Máte chuť začít podnikat? Máte nápad a odhodlání? Abyste rozjeli úspěšné podnikání, nesmíte podcenit jeho samotnou přípravu. Jen tak ušetříte spoustu času, energie, ale i peněz. V následujících řádcích vám představíme několik kroků, které vás při rozjezdu podnikání čekají, a rady, jak je zvládnout co nejlépe.

Proč začít podnikat?

S rozhodnutím začít podnikat je důležité umět si odpověď na základní otázku – proč chci začít podnikat? Jde vám o určitou svobodu, vyšší výdělek, nebo vás láká vidina toho, dělat něco co vás bude naplňovat? Se samotným rozhodnutím jde ruku v ruce i motivace. Právě konkrétní motivace, pro které své podnikání založíte, hraje velkou roli ve vašem konečném úspěchu. Myšlenka na pouhou možnost vyššího výdělku obvykle naprosto zkreslí celý podnikatelský plán. Čím rozumnější důvody pro založení podnikání máte, tím dosáhnete snáz úspěchu.

Samotná motivace sama o sobě ale nestačí. Podnikání musí být dobrým vyvážením mezi pracovním a osobním životem. Dobrý podnikatel neustále rozvíjí své dovednosti a vzdělává se. Vlastní podnikání je často o povinnostech a odpovědnosti, což se může zdát pro nezkušeného podnikatele velmi stresující. S otázkou, proč začít podnikat se začnete zabývat až poté, co si ujasníte, zda je to zrovna pro vás ten správný krok.

V čem začít podnikat?

Podnikání se nejlépe začíná s originálním nápadem na nový výrobek nebo službu. Pokud máte představu o tom, co na trhu chybí a o co by mohl být zájem mezi potenciálními zákazníky, tak směle do toho. V některých případech už na trhu daný výrobek nebo služba existují, a vám nezbývá nic jiného než důkladná analýza trhu i konkurence. Na základě analýzy realisticky zhodnoťte, jakou šanci máte uspět.

Příprava pomocí podnikatelského plánu

Podnikatelský plán je dokument, který se vyplatí před vstupem do podnikání vytvořit. Navíc se vyplatí ho mít neustále na očích a v případě změn ho aktualizovat. Správně sestavený podnikatelský plán se skládá z několika hlavních částí. Úvodem bývá vysvětlení základního smyslu podnikání. Další kapitoly podnikatelského plánu zahrnují popis podnikatelských příležitostí, cílů společnosti, určení potenciálních zákazníků, analýzu konkurence, marketingovou a obchodní strategii, realizační projektový plán a finanční plán.

TIp! Absolvujte kurz účetnictví online nebo osobně. Předejděte tak pokutám ze strany úřadů kvůli neznalosti účetní a právní problematiky.

Kde sehnat finance?

Máte skvělý nápad na podnikání, velkou dávku motivace, podnikatelský plán a teď přichází na řadu otázka financí. Finance potřebujete nejen do začátku podnikání, ale i v jeho průběhu. V případě, že nemáte dostatek vlastních zdrojů, jsou zde možnosti, jak finance získat:

  • Podnikatelská půjčka,

  • dotace,

  • investor,

  • investiční úvěr,

  • leasing,

  • hypoteční úvěr,

  • start-up soutěže,

  • crowdfunding.

Podnikatelská půjčka

Podnikatelská půjčka je určena pouze podnikatelům – OSVČ, drobným a středním podnikatelům a velkým společnostem. Jedná se o klasický úvěr i o úvěrové produkty, např. kontokorent.

Dotace

Začínající podnikatelé mají možnost získat dotace od úřadu práce ČR, které lze využít na zřízení obchodního místa. Později lze také požádat u ÚP o tzv. překlenovací příspěvek. Překlenovací příspěvek slouží podnikateli na pokrytí provozních nákladů ze začátku podnikání.

Investor

Podnikatelé se mohou obrátit i na osobu, která pro ně bude strategickým investorem. Často investor pomůže nejen finanční částkou, ale i klíčovými kontakty, které vám pomohou s prvními obchodními příležitostmi.

Podnikání

Pokud očekáváte vysoké obraty, rozšíření podnikání nebo rovnou zapojení společníka, je lepší založit s.r.o.

Investiční úvěr

Investiční úvěr je vám poskytnut pro financování investic. Získání investičního úvěru podléhá studie proveditelnosti, dodržení bonity a historie žadatele.

Leasing

Leasing je běžně používán jako smluvní dohoda, která zavazuje nájemce platit pronajímateli. Pomocí leasingu lze používat auto, nemovitost i výrobní stroje.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr, který se využívá k financování nemovitosti a je zajištěný zástavním právem.

Start-up soutěže

Jedná se o soutěž inovativního podnikání. Podpořen je projekt, který je přesvědčivá a má potenciál růstu.

Crowdfunding

Skupinové financování projektu. Každý z jednotlivců přispívá menším obnosem peněz k cílové částce, kterou začínající podnikatel vyžaduje k realizaci předmětu podnikání. Crowdfunding je ideální příležitost pro zajímavé projekty či produkty.

Jakou zvolit formu podnikání?

Plánujete se stát OSVČ nebo rovnou založit s.r.o.? Podnikání v roli OSVČ je finančně i administrativně méně náročné, ale pokud očekáváte vysoké obraty, rozšíření podnikání nebo rovnou zapojení společníka, je lepší založit s.r.o. Zvolení správné formy podnikání vám pomůže ušetřit peníze na daních a ušetřit čas s administrativními činnostmi.

Pojištění, účetnictví, právo

Během podnikání neřešíte pouze svůj obor podnikání, ale i otázky z oblasti práva, účetnictví, pojištění a později třeba pracovních smluv. Zjistěte si včas možnosti pojištění a informace o veškerých právních a účetních aspektech podnikání. Některé informace vám poskytne právník a s účetnictvím pomůže účetní firma. Lze si však vyhledat i odborníky na GDPR nebo na pracovněprávní vztahy, kde se řeší problematika mezd, pracovního volna či zaměstnaneckých benefitů.

Oslovení zákazníka

V neposlední řadě je důležité najít pro své zboží nebo služby toho pravého zákazníka. Ideální pomůckou je průzkum trhu a zvolení cílové skupiny. Využijte dnešního online světa a propagujte své podnikání na sociálních sítích a v reklamách. Správně zvolený marketing je základním stavebním kamenem každé nové značky, výrobku nebo služby.

Mám zájem o odběr newsletteru