Jednou z možností, jak se dostat k oboru účetnictví, je vystudovat střední či vysokou školu ekonomického zaměření. Pokud však nemáte potřebné vzdělání, není to problém. V dnešní době existují rekvalifikační kurzy i pro ty, kteří s oborem nemají žádné zkušenosti. Jak získat praxi v účetnictví se dozvíte v následujících řádcích.

Povolání účetní

Účetní patří mezi ekonomické profese. Mezi hlavní náplň této profese patří:

 • Provádění účetních operacích na účtech nebo skupinách účtů,
 • zápisy jednotlivých účetních položek,
 • sledování a kontrola účetních dokladů,
 • dozor nad ekonomikou podniku,
 • inventarizace majetku a závazků,
 • vytváření potřebných dokladů,
 • provádění inventur a pořizování inventurních soupisů,
 • zakládání dokladů.

Jak získat praxi v účetnictví – studium

Jak bylo zmiňováno v úvodu jednou z možností, jak se dostat k oboru účetnictví, je vystudovat školu s ekonomickým zaměřením. Studium účetnictví by mělo být komplexní, teorie rozhodně stačit nebude. Během studia je tedy důležité využít všechny příležitosti, jak získat praxi v účetnictví. V rámci studia totiž probíhají velmi často praxe ve firmách a zkušenosti, které na praxi student získá jsou pro pozdější hledání práce v oboru významným plusem.

Jak získat praxi v účetnictví – rekvalifikace

Další možností, jak získat praxi v účetnictví je rekvalifikační kurz. Podmínkou většiny účetních kurzů je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Výhodou je ekonomický směr, ale není podmínkou. Na účetní se může rekvalifikovat i ten, kdo s oborem účetnictví nemá žádné zkušenosti – rekvalifikační kurzy se totiž nabízí v různých úrovních. U nás v Orange Academy se lze zapsat na následující rekvalifikační kurzy:

Kurzy jsou zakončené závěrečnou zkouškou a úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci pro vybranou profesi s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností. 

Studujte kurz účetnictví

Co dál?

V případě, že máte dokončenou školu, nebo jste již absolvovali rekvalifikační kurz je pro samostatnou účetní důležitá další praxe. Zaměstnavatelé ve většině případů požadují praxi 2-5 let. Praxi lze nejlépe získat na příbuzných pozicích. Typicky tedy jako pomocná účetní nebo fakturantka. Tato doba je ideální pro další vzdělávání. Firmy často nabízí po určité době možnost povýšení a získání právě místo hlavní účetní.

jak získat praxi v účetnictví

Na účetní se může rekvalifikovat i ten, kdo s oborem účetnictví nemá žádné zkušenosti – rekvalifikační kurzy se totiž nabízí v různých úrovních.

OSVČ účetní

Další možností je začít podnikat jako účetní přes živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění je však podmíněné splněním jednoho z následujících požadavků: 

 • vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru,

 • vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, 

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, 

 • osvědčení o rekvalifikaci, a 5 let praxe v oboru.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Další důležité kroky živnostenského oprávnění

Jelikož činnost účetních poradců spadá do živnosti vázané, musíte nejdřív doložit potřebné vzdělání a délku odborné praxe. Na živnostenském úřadě vyplníte jednotný registrační formulář, který slouží k registraci na živnostenském úřadě, ale i pro potřeby správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Při jeho vyplňování je potřeba doložit právě zmiňované doklady o dosaženém vzdělání a délce absolvované praxe v oboru. Po zaplacení jednorázového správního poplatku 1 000 Kč je nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti živnostenským úřadem proveden zápis do živnostenského rejstříku a přidělení unikátního IČO.

Sjednejte si profesní pojištění odpovědnosti za škodu

Než začnete podnikat v oboru účetnictví, je dobré si sjednat profesní pojištění odpovědnosti za škodu. S profesním pojištěním budete mít jistotu, že jste chráněni vy i vaši klienti před případnou chybou způsobenou vedením účetnictví či účetního poradenství.

Mám zájem o odběr newsletteru