Automatizace v marketingu vám pomůže zefektivnit a optimalizovat vaše marketingové kampaně. Zjistěte, jak používat automatizaci rozumně a strategicky a jak v rámci vašeho marketingu udržet kreativitu a lidský kontakt.

Co je automatizace v marketingu a jak funguje

Je to proces, při kterém se používají softwarové nástroje nebo platformy pro automatizované úkony, správu a měření marketingových aktivit a kampaní. Umožňuje marketérům:

 • efektivněji komunikovat se zákazníky,
 • segmentovat je podle jejich potřeb a zájmů,
 • personalizovat jim nabídky a obsah,
 • zvyšovat jejich loajalitu a spokojenost,
 • generovat více leadů a konverzí,
 • optimalizovat náklady a čas,
 • zlepšovat celkový výkon marketingu.

Automatizace v marketingu funguje na základě nastavení pravidel, podmínek a scénářů, které určují, kdy, komu, jak a co se má odeslat nebo zobrazit. Automatizace v marketingu také využívá data a analýzu pro sledování a vyhodnocování chování a reakcí zákazníků a pro neustálé zlepšování automatizovaných procesů a kampaní.

Studujte kurz marketingu

Jaké jsou hlavní výhody automatizace v marketingu?

Hlavní výhody automatizace v marketingu pro firmy

 • Zvýšení efektivity a produktivity marketingového týmu: ten se může soustředit na strategické a kreativní úkoly místo rutinních a opakujících se činností.
 • Zvýšení ziskovosti a návratnosti marketingových investic: snížením nákladů, zlepšením konverzních poměrů a zvýšením průměrné hodnoty objednávky.
 • Zlepšení vztahů se zákazníky: lepší pochopení jejich potřeb a preferencí, poskytování relevantního a personalizovaného obsahu a nabídek, zvyšování jejich spokojenosti a loajality a budování dlouhodobé důvěry.

Automatizace

Hlavní výhody automatizace v marketingu pro zákazníky

 • Zlepšení zákaznického zážitku: rychlejší, pohodlnější a jednodušší komunikace a interakce s firmou, snadnější nalezení řešení jejich problémů a splnění jejich očekávání.
 • Zvýšení hodnoty pro zákazníka: dostane relevantní a užitečné informace, rady a tipy, přizpůsobená nabídka produktů nebo služeb, které vyhovují jejich potřebám a zájmům, poskytování slev, bonusů nebo odměn za jejich loajalitu.
 • Zvýšení spokojenosti a důvěry k prodejci: mají pocit, že firma se o ně zajímá, naslouchá jim, respektuje je a dbá na jejich soukromí a bezpečnost.

Jaké jsou nejčastější překážky a výzvy při zavádění automatizace v marketingu

Při zavádění automatizace v marketingu se mohou objevit různé překážky a výzvy, které je třeba překonat nebo řešit. Mezi nejčastější patří nedostatek:

 • znalostí, dovedností nebo zkušeností s automatizací rámci firmy,
 • času, zdrojů nebo rozpočtu pro nákup, instalaci, nastavení, správu a údržbu nástrojů nebo platforem pro automatizaci v marketingu,
 • kvalitních, aktuálních a relevantních dat o zákaznících, jejich chování, potřebách a preferencích,
 • jasné vize, strategie, cílů a plánu pro automatizaci a její soulad s celkovou marketingovou a firemní strategií,
 • spolupráce, komunikace a koordinace mezi marketingovým týmem a ostatními odděleními firmy,
 • testování, měření a optimalizace automatizovaných procesů a kampaní a jejich vyhodnocování podle klíčových ukazatelů výkonu,
 • kreativity a lidského kontaktu a riziko ztráty zákaznické důvěry nebo spokojenosti.

automatizace

Jak si vybrat správný nástroj nebo platformu pro automatizaci

Vybrat správný nástroj nebo platformu je důležité rozhodnutí, které může ovlivnit úspěch vaší marketingové strategie. Na trhu existuje mnoho různých možností, které nabízejí různé funkce, ceny a podporu. Při výběru nástroje nebo platformy byste měli zvážit následující faktory:

Vaše obchodní potřeby a cíle

Určete si, čeho chcete pomocí automatizace dosáhnout, jaké jsou vaše hlavní výzvy a problémy, které chcete řešit, jakož i vaše požadavky na funkčnost a rozsah nástroje nebo platformy.

Váš rozpočet

Stanovte si, kolik jste ochotni investovat do nástroje nebo platformy pro automatizaci v marketingu, a porovnejte ceny a hodnotu různých možností. Zohledněte další náklady, jako jsou například instalace, nastavení, školení, správa, údržba nebo aktualizace.

Vaše zdroje a dovednosti

Uvědomte si, jaký je váš stupeň znalostí a zkušeností s automatizací, a jak dobře je váš marketingový tým vybaven pro používání nástroje. Zjistěte, jakou podporu a pomoc nabízí poskytovatel, a jak snadné je naučit se ho používat.

Vaše možnosti integrace a rozšíření

Ověřte si, jak dobře se nástroj integruje s vašimi stávajícími systémy, aplikacemi a daty, a jak snadné je přidávat nové funkce nebo moduly podle vašich potřeb. Zjistěte, jak dobře se nástroj nebo platforma shoduje s vaším růstem a rozvojem.

Oblíbené nástroje nebo platformy pro automatizaci

SendinBlue

Komplexní nástroj pro marketing a prodej, který nabízí funkce pro emailový marketing, SMS marketing, marketingovou automatizaci, CRM, chat a další. Umožňuje vytvářet a odesílat personalizované a cílené emaily pomocí intuitivního editoru a šablon. SendinBlue také nabízí pokročilé možnosti segmentace, testování a analýzy emailových kampaní.

Ortto

Nástroj pro automatizaci emailového marketingu, který umožňuje vytvářet a odesílat emaily na základě chování a zájmů zákazníků. Ortto nabízí funkce pro vytváření emailových seznamů, formulářů, sekvencí a podmínek. Nabízí také funkce pro testování a optimalizaci emailových kampaní.

GetResponse

Nabízí funkce pro vytváření a odesílání emailů, landing pages, webinářů, formulářů a další. Umožňuje vytvářet a odesílat personalizované a cílené emaily pomocí editoru a šablon. Nabízí také funkce pro segmentaci, testování a analýzu emailových kampaní. Disponuje i CRM funkcemi pro správu leadů a zákazníků.

Mergado

Je český nástroj pro správu XML feedů pro online obchody. Mergado umožňuje snadno upravovat XML feedy podle požadavků různých reklamních kanálů nebo srovnávačů cen. Nabízí také funkce pro optimalizaci feedů, sledování cen konkurence, měření konverzí nebo automatizaci reklamních kampaní.

SmartEmailing

Je český nástroj pro automatizaci emailového marketingu, který nabízí funkce pro vytváření a odesílání emailů, formulářů nebo sekvencí. SmartEmailing umožňuje vytvářet a odesílat personalizované a cílené emaily pomocí editoru nebo šablon, nabízí funkce pro segmentaci, testování nebo analýzu emailových kampaní.

SimpleShop

Je platforma pro online prodej různých produktů nebo služeb, jako jsou například ebooky, kurzy, vstupenky, členství nebo fyzické zboží. SimpleShop umožňuje snadno vytvářet a spravovat prodejní formuláře, které lze nasadit na jakékoliv webové stránky a propojit s bankami nebo platebními bránami. SimpleShop také nabízí funkce pro automatizaci prodeje, jako jsou například:

 • Automatizace fakturace – SimpleShop umožňuje automaticky generovat a odesílat faktury nebo daňové doklady po zaplacení objednávky. Faktury lze také snadno upravovat, stornovat nebo exportovat.
 • Automatizace emailové komunikace – umožňuje automaticky odesílat emaily s potvrzením objednávky, přístupem k produktu, upomínkami nezaplacených faktur nebo dalšími informacemi. Emaily lze také snadno nastavit podle typu produktu nebo podmínek prodeje.
 • Automatizace doručení produktu – SimpleShop umožňuje automaticky doručovat digitální produkty, jako jsou například ebooky, videa nebo online kurzy. Produkty lze také zabezpečit proti kopírování nebo omezit jejich počet stažení nebo přehrání.
 • Automatizace kontroly vstupenek – SimpleShop umožňuje automaticky generovat a odesílat vstupenky na akce. Ty pak můžete snadno ověřit pomocí mobilní aplikace SimpleTicket. Vstupenky lze také nastavit podle počtu míst, data platnosti nebo jména účastníka.

FAPI

Podobně jako předchozí, je FAPI nástroj pro online prodej digitálních produktů a disponuje podobnými funkcemi.

automatizace

Jak nastavit cíle, strategii a plán pro automatizaci v marketingu

Nastavení cílů, strategie a plánu pro automatizaci v marketingu je důležitým krokem pro zefektivnění a optimalizaci vašich marketingových kampaní. Zde je několik tipů, jak to udělat:

 • Určete a sledujte své cíle. Průběžně analyzujte.
 • Vytvořte vizualizace procesů.
 • Připravte se na segmentaci databáze.
 • Připravte svou obsahovou strategii.
 • Plánujte postupné spuštění. Začněte s jednoduchými a testovanými automaty a postupně přidávejte složitější a pokročilejší funkce.
Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Jak udržet kreativitu a lidský kontakt

Udržet kreativitu a lidský kontakt v automatizovaném marketingu je někdy opravdovou výzvou. Zde je několik rad, jak toho dosáhnout:

 • Segmentujte své kontakty podle jejich chování, preferencí, potřeb a cílů. To vám pomůže přizpůsobit vaši komunikaci jejich konkrétním zájmům a potřebám.
 • Neautomatizujte všechno a neztrácejte příležitost spojit se se svým publikem na hlubší úrovni.
 • Přidejte lidský dotek k okamžikům, na kterých opravdu záleží. Buďte se svými klienty ve chvílích, kdy potřebují vedení, podporu, zpětnou vazbu nebo ujištění.
 • Buďte kreativní a inovativní. Neomezujte se na tradiční formáty a kanály automatizovaného marketingu. Experimentujte s novými a originálními způsoby, jak upoutat pozornost a zapojit své publikum.

Závěr

Automatizace v marketingu se pomalu stává nezbytností pro každého marketéra, který chce zefektivnit a optimalizovat své marketingové kampaně. Pomůže vám ušetřit čas, peníze a energii tím, že automatizuje opakující se, časově náročné nebo nízko hodnotné úkoly. I nadále ale spoléhejte na sdílení příběhů, zapojení emocí a potřebu klientů komunikovat se skutečnou lidskou bytostí.

Mám zájem o odběr newsletteru