Přečtěte si, kdy se stanete OBZP neboli osobou bez zdanitelných příjmů, jaké povinnosti vám z tohoto statusu plynou i jaké výhody a nevýhody přináší.

Kdo je OBZP?

OBZP neboli osoba bez zdanitelných příjmů je osoba platící si zdravotní pojištění sama bez ohledu na to, zda pobírá příjem či nikoliv. Nejedná se však o podnikatele ani osobu evidovanou na úřadu práce či zaměstnanou.

Nejčastěji do této kategorie plátců pojištění patří:

  • pojištěnci, jejichž příjmy nepodléhají zdanění (např. z dohody o provedení práce do 10 000 Kč či o pracovní činnosti do 3 000 Kč za měsíc) nebo ti, jejichž příjmy jsou zdaňovány pouze dle § 8 (z kapitálového majetku), § 9 (z nájmu) nebo § 10 (ostatní příjmy),
  • studenti, kteří studují na škole, jež nebyla MŠMT označena jako soustavná příprava na budoucí povolání nebo starší 26 let (mimo doktorandy),
  • absolventi, kteří nenastoupí hned po studiu do zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
  • ženy či muži v domácnosti, za které neplatí pojištění stát – nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let, nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění, ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • nezaměstnaní, neevidovaní na úřadu práce.

Tip: Ve videu níže se dozvíte, jaký druh pracovní smlouvy můžete uzavřít a na co si dát pozor!

OBZP: Sociální a zdravotní pojištění

Pokud se stanete OBZP, platby sociálního pojištění odvádět nemusíte, ale pojistné na zdravotní pojištění ano. A protože je jeho vyměřovacím základem minimální mzda, od 1. 1. 2021 budete pojišťovně hradit částku 2 052 Kč (resp. 13,5 % z min. mzdy, která pro tento rok činí 15 200 Kč).

Růst minimální mzdy v letech

Již několik posledních let dochází k neustálému zvyšování minimální mzdy, která však pro osoby bez zdanitelných příjmů není výhodná právě kvůli rostoucímu vyměřovacímu základu. Pro přehled jsme pro vás vytvořili tabulku jejího vývoje za posledních 20 let.

 

Rok

Výše minimální mzdy

v Kč za hodinu

2001

5 000 Kč

30,00 Kč

2002

5 700 Kč

33,90 Kč

2003

6 200 Kč

36,90 Kč

2004

6 700 Kč

39,60 Kč

2005

7 185 Kč

42,50 Kč

2006 (leden)

7 570 Kč

44,70 Kč

2006 (červenec)

7 955 Kč

48,10 Kč

2007

8 000 Kč

48,10 Kč

2013

8 500 Kč

50,60 Kč

2015

9 200 Kč

55,00 Kč

2016

9 900 Kč

58,70 Kč

2017

11 000 Kč

66,00 Kč

2018

12 200 Kč

73,20 Kč

2019

13 350 Kč

79,80 Kč

2020

14 600 Kč

87,30 Kč

2021

15 200 Kč

90,50 Kč

Platbu je vždy nutné provést tak, aby přišla na účet pojišťovny do 8. následujícího měsíce. První platbu za měsíc leden můžete provést již 1. ledna, nejpozději však musí dorazit do 8. února.

Získáte-li tento status minimálně na dobu jednoho kalendářního měsíce, musíte se jako osoba bez zdanitelných příjmů pojišťovně nahlásit nejdéle do 8 dní od vzniku této skutečnosti.

OBZP daňové přiznání

Jako OBZP se vás v některých případech týká také podání daňového přiznání. Konkrétně v případě, kdy:

vaše příjmy přesáhnou částku 15 000 Kč, máte-li příjmy z kapitálového majetku nebo nájmu či ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč,
pracujete na dohodu o provedení práce a vyděláte si více jak 10 000 Kč (s podpisem růžového prohlášení i bez něj).

Výhody a nevýhody statusu OBZP

Ať už se stanete OBZP z jakéhokoliv důvodu, z tohoto statusu vám poplynou následující výhody i nevýhody.

Výhody

  • časová flexibilita na činnosti, na které si chcete a potřebujete vyhradit čas (např. sebevzdělávání formou rekvalifikačních kurzů),
  • ušetříte na odvodech státu (na sociálním pojištění).

Nevýhody

  • neplacením sociálního pojištění vám nevzniká nárok na výplatu důchodu ani některých sociálních dávek,
  • pracujete-li na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, nemáte ze zákona nárok na dovolenou, překážky v práci ani odstupné.

Zdroj: mesec.cz, penize.cz, portal.pohoda.cz, mpsv.cz

Mám zájem o odběr newsletteru