze zaměstnání, nezapomeňte na zápočtový list, který slouží jako potvrzení o výši vašeho čistého výdělku.

Nabídka rekvalifikačních kurzů úřadu práce

Nabídka rekvalifikačních kurzů úřadu práce se liší v jednotlivých městech. Nejčastěji se však můžete setkat s těmito:

  • masér,
  • automechanik,
  • programátor,
  • svářeč,
  • administrativní pracovník/ice,
  • kosmetička,
  • účetní.

Splňujete-li podmínky pro účast na rekvalifikačním kurzu (resp. máte nárok na podporu při rekvalifikaci), můžete od úřadu práce získat také příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací (na jízdné a pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání vzdělávacímu zařízení).

Tip: Nezaujaly vás rekvalifikační kurzy úřadu práce? Vyberte si z nabídky Orange Academy! Poskytujeme je v Praze, Brně, Ostravě, ale i dalších větších městech po celé České republice!

Zdroj: uradprace.cz, prispevky.cz, aperio.cz

Mám zájem o odběr newsletteru