Česká daňová správa, resp. Finanční správa České republiky, je soustava správních orgánů určená ke správě daní. Poskytuje elektronické služby přes daňový portál, kde můžete podat daňová přiznání k DPH, dani z příjmů fyzických a právnických osob a dalším daním. V článku se dozvíte, jak při elektronickém podání postupovat.

Daňový portál a postupy

Jak tedy konkrétně postupovat při elektronickém podání?

Kontrola nastavení počítače

Pokud podáváte jakékoliv daňové přiznání elektronicky, je třeba nejprve ověřit, zda váš počítač odpovídá systémovým požadavkům pro odeslání přiznání. Na daňovém portálu provedete test, který zjistí potřebné parametry.
Náhled aktuální podoby Daňového portálu v roce 2019

Vyplnění elektronických formulářů

Následně si vyberete potřebný formulář aplikace EPO. Ten vyplníte podle konkrétního postupu uvedeného níže. Data v rozpracovaném podání zůstanou vyplněna po dobu 30 minut neaktivity, poté jsou odstraněna. Podání si můžete uložit do počítače a využít ho v budoucnu.

Načtení XML souboru s daňovým podáním

Přes daňový portál můžete načíst XML soubor uložený ve vašem počítači. Je třeba dát pozor na konkrétní typ souboru, jeho název a příponu.

žena píše do sešitu

Daňový portál a stav zpracování odeslaného souboru

Aktuální stav zpracování odeslaného souboru si můžete ověřit v aplikaci, kde zadáte v aplikaci elektronického podání EPO podací číslo a odpovídající heslo.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Daňový portál a postup při vyplnění vybraného formuláře

Formulář elektronického podání DPH

Na stránkách daňového portálu se vám po výběru formuláře podání daňového přiznání k DPH načte jeho struktura. Při vyplňování můžete využít průvodce, který vás bude navádět ke správnému doplnění dat. Některá pole bude i vypočítávat.

Můžete postupovat i klasickým způsobem bez průvodce, kdy budete po použití tlačítka “Další stránka” na pravé straně formuláře postupně vyzváni k vyplnění jednotlivých částí přiznání. Součástí je i odkaz na pokyny k vyplnění přiznání k DPH, který naleznete na konci formuláře.

Formulář podání daňového přiznání k dani z příjmů FO/PO

Stejným způsobem jako u elektronického podání DPH lze vyplnit i formulář k dani z příjmů fyzických osob. Opět lze využít průvodce nebo postupovat přes stránky formuláře. Totéž platí pro přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Daňový portál nabízí pro elektronické podání i další formuláře, jako například pro daně vybírané srážkou, daň silniční, z nemovitých věcí, z hazardních, loterijních a jiných her i obecné písemnosti, jako jsou plná moc, registrační formuláře a další.

Mám zájem o odběr newsletteru