Tápete, jakou anglickou předložku, kdy použít? Nejste v tom sami! Předložky jsou komplikovanou součástí anglické gramatiky, kterou nelze jednoduše shrnout do jednoho článku. Přesto se pokusíme o výklad základních pravidel, na kterých můžete stavět.

Předložky v angličtině a jejich rozdělení

Níže jsme pro vás sepsali přehled nejčastěji užívaných předložek v angličtině. Podívejte se na jejich rozdělení a vysvětlení, kdy kterou zvolit.

Předložky angličtina – místní

Mezi předložky místní patří:

 • on,
 • in,
 • at,
 • in front of,
 • behind,
 • between,
 • among,
 • to,
 • into.

Nejčastěji se chybuje mezi prvními třemi výše uváděnými. Podívejte se proto na vysvětlení, podle něhož je budete schopni v budoucnu správně používat.

On

Předložku on byste měli zvolit v případě, kdy chcete říct, že se něco nachází na povrchu něčeho. Ale také v konverzaci o cestování v dopravních prostředcích (výjimku tvoří výraz v autě a taxíku, kdy se používá předložka in).

Příklady:

 • on the table – na stole,
 • on the floor – na podlaze,
 • on the wall – na zdi,
 • on the bus – v autobuse,
 • on the train – ve vlaku.

In

Oproti tomu předložky in byste měli využívat v případě, kdy chcete říct, že se něco nachází v nějakém prostoru. Ale také pokud hovoříte o něčem, co je na ploše, ale uvnitř nějakých hranic.

Příklady:

 • in the box – v krabici,
 • in the room – v místnosti,
 • in a town – ve městě,
 • in the picture/photo – na obrázku, fotografii,
 • in the tree – na stromě,
 • in the sky – na obloze,
 • in the garden – na zahradě,
 • in the world – na světě,
 • in the pan – na pánvi.

At

Předložku at lze použít, chcete-li říct, že se něco nachází v jediném bodě (např. na mapě) a nebo máte na mysli nějaké místo, které zároveň plní určitý účel (např. škola, automat na kávu apod.). Předložka at se také pojí s názvy měst, obcí, ulic i budov.

Příklady:

 • at the table – u stolu,
 • at the bus stop – na zastávce,
 • at my parents – u rodičů,
 • at the door – u dveří,
 • at Charles university – v Karlově univerzitě,
 • at the bank – u banky,
 • at school – ve škole,
 • at home – doma.

In front of

Další, poměrně častou předložkou místa je in front of.

Příklady:

 • in front of the gate – před bránou,
 • in front of me – přede mnou,
 • in front of the cinema – před kinem.

Behind

Podívejte se také na příklady užití předložky behind.

Příklady:

 • behind me – za mnou,
 • behind the house – za domem.

POZOR! Mějte vždy na paměti, že české předložky vždy neodpovídají předložkám anglickým a nelze je tedy překládat doslovně (například na fotografii řekneme anglicky in the photo).

Between

Předložka between označuje vždy dvě věci, osoby i místa, nacházející se mezi sebou.

Příklady:

 • between you and me – mezi mnou a tebou,
 • between the two trees – mezi dvěma stromy.

Among

Předložka among má podobný význam jako between, nicméně byste ji měli použít pouze v případě, kdy hovoříte o více než dvou věcech, osobách či místech mezi sebou.

Příklady:

 • among my schoolmates – mezi mými spolužáky,
 • among them – mezi nimi,
 • among Prague, Brno and Pardubice – mezi Prahou, Brnem a Pardubicemi.

To

Místní předložka to se nejčastěji překládá do češtiny jako do, k, na. Pojí se například se slovesem go.


Příklady:

 • to the theatre – do divadla,
 • go to Brno – jet do Brna,
 • go to the window – jít k oknu,
 • go to the doctor.

Pozor! Předložka to se však nepoužívá s podstatným jménem home. Chcete-li říct, že jde někdo domů, užijete pouze go home.

Into

Into zvolíte, pokud budete chtít zdůraznit směr kam. Do češtiny ji lze přeložit jako dovnitř či do.

Příklady:

 • put the money into the pocket – dát peníze do kapsy,
 • come into the classroom – vstoupit do učebny.

Předložky angličtina – časové

Mezi základní časové předložky patří: in, on, at. I v těchto však studenti angličtiny často chybují. Proto je dobré si jejich použití zopakovat.

In

In se užívá ve spojení s částmi dne, měsíci, ročními obdobími, roky.

Příklady:

 • in the morning/afternoon, evening – ráno, odpoledne, večer,
 • in January/May – v lednu, květnu,
 • in spring/winter- na jaře, v zimě,
 • in 1995 – v roce 1995.

Ale pozor! V noci/poledne se řekne at night/midday. O půlnoci at midnight.

Další význam předložky in je za nějakou dobu.

Příklady:

 • in two hours – za dvě hodiny,
 • in a minute – za minutu.

On

Předložka on se používá ve spojitosti se dny.

Příklady:

 • on Monday/ Friday – v pondělí/v pátek,
 • on 1st January – 1. ledna,
 • on my birthday – na mé narozeniny (doslova v mém narozeninovém dni),
 • on Sunday morning – v neděli ráno.

At

Spojka at se pojí s časem. Chcete-li vyjádřit, kolik je hodin nebo mluvit o určitém svátku a době.

Příklady:

 • at 5 o´clock – v pět hodin,
 • at 6:30 – v 6:30,
 • at the weekend – o víkendu,
 • at Christmas – o Vánocích,
 • at Easter – o Velikonocích,
 • at night/noon/midnight – v noci, poledne, o půlnoci,
 • at the moment – v tuto chvíli, nyní,
 • at the same time – ve stejnou dobu, zároveň.

Pozor si však dejte v situacích, kdy chcete hovořit o jediném svátečním dni – např. o Velikonočním pondělí, Štědrém dni nebo Dni díkůvzdání. V těchto případech se používá předložka on.

During

Další časová předložka v angičtině je during, kterou lze přeložit do češtiny jako během určité doby.

Příklady:

 • during the night – během noci,
 • during the journey – během cesty.

Before

Předložka before znamená před určitou dobou.

Příklady:

 • before noon – před polednem,
 • before 2 o´clock – před druhou hodinou.

After

Předložku after lze přeložit jako po.

Příklady:

 • after breakfast – po snídani,
 • after the end of the program – po skončení programu.

Till/untill

Význam obou předložek – till i untill je víceméně stejný. Till se však používá více v hovorové angličtině.

Příklady:

 • until you go out – než půjdeš pryč,
 • till 5 o´clock – do pěti hodin,
 • until Friday – do pátku,
 • till you are tired – dokud budeš unavený.

Další předložky v angličtině

V následující části článku vám představíme další předložky používané v angličtině.

About

Předložka about znamená v překladu do češtiny o.

Příklady:

 • about you – o tobě,
 • speak about the problem – mluvit o problému.

With

Význam předložky with je s.

Příklady:

 • go with me – pojď se mnou,
 • tea with sugar – čaj s cukrem.

Without

Opakem with je without.

Příklady:

 • without you – bez tebe,
 • coffee without milk – káva bez mléka.

By

Předložku by, která v češtině znamená čím, byste měli užívat, chcete-li hovořit například o cestování dopravními prostředky. Někdy však může znamenat také do. V takových případech se často studentům plete s jinou časovou (until). Podívejte se na příklady, abyste dokázali rozeznat rozdíl.

Příklady:

 • go by car – jet autem,
 • go by plane – letět letadlem,
 • pay by card – platit kartou,
 • send it by post – poslat něco poštou,
 • leave by 3 o´clock – odjet do tří hodin,
 • repair car by Friday – opravit auto do pátku,
 • stay until 10 o´clock – zůstat do 10 hodin.

Předložka until se užívá, pokud něco trvá do budoucnosti. Oproti tomu by je třeba zvolit, hovoří-li se o něčem, co se stane v budoucnu. Předložka se používá také v trpném rodě.

Příklad:

The picture was painted by my daughter. Obrázek byl namalován mou dcerou.

For

Poslední předložka for, znamená v překladu do češtiny pro.

Příklady:

It is a present for you. To je dárek pro tebe.

Chcete se naučit kromě předložek užívaných v angličtině také dobře mluvit? Přihlaste se na některý z jazykových kurzů Orange Academy!

Zdroj: helpforenglish.cz, anglina.unas.cz

Mám zájem o odběr newsletteru