Přečtěte si, jak je to s ošetřováním člena rodiny v roce 2020. V jakých případech na něj máte nárok a kdy se vyplácí. V článku najdete i informace o ošetřovném a současné epidemii.

Kdo má a kdo nemá na ošetřovné nárok a kdy se vyplácí?

Ošetřování člena rodiny je doba placeného volna, po kterou se jako zaměstnanec staráte o:

 • nemocného člena domácnosti z důvodu úrazu či nemoci,
 • zdravé dítě (do věku 10 let) kvůli uzavření školního zařízení z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události,
 • dítě, kterému byla nařízena karanténa,
 • osobu, která o dítě pečuje, ale onemocněla, nebo jí byla nařízena karanténa.

Na výplatu dávky ošetřovného máte nárok pouze v případě, kdy jste zaměstnaní a žijete-li s nemocným ve společné domácnosti (neplatí, pokud jste rodičem dítěte mladšího 10 let).

Dávka vám bude vyplácena v prvních 9 kalendářních dní (jste-li samoživitelem/kou dítěte mladšího 16 let, pak ji budete čerpat prvních 16 dní). Její výše činí za každý den 60 % denního vyměřovacího základu a stanovuje se stejně jako dávky nemocenské. Během vyplácení dávky se můžete s jinou osobou vystřídat. Po jejím uplynutí máte nárok na volno v zaměstnání, při kterém za vás zaměstnavatel odvádí pojistné.

U dlouhodobého ošetřování člena rodiny lze dávku čerpat maximálně 90 dní a její výše je opět 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Na podmínky nároku se podívejte na stránky České správy sociálního zabezpečení.

Ošetřovné by vám mělo být vyplaceno OSSZ do 30 dní ode dne, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Tip: Pokud nevíte, jak podat žádost o vyplácení ošetřovného, podívejte se na web Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na ošetřovné nárok nemáte jestliže:

 • na dítě pobírá jiná fyzická osoba peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek,
 • jste osobou samostatně výdělečně činnou (i v případě, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění)
 • pracujete na dohodu o pracovní činnosti, či dohodu o provedení práce,
 • jste prvních 14 dní v dočasné pracovní neschopnosti.

ošetřování člena rodiny: fonendoskop

Ošetřování člena rodiny a kontrola

Okresní správa sociálního zabezpečení vás sama od sebe kontrolovat nebude. V běžném případě tak můžete chodit ven i s ošetřovanou osobou, nezakazuje-li jí to lékař. Ke kontrole však může dojít na žádost vašeho zaměstnavatele. Pokud byste nebyli doma, musíte pak zpětně na OSSZ doložit, proč vás tam kontrola nezastihla. K takovým situacím však nedochází často.

Ošetřování člena rodiny a koronavirus

V době mimořádného stavu epidemie byl schválen zákon, který dočasně mění podmínky vyplácení ošetřovného. Níže uvedené změny se vás týkají, především pokud jste rodiči dětí základních škol.

 • Ošetřovné dostanete na všechny děti do 13 let věku ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu uzavření vzdělávací instituce, případně na péči o starší zdravotně postižené děti navštěvující školu.
 • S partnerem/kou se můžete o péči dětí střídat bez omezení.
 • Ošetřovné se bude vyplácet zpětně od data přijetí opatření a následně jednou za měsíc.
 • Nárok na něj budete mít i v případě uzavření zařízení (i zřizovatelem) pečujícího celodenně o handicapovaného člena domácnosti.
 • Kompenzaci, která však není součástí ošetřovného, získáte i jako OSVČ ve výši 424 Kč na den. O „ošetřovné“ pro OSVČ  je možné žádat od 1. dubna. Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ najdete zde

Více informací k současnému stavu najdete na stránkách Kurzy.cz

Zdroj: kurzy.cz, TZ MPSV ze dne 25. 3. 2020

Mám zájem o odběr newsletteru