Marketing je v dnešní době velmi důležitý nástroj úspěšného podnikání. Jednoduše řečeno, abyste prodávali své výrobky nebo služby, musíte být vidět, slyšet a musí se o vás mluvit. Online nebo offline marketing? Nejlépe v obou verzích zároveň. Jaký je mezi nimi rozdíl, a který druh marketingu zvolit pro vaše podnikání, se dozvíte v následujících řádcích.

Online marketing

Jak už z názvu vyplývá, online marketing probíhá na internetu. Mezi nejčastější nástroje online marketingu patří:

 • Webové stránky,

 • SEO,

 • PPC reklama,

 • email marketing,

 • sociální sítě,

 • influenceři.

Webové stránky

Vzhledem k tomu, že je v dnešní době online svět velmi rozšířený a populární, je většina lidí zvyklá se na internetu bez problému orientovat. Prvním krokem většiny lidí, je po doporučení společnosti, produktu nebo služby, okamžité vyhledání na internetu.

Ideálním krokem je pro vaši společnost vytvoření webových stránek, abyste byli snadno dohledatelní. Správně vytvořený web hraje pro vaše podnikání klíčovou roli. Musí být nejen graficky zajímavý, poskytující všechny důležité informace a zároveň přehledný, ale v dnešní době chytrých telefonů i responzivní – stránky musí být optimalizované i pro mobilní telefony.

SEO

Vyhledání vašich webových stránek bude jednodušší s použitím SEO a klíčových slov. Vaše webová stránka se s použitím správných klíčových slov bude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání na nejlepších pozicích. Aktivity SEO jsou linkbuilding a psaní článků na blog vaší stránky. Tím, že budete psát články s použitím klíčových slov, otevřete dveře dalším zákazníkům, kteří hledají právě to, co vy nabízíte.

Důležité je, kromě používání klíčových slov, dodržovat to, aby byl článek kvalitní a pro zákazníky užitečný. Pravidelným přidáváním článků na své webové stránky bude vidět, že se o web staráte a zároveň ho tím oživíte, což působí na nové zákazníky vždy pozitivně.

PPC reklama

Dalším poměrně běžným druhem online marketingu je PPC reklama. Jedná se o druh reklamy, u níž platíte za prokliky. Pokud na vaši reklamu nikdo neklikne, tak nic neplatíte. Lze ji umístit do vyhledávačů, na weby ve formě bannerů a dnes nejčastěji na sociální sítě mezi příspěvky.

Sociální sítě

Marketing na sociálních sítích funguje s cílem budovat vztah se zákazníky a pravidelně s nimi komunikovat. Komunikaci lze přizpůsobit potřebám vašeho podnikání a na výběr máte i celou řadu sítí:

 • Facebook,

 • Youtube,

 • Instagram,

 • Twitter,

 • LinkedIn.

Influenceři

Nejnovějším nástrojem online marketingu jsou influenceři. Jedná se o lidi, kteří se pohybují právě na sociálních sítích a mají vybudovanou velkou základnu fanoušků a podporovatelů. S jejich pomocí můžete oslovit právě jejich komunitu, která se přibližuje vaší cílové skupině a pomocí spolupráce s influencerem prodávat své výrobky a služby.

Spolupráci lze zvolit formou finanční odměny pro influencera, který váš výrobek bude propagovat formou videí a fotek, nebo mu můžete svůj výrobek poskytnou i na vyzkoušení a on následně váš výrobek formou recenze zpropaguje.

Email marketing

Dalším dobrým způsobem, jak utužovat vztahy se zákazníky, je email marketing. Email marketing je jednoduchý způsob, jak hromadně oslovit své stávající zákazníky. Do emailů zasíláte pravidelně newsletter, informace o akcích či promo nabídky.  Hlavním cílem je podpora prodeje, kdy zákazníky formou newsletteru upozorníte na právě probíhající akci.

Marketing

Online a offline marketing jsou nástroje úspěšného podnikání.

Offline marketing

Offline marketing je druh komunikace se zákazníky, který probíhá mimo internet. Pod pojmem offline marketing si lze představit tyto nástroje propagace:

 • Televize, rozhlas,

 • billboardy, nápisy, plakáty,

 • časopisy, noviny, letáky,

 • konference,

 • výstavy.

Reklama v televizi

Televizní reklama stále zasahuje velké množství lidí, a proto se jedná oproti online marketingu o nákladnější druh propagace. Pokrývá však velmi široké publikum a tím pádem má silný účinek. Tím, že ji potencionální zákazník vidí leckdy i několikrát denně, tak se mu zaručeně vryjete do paměti. Reklamu v televizi lze rozdělit na další segmenty:

 • Klasický televizní spot – na svoji propagaci máte většinou 5 až 30 vteřin. V krátké verzi jsou spoty zaměřeny na taktické sdělení. V případě delšího spotu, si lze už budovat image značky, vyprávět příběh a tím zasáhnout emoce televizního diváka.

 • TV sponzoring – propagace je zde omezená 10 vteřinami. Jde o doplnění komunikace a spojení vašeho výrobku s vhodnou tématikou se kterou se spotřebitel ztotožní.

 • TV Product Placement – jedná se o novější reklamní formát, jehož propagace funguje přímo v seriálu. Možností je umístění produktu, loga i služby přímo do děje.

 • Teleshopping – jedná se o přímý prodej výrobků.

Tiskoviny

Reklama v tisku je velmi specifickým druhem reklamy. Svou reklamu můžete snadno umístit do konkrétního druhu časopisu a zasáhnout tak svoji cílovou skupinu. Jedná se o tzv. lokální a zájmově cílený offline marketing. Svou reklamu lze umístit nejen do novin a časopisů, ale i formou letáku a dalších tiskovin na místa, kde by se vaši potencionální zákazníci mohli pohybovat.

Event marketing

Skvělým způsobem, jak se zviditelnit jsou výstavy, veletrhy či konference. Se svými zákazníky se máte možnost potkat osobně a předat jim přesně ty informace, které chcete. Na těchto akcích je dobré vždy zaujmout originálním stánkem se svými produkty.

Který marketing zvolit?

Správným předpokladem pro zvolení efektivního marketingu je znalost své cílové skupiny. Pro oslovení mladých zákazníků je dobré zvolit propagaci na internetu a celkově se spíše držet online marketingu. Jestli jsou vašimi zákazníci starší lidé stále je výhodnější cílit na ně skrz televizní obrazovky. V mnohých případech je však nejlepší zvolit si kombinaci online i offline marketingu.

Mám zájem o odběr newsletteru