Ztráta nebo odcizení osobních dokladů nepatří zrovna mezi příjemné situace. Jak postupovat v případě, že přijdete o občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz zdravotního pojištění nebo rodný list? Informace přinášíme v dnešním článku.

Ztráta dokladů – občanský průkaz

Občanský průkaz (OP) patří v České republice mezi nejdůležitější doklady. Povinně se vydává občanům, kteří mají pobyt na území ČR a jsou starší 15 let. Občanský průkaz je dle zákona vyhotoven do 30 dnů. Lze si však požádat o zrychlené vydání do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti. Občanský průkaz se vydává se strojově čitelnými údaji a kontaktním čipem – eObčanka.

Jeho ztrátu je nutné neprodleně ohlásit na příslušných místech, abyste včas zamezili případnému zneužití občanského průkazu jinou osobou. Za nenahlášení ztráty nebo krádeže a za opakovanou ztrátu dokladů můžete dostat pokutu až 10 000 korun.

Kde ztrátu nebo odcizení OP hlásit?

  • na obecním úřadě,

  • na úřadě městské části Prahy 1 až 22,

  • na matričním úřadu,

  • v případě podezření krádeže Policii České republiky.

Po nahlášení ztráty OP se informace o ztrátě nebo odcizení zapíše do informačního systému – váš OP tím ztratí platnost a nebude již možné ho zneužít jinou osobou. Zároveň získáte prozatímní potvrzení o občanském průkazu.

S potvrzením o občanském průkazu vyrazte podat žádost o nový OP na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na podání žádosti máte 15 pracovních dnů od ohlášení ztráty nebo odcizení. Kromě potvrzení o OP si s sebou vezměte další doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list) a poplatek 100 Kč.

Může se také stát, že ztracený občanský průkaz o pár dní později najdete. Takový doklad je však už neplatný. Tím, že byste dál používali starý doklad se dopouštíte přestupku a hrozí vám pokuta až 15 000 Kč. Číslo OP je totiž zveřejněno na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů. Nejjednodušší způsob je jeho likvidace nebo jej můžete odevzdat na úřad obce s rozšířenou působností.

Ztráta dokladů – řidičský průkaz

Řidičský průkaz (ŘP) je doklad, který potvrzuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. K jeho získání musíte absolvovat předepsaný výcvik završený zkouškou.

Ztrátu řidičského průkazu musíte opět neprodleně nahlásit na obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR. Na prvních 30 dnů od nahlášení, získáte potvrzení o oznámení ztráty, odcizení nebo zničení ŘP, které slouží jako náhradní dokument a opravňuje vás řídit motorové vozidlo, ale pouze na území České republiky.

Žádost o nový ŘP lze vyřídit přímo na úřadu nebo online. K žádosti je potřeba předložit OP. V případě, že jste spolu ŘP ztratili i občanský průkaz stačí předložit potvrzení o občanském průkazu. Nově si lze zažádat o vydání ŘP i elektronicky pomocí stránky Portál občana, do kterého se přihlásíte pomocí eObčanky, datové schránky, MojeID nebo pomocí bankovní identity.

Řidičský průkaz si můžete vyzvednout osobně nebo za vás může průkaz vyzvednout i zmocněná osoba. Lhůta na vydání je 20 dnů od podání žádosti. Lze si opět požádat o zrychlené vydání do 5 pracovních dnů.

Doklad

Ztráta dokladů sice není příjemnou situací, ale lze ji snadno vyřešit.

Ztráta dokladů – průkaz zdravotního pojištění

Průkaz zdravotního pojištění je doklad, který vás opravňuje k prokázání nároku na poskytnutí zdravotní péče a vydání léků v lékárnách.

V případě ztráty průkazu zdravotního pojištění nahlaste tuto skutečnost do 8 dnů přímo zdravotní pojišťovně. K nahlášení lze využít infolinky, email a nejsnazším způsobem je zajít osobně na pobočku vaší pojišťovny. Na pobočce vám rovnou vydají potvrzení, které nahradí ztracený průkaz, než dorazí nový. V případě, že nahlásíte ztrátu online, tak vám náhradní doklad pošle pojišťovna na e-mail. Můžete se jím prokazovat u lékaře v ČR i při cestě do zahraničí. Nový plastový průkaz vám do dvou týdnů dorazí poštou na adresu trvalého bydliště.

Ztráta dokladů – rodný list

Rodný list je matriční doklad, potvrzující narození člověka a základní údaje o něm. Obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, případně také rodné číslo a údaje o rodičích.

V případě, že nemůžete najít svůj rodný list, je potřeba zažádat o něj na matrice městského úřadu v místě narození. Na místě se vypisuje žádost o kopii rodného listu, k jehož vydání budete potřebovat platný občanský průkaz. Formulář k žádosti si lze stáhnout i na webu příslušného úřadu a poslat poštou. Duplikát vám poté z úřadu přijde poštou jako dopis do vlastních rukou.

Mám zájem o odběr newsletteru