Na úřad práce nejčastěji vyrážíme, když přijdeme o stálou práci a potřebujeme si vyřídit podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce nám však nabízí mnohem víc a jednotlivá oddělení se věnují různých oblastem. Na jaké oddělení úřadu práce vyrazit, když potřebujeme vyřídit například rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo doplatek na bydlení? Zorientujte se díky našemu přehlednému průvodci úřadem práce. 

V menších i větších městech se často stává, že jednotlivá oddělení úřadu práce nenajdeme ve stejné budově, a často dokonce ani ve stejné části města. Vyplatí se tedy vědět, na jaké oddělení se obrátit v nejrůznějších životních situacích a ušetřit tak čas při obcházení všech poboček úřadu práce.

Oddělení úřadu práce: Jaké situace lze na úřadu práce řešit?

Už podle názvu tohoto orgánu by se dalo předpokládat, že úřad práce řeší pouze nezaměstnanost a nabídku volných pracovních pozic. Opak je však pravdou – na úřadu práce lze vyřídit celá řada služeb a životních situací, do kterých se každý z nás může snadno dostat.

Jednou z možností je zajít na nejbližší pobočku úřadu práce (většinou v místě vašeho trvalého bydliště) a zeptat se na konkrétní situaci, kterou chcete vyřešit. Pracovnice vám jistě poradí, na jaké oddělení vyrazit, a někdy jich dokonce budete muset navštívit i více. Často se však jednotlivá oddělení nenachází ve stejné budově (nebo dokonce městě) a tak můžete ušetřit dost času a energie, když rovnou budete vědět, kam s vaším problémem vyrazit.

Jaké služby tedy každý úřad práce nabízí? Najdeme jich celou řadu od volby rekvalifikace a změny práce, přes nejrůznější příspěvky a sociální dávky až po poradenství pro zaměstnavatele, které je často opomíjeno.

Jestliže se chystáte vyrazit na úřad práce, přečtěte si, co si vzít s sebou a podle následujícího průvodce zjistěte, na jakém oddělení vám pravděpodobně nejlépe pomohou.

1. Zprostředkování zaměstnání

Ztráta zaměstnání občas potká v životě každého z nás. Pokud jste si nenašli ihned nové zaměstnání nebo například nezačali s podnikatelskou činností, můžete nepříjemné období bez příjmů překlenout snadněji díky podpoře v nezaměstnanosti od úřadu práce. Ten vám také může zprostředkovat rekvalifikační kurz, nabídnout kariérní poradenství nebo volné pracovní pozice ve vašem okolí.

Dále se na toto oddělení mohou obrátit zaměstnavatelé, kteří hledají pracovníky do své firmy. V evidenci uchazečů o zaměstnání se možná nachází skvělý kandidát pro vaši volnou pozici a úřad práce vás může propojit.

Mezi další služby oddělení zprostředkování zaměstnání patří:

 • Konzultace o vhodném oboru a změně povolání
 • Poradenství pro čerstvé absolventy (z hlediska trhu práce jste za absolventa považování ještě 2 roky po studiích)
 • Příprava na pracovní pohovor
 • Nábor nových pracovníků
 • Poradenství při rozjezdu podnikání
 • Rekvalifikace
 • Veřejně prospěšné práce
 • Konzultace ohledně diskriminace na trhu práce
 • Právní poradenství o pracovních tématech

2. Hmotná nouze

Oddělení hmotné nouze poskytuje finanční podporu jednotlivcům nebo i celým rodinám v nepříznivých životních situacích definovaných zákonem. Jako hmotná nouze se dle legislativy vymezuje situace, kdy jedinec (a následně i rodina) kvůli nedostatečným příjmům nedokáže uspokojovat své základní životní potřeby.

Po splnění určitých podmínek tedy máte nárok na sociální dávky:

 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádnou okamžitou pomoc
úřad práce

Kam vyrazit na úřadu práce?

3. Státní sociální podpora

Nejrůznější dávky a příspěvky poskytuje také státní sociální podpora. Ovšem v tomto případě se nemusí jednat pouze o negativní a složité situace v životě, ale také poměrně radostné záležitosti jako narození dítěte apod.

Oficiální definice tedy zní, že do tohoto oddělení spadají společensky uznávané situace, kdy stát přebírá část zodpovědnosti a předchází tím finančním problémům. V některých případech se tedy jedná o jakousi prevenci, abyste se nedostali až k potřebě využít příspěvky hmotné nouze a podobně.

Na oddělení sociální podpory se vydejte v případě, že řešíte: 

 • Rodičovský příspěvek – výše činí 300 000 Kč za jedno dítě (u dvojčat a vícerčat 450 000 Kč). Příspěvek lze vybírat v různé výši a různým tempem a to až 4 roky. Jeho čerpání lze měnit každé 3 měsíce.
 • Přídavek na dítě – představuje základní a dlouhodobou dávku v případě nezaopatřeného dítěte. Jeho výše se liší dle věku dítěte a podle výměrů příjmů rodiny, kam se počítá i rodičovský příspěvek.
 • Porodné – jednorázový příspěvek můžete získat pouze při narození prvního a druhého dítěte (nebo svěření do péče). Jejich výše činí 13 000,- a 10 000,- Kč. Mohou je čerpat pouze rodiny, kde jsou prokázány nízké příjmy.
 • Příspěvek na bydlení – jedná se o dávku, kterou mohou opět čerpat pouze rodiny nebo jednotlivci s nízkými příjmy.
 • Pohřebné – v tomto případě není potřeba dokládat výši příjmů a dávka je jednotně stanovena na 5 000,- Kč. Musí se však jednat o pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo o rodiče nezaopatřeného dítěte.

4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Na toto oddělení vyrazíte pouze v případě zdravotního postižení, kdy vás stát finančně podpoří pomocí různých příspěvků. Tyto příspěvky by měly být čerpány za účelem snadnějšího zvládání běžného života a je nutné splňovat předem dané podmínky.

Toto oddělení vám může nabídnout sociální dávky jako:

 • Příspěvek na mobilitu
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením – z něj vyplývají určité benefity
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku (pozor: příspěvek na auto má jiné podmínky)

Tip: Přečtěte si také, jak je to s platbou sociálního a zdravotního pojištění na úřadu práce

5. Sociální služby, příspěvek na péči

A kdy vyrazit na oddělení sociální služby? Toto oddělení úřadu práce se zabývá především příspěvkem na péči, na který mají nárok osoby od 1 roku, které vyžadují péči jiné osoby kvůli svému zdravotnímu stavu.

Nárok na příspěvek se posuzuje se na základě zvládání životních potřeb, jako jsou: komunikace, mobilita, orientace, stravování, tělesná hygiena, oblékání a obouvání, výkon fyziologických potřeb, osobní aktivity, péče o zdraví a péče o domácnost, která se posuzuje až od 18 let. Podle úrovně potřebné péče se liší výše samotného příspěvku a lze o něj žádat pomocí písemné žádosti.

Někdy není jednoduché určit, na jaké oddělení vyrazit, ale věříme, že díky našemu průvodci už si s tím poradíte snadněji. Sledujte také naše další články plné praktických tipů a zajímavých rad.

Mám zájem o odběr newsletteru