Pokud se již nějakou dobu učíte anglicky, jistě jste se dostali do situace, kdy jste nerozuměli výrazům, které se používají při běžné konverzaci (např. ve filmech). Proto jsme pro vás připravili článek na pokračování, kde najdete fráze hovorové angličtiny, které se vám budou hodit pro lepší porozumění!

V tomto díle se seznámíte s výrazy gonna, wanna, ain´t či cuz. A naučíte se v hovorové angličtině klást krátké otázky nebo používat jednoduchá zvolání.

Hovorová angličtina: Výrazy gonna, wanna, ain´t, cuz

Výraz gonna, wanna, ain´t či cuz jsou nespisovná, hovorová slova, která používají v běžné mluvené řeči Američané i Britové.

Gonna

Gonna je zkrácený tvar vazby going to vyjadřující blízkou budoucnost děje. Může se přeložit také jako výraz chystat se něco udělat.

I´m gonna read the newspaper.

We´re gonna to play tennis.

Wanna

Podobným výrazem je i wanna. Jedná se o zkrácení vazby want to, která znamená chtít.

I wanna go home.

What does she wanna do?

Ain´t

Výraz ain´t můžete použít místo kteréhokoliv záporného tvaru pomocných sloves jako je be, have apod.

He ain´t talking about it. (namísto běžného: He isn´t talking about it.)

I ain´t finished it yet. (místo pomocného haven´t v předpřítomném čase)

Cuz

Výraz cuz je stejně jako cos a cause zkrácenou formou spojky because (protože).

She doesn´t eat meat cos she loves animals.

I´m not talking with them cause they always say bad things about me.

Podobným způsobem lze zkracovat řadu dalších výrazů (např. oughta – ought to, kinda – kind of, lotsa – lots of, dunno – don´t know apod.)

Důvodem, proč se tyto zkratky začaly běžně používat, je fakt, že v mluvené řeči dochází často ke komolení a splynutí celých výrazů. V psané podobě se s nimi však setkáte pouze při komunikaci s přáteli prostřednictvím e-mailu nebo chatu.

Tip: Bojujete s časy v angličtině? Přečtěte si náš článek o přítomném čase prostém, ve kterém najdete vysvětlení jeho tvorby i příklady použití.

Hovorová angličtina I. - fráze, které se hodí umět

Hovorová angličtina: Krátké otázky a zvolání

Při komunikaci v hovorové angličtině se vám budou hodit i krátké otázky nebo zvolání, která se používají téměř denně.

What do you say?

Otázku What do you say překládáme doslova jako Co ty na to? Použít ji můžete, pokud někomu něco navrhujete a chcete znát jeho názor.

We are going to Croatia this summer! Will you join us? What do you say?

How come?

Otázkou How come vyjádříte údiv nad tím, co vám někdo druhý právě řekl. V češtině znamená: Jak to?

I don´t have to work this week! … How come?

So? So what?

Pokud použijete v otázce samotné So?, dáváte člověku najevo, že nevíte, co myslí, a chcete, aby vysvětlil, o co jde. Do češtiny ji lze přeložit jako No a? A co má být?

You know Dana, don´t you? … Yes, So?

Otázka So what? má stejný význam. Použít ji můžete, když vás právě probírané téma nezajímá.

The Czech team defeated Italian 4:0. … So what?

Tip: Potřebujete kvalitního pomocníka při překladu slovíček nebo celých vět? Zkuste překladač od univerzity v Cambridge!

Níže najdete pár nejznámějších frází vyjadřujících zvolání, která se v hovorové angličtině běžně používají.

Guess what!

Frází hovorové angličtiny Guess what! připravíte posluchače na novinku, která se vám nebo někomu jinému udála. V češtině znamená: Hádej, co je novýho!

Guess what! I was offered my dream job!

I don´t care. Whatever!

Tyto dva výrazy se vám budou hodit, až se vás někdo zeptá na výběr (např. aktivity pro strávení volného času) nebo vám něco navrhne, ale vy nebudete mít žádnou preferenci. Odpovíte jednoduše: I don´t care. (nebo Whatever!). Je mi to jedno. Je mi to fuk.

Do you want to go to the cinema or to the theatre tonight? … I don´t care. (Whatever!)

Frázi lze využít samozřejmě i v mnoha jiných případech.

Oh boy! Oh man!

Pokud v angličtině zvoláte Oh boy!, nebo Oh man!, dáváte tím najevo vaše ne/příjemné překvapení nad právě sdělenou informací. V češtině byste řekli například: Ty jo! A sakra! A hrome!

Oh boy! (Oh man!) The car broke down!

Chill out! Cool off!

Až budete chtít někoho uklidnit, použijte spojení Chill out!, nebo Cool off!, které znamená: Klídek!

I got mad at my boss today! … Chill out! (Cool off!)

No idea! Search me!

Zeptá-li se vás někdo na něco, co nevíte, můžete místo otřepaného I don´t know odpovědět: (I have) no idea!, nebo Search me! (Nemám tušení! Nemám ponětí!)

No way!

Jestliže nesouhlasíte s nějakým návrhem, využijte jednoduché fráze No way! Do češtiny ji lze přeložit jako: Ani náhodou! (Ani omylem!)

Can I borrow your car for tomorow? … No way!

Frází hovorové angličtiny je nespočet. V dalším díle se budeme věnovat slovní zásobě týkající se vztahů a výrazům, se kterými se můžete setkat často ve filmech.

Potřebujete se v angličtině rozmluvit? Podívejte se na naše jazykové kurzy!

Zdroj: helpforenglish.cz

Mám zájem o odběr newsletteru