Maminky často neví, jak postupovat, když potřebují vyřídit mateřskou dovolenou nebo žádost o rodičovský příspěvek. Ten si rodič, který je doma s dítětem, začíná vyřizovat po porodu dítěte nebo v případě, že se ho týká mateřská dovolená ze zaměstnání, tak před skončením této doby. Tímto článkem vás provedeme žádostí o peněžitou pomoc v mateřství krok za krokem. 

Jak žádat o mateřskou (PPM)?

Na mateřskou dovolenou nastupuje rodička 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. V tuto dobu tedy začíná pobírat peněžitou pomoc v mateřství (ve zkratce PPM). Přesný den nástupu si může sama určit. Pokud tak neučiní, Okresní správa sociálního zabezpečení považuje automaticky za začátek čerpání PPM první den šestého týdne před porodem.

Pro nárok na získání PPM musí maminka platit nemocenské pojištění po dobu 270 dnů za poslední 2 roky, není třeba souvisle. Je tady také ochranná lhůta 180 dní od ukončení posledního pracovního poměru. Nemocenské pojištění se strhává automaticky ze mzdy či z platu. Také si jej může osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) hradit dobrovolně.

V případě, že žena porodí předčasně a tedy dříve, než stihne nastoupit na mateřskou dovolenou, dávka PPM se jí začíná automaticky počítat ode dne porodu.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství se tedy vyřizuje již během těhotenství. Formulář vydá a podepíše gynekolog, který v něm potvrdí očekávaný termín porodu. Pro tiskopis si můžete zajít rovněž na Okresní správu sociálního zabezpečení, ke stažení je i na internetu.

Tip! Přečtěte si náš navazující článek: Rodičovská dovolená 2023 – jak na žádost o rodičovský příspěvek?

Většinou stačí doručit žádost o PPM od gynekologa do práce na účetní (mzdové) oddělení a váš zaměstnavatel vše vyřídí za vás. Nepracujete-li, ale týká se vás ochranná lhůta 180 dní, odevzdáte vyplněný formulář svému poslednímu zaměstnavateli. Ten vám na základě žádosti poskytne mateřskou (rodičovskou) dovolenou na 3 roky (nedohodnete-li se jinak) a veškeré náležitosti předá na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), jež bude tuto dávku vyplácet.

Tip! Maminky, jež odcházejí na mateřskou dovolenou ze samostatně podnikatelské činnosti (OSVČ) si formulář od svého gynekologa sami zanesou na OSSZ a tam vše osobně vyřídí.

Co byste ještě měli vědět o mateřské dovolené?

Mateřská dovolená, která vám je poskytnuta od zaměstnavatele nesmí trvat méně než 14 týdnů a nesmí skončit dřív, než doběhne šestinedělí. Maximálně pak trvá 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě dvojčat či vícerčat. Během mateřské dovolené vám je od OSSZ vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, nikoliv plat nebo mzda. Ve formuláři si můžete zvolit, jestli chcete tyto peníze dostávat každý měsíc na bankovní účet či složenkou.

Co když o peněžitou pomoc v mateřství nežádá žena?

Nežádá-li o PPM žena, která dítě porodila, ale otec nebo jiná osoba, která převzala dítě do péče, je postup odlišný. Otec (jiná osoba) musí s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu o péči o dítě. Podpis matky musíte ověřit úředně (lze ověřit a dohodu sepsat přímo na OSSZ). Otec pečující o novorozeně může pobírat peněžitou pomoc v mateřství nejdřív od sedmého týdne po porodu, tedy až po šestinedělí. U otce je proto podpůrčí doba, kdy PPM čerpá kratší, trvá 22 týdnů, u dvojčat či vícerčat 31 týdnů. Jedná-li se o jinou osobu, jež se bude o dítě starat, musí mít rozhodnutí o svěření do péče a rodný list dítěte.

Mám zájem o odběr newsletteru