Díky bezpečnostním opatřením nařízeným vládou České republiky pro zamezení šíření pandemie koronaviru a probíhající karanténě postihla krize drobné i větší podnikatele. Stát se nyní snaží zmírnit negativní dopady a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) pomoci.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci roku 2019 evidovala 705 627 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které podnikaly na hlavní činnost. Dotyční měli povinnost (jako každý rok) hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí minimální platby posílali cca tři pětiny z nich. Ostatní měli vyměřené platby vyšší. Na vedlejší činnost loni podnikalo 325 700 lidí.

Virové onemocnění Covid19 (koronavirus), se kterým bojují země po celém světě, nás naprosto ohromilo. Překvapilo nás nepřipravené. Takovou situaci nikdo nemohl očekávat.

Pojďme se podívat na přehled pomoci pro OSVČ a podnikatele

Vláda se v době pandemie koronaviru snaží průběžně zavádět mimořádná opatření, ale zároveň myslí i na pomoc pro živnostníky a podnikatele. Aktuálně ke dni 25.3.2020 se díky jednání Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců podařilo prosadit:

Finanční kompenzace pro zaměstnavatele (tzv. kurzabeit)

Tato finanční injekce má pomoci zaměstnavatelům, kteří kvůli aktuální situaci nemohou přidělovat práci zaměstnancům z nejrůznějších důvodů. Jedná se především o nařízenou karanténu u zaměstnanců či péči o jejich děti (ošetřovné), může se to týkat i omezení poptávky po výrobcích či službách apod.

Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove.

Bezúročné půjčky Úvěr COVID I

MPO připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěr s možností ročního odkladu splátek. Firmy si o něj mohly žádat od 16. března. Alokace byla 5 miliard korun. Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020. Bližší informace jsou na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/.

Úvěry COVID II se zárukou

Po rychlém vyčerpání programu COVID I se uvolnilo dalších 5 miliard korun do programu COVID II. Má pomoci s průběžnými potřebami podnikatelů, kdy mohou čerpat částku od 10 tisíc korun až po 15 milionu korun. Opět se jedná o bezúročné půjčky s ročním odkladem, avšak jsou to úvěry od komerčních bank se zárukou státu prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB).

Další podrobnosti najdete na https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.

Ošetřovné pro OSVČ

Dosud neměli živnostníci nárok na ošetřovné při péči o dítě ani v případě, že si hradili dobrovolné nemocenské pojištění.

Na základě usnesení vlády České republiky z 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření bylo schváleno ošetřovné pro OSVČ po dobu této mimořádné situace, uzavření základních škol a mateřských školek.

Finanční příspěvek pro OSVČ je přiznán ve výši 424 Kč za každý den v karanténě či při ošetřování člena rodiny. Ošetřovné pro OSVČ přešlo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyplácet ho bude MPO na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu.

Podmínky ošetřovného pro rodiče OSVČ jsou stejné jako pro rodiče zaměstnané. Ošetřovné mohou uplatnit rodiče (resp. jeden z nich) dětí až do věku 13 let. Rodiče se mohou v ošetřovném střídat, a to více než jednou během mimořádného opatření, přičemž vystřídání není ale možné v jednom kalendářním dni.

Dávka se bude vyplácet i zpětně, tedy i za dny, kdy zákon neplatil. Platba se bude posílat měsíčně.

1.4.2020 O „ošetřovné“ pro OSVČ  je možné žádat od 1. dubna. Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ najdete zde

Odpuštění záloh zdravotního a sociálního pojištění

Změna legislativy odpouští minimální povinné platby na zdravotní a důchodové (sociální) pojištění všem OSVČ po dobu 6 měsíců. Odpuštění odvodů se dotkne přibližně jednoho milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim započítá do důchodového pojištění.

Podrobnosti jsou k přečtení na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada.

Dne 24.3.2020 schváleno PSP ČR.

Pozor! Odpouští se jen minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V roce 2020 OSVČ nebudou od března po dobu 6 měsíců platit žádné zálohy na pojištění. Příští rok doplatí rozdíl mezi tím, co by měli platit a minimální zálohou. Odpuštěny jsou totiž jen minimální zálohy.

Pokud jste již zaplatili zálohy na pojistné na březen, další platbu stačí provést v říjnu letošního roku.

Update 25.3.2020. Další informace a aktuality pro vás připravujeme.

Pro aktuální videa z oblasti práce, personalistiky a marketingu odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Mám zájem o odběr newsletteru