Maminky často nemají jasno v tom, jak mají postupovat, když potřebují vyřídit žádost o rodičovský příspěvek (ve zkratce RP). Ten si rodič, který plánuje zůstat doma s novorozencem či s malým kojencem, začíná vyřizovat po porodu dítěte matky nebo v případě, že má nárok na mateřskou dovolenou ze zaměstnaneckého poměru, tak před skončením této doby. Tímto článkem vám ukážeme, jak na žádost o rodičovskou dovolenou krok za krokem, a to přehledně a jednoduše.

V dalším článku si můžete přečíst, jak a kdy žádat o peněžitou pomoc v mateřství na mateřské dovolené, nyní se však zaměříme na rodičovský příspěvek.

Co je to rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je dávka od státu, která slouží jako náhrada chybějícího příjmu během čerpání rodičovské dovolené. Může jej čerpat jak matka, tak i otec dítěte. Rodičovský příspěvek je aktuálně ve výši 300.000 Kč. Pro dvojčata a vícerčata je to 1,5 násobek z těchto částek, tedy 450.000 Kč.

Pro začátek si shrneme základní pojmy

Maminky by měly vědět, že mateřská dovolená trvá 28 týdnů, v případě dvojčat a vícerčat je to 37 týdnů. Délka čerpání rodičovské dovolené je individuální a záleží na tom, jak si ji každá maminka nastaví. Rodičovskou dovolenou často zaměňujeme s rodičovským příspěvkem, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o dva různé pojmy. A jak to tedy je?

Rodičovskou dovolenou vám poskytuje váš zaměstnavatel a lze ji čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Po tuto dobu je vám váš zaměstnavatel povinen držet stejné pracovní místo. To platí ale pouze při smlouvě na dobu neurčitou, pokud máte smlouvu na dobu určitou, tak ta skončí dle smluvené doby uvedené v pracovní smlouvě.

Na druhou stranu, rodičovský příspěvek lze rozložit až do čtyř let věku dítěte. V případě, že si chcete prodloužit rodičovskou dovolenou na delší dobu než tři roky, můžete poprosit vašeho zaměstnavatele o tzv. neplacené volno. Váš zaměstnavatel ale tomuto požadavku z vaší strany nemusí vyhovět.

A jak na žádost o rodičovský příspěvek?

Stačí si zajít pro tiskopis na úřad práce nebo si jej můžete stáhnout na internetu a doma jej v klidu vyplnit.

Vyplněný formulář pak odnesete na úřad práce. V případě, že máte zřízený elektronický podpis, bankovní identitu nebo datovou schránku, lze vše zaslat na úřad práce elektronicky. K online žádosti však nezapomeňte připojit i kopii vašeho občanského průkazu a rodného listu dítěte.

O rodičovský příspěvek můžete požádat ihned po narození dítěte, nebo pokud vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání, tak jej stačí vyřídit před skončením mateřské dovolené.

Tip! Hledáte přivýdělek při mateřské či rodičovské dovolené? Přečtěte si, jak můžete v tuto dobu vydělat peníze na internetu aniž by vás někdo podvedl!

Výpočet délky a výše čerpání rodičovského příspěvku

Peněžitá pomoc v mateřství je vypočítávána každé ženě jinak, a to podle jejího průměrného výdělku z předchozího pracovního poměru. Avšak výše čerpání rodičovského příspěvku je pro každou ženu stejná, a to bez rozdílu. Co však výši čerpané částky ovlivňuje, tak je to vypočítaný denní vyměřovací základ z předchozího zaměstnání.

Ten lze vypočítat z předchozího příjmu matky či otce, záleží, co je pro rodiče výhodnější. Např. pokud matka nepracovala, studovala nebo nesplnila jiné podmínky pro čerpání peněžité pomoci v mateřství, a nenastoupila tak na mateřskou dovolenou, ale rovnou na rodičovskou dovolenou po porodu dítěte, tak může čerpat maximálně 13.000 Kč měsíčně.

Tip! Dítě mladší 2 let smí navštěvovat předškolní zařízení (jesle, mateřskou školku) nejvýše na 92 hodin za měsíc. Pokud bude tato částka překročena, rodič ztrácí nárok na pobírání rodičovského příspěvku.

Vyřízení rodičovského příspěvku 2023

Dnes je celý proces vyřízení rodičovského příspěvku mnohem jednodušší než dříve. Na úřadě práce už nemusíte k žádosti o RP dokládat tzv. „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku,“ jež vystavovala OSSZ. Nově si tyto úřady veškeré informace mezi sebou předají sami.

Aktuální výše rodičovského příspěvku je 300.000 Kč. Maminka si sama může nastavit v závislosti na jejím vyměřovacím základě z předchozí práce délku a výši čerpání rodičovského příspěvku. Výšku i délku si může libovolně měnit každé 3 měsíce.

Nezapomeňte si mezi mateřskou a rodičovskou vybrat dovolenou!

Na co maminky někdy bohužel zapomínají, tak na to, že mají nárok si po skončení mateřské dovolené vybrat ještě klasickou dovolenou z práce. Následně pak nastoupí na rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel takové žádosti o čerpání dovolené musí vyhovět!

Lze tak předejít tzv. krácení dovolené, což by nastalo v případě, že k čerpání dovolené došlo až po skončení rodičovské dovolené. Klasická dovolená se totiž při rodičovské dovolené krátí, přitom mateřská dovolená se pro účely výpočtu klasické dovolené posuzuje jako výkon práce. Během čerpání dovolené dostáváte náhradu mzdy dle zákoníku práce.

Mám zájem o odběr newsletteru