Pracovní posudek stále vyžadují někteří zaměstnavatelé v průběhu přijímacího řízení, proto je dobré vědět, co by měl obsahovat a jaká jsou vaše práva v případě nesouhlasu s jeho zněním. V článku najdete také vzor pro inspiraci.

Pracovní posudek: Co to je a k čemu ho využijete?

Pracovní posudek neboli posudek o pracovní činnosti je dokument, ve kterém bývalý zaměstnavatel shrne vaši kvalifikaci, schopnosti a další skutečnosti týkající se výkonu práce.

Využijete ho, budete-li se účastnit výběrového řízení u zaměstnavatele, který pracovní posudek vyžaduje. Svého bývalého šéfa však o jeho vypracování musíte požádat – nejdříve dva měsíce před ukončením pracovního poměru. Nejpozději by vám ho měl dle zákoníku práce vystavit 15 dní po podání žádosti.

Co má a co nemá obsahovat?

Jak již bylo výše napsáno, pracovní posudek má obsahovat určité informace týkající se vás a vaší bývalé práce a přístupu k ní. Konkrétně se jedná o:

 • jméno a příjmení,
 • společnost, u které byla práce vykonávána,
 • datum nástupu a ukončení pracovního poměru,
 • pracovní pozici,
 • datum a místo vypracování posudku,
 • podpis osoby, která ho vypracovala.
 • hodnocení práce jako je například:
  • dosažená kvalifikace,
  • pracovní náplň,
  • hodnocení osobních vlastností vztahujících se k výkonu práce (schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti apod.),
  • celkový vztah k práci i spolupracovníkům.

  Uvede-li o vás zaměstnavatel informace nad rámec výše uváděných, mělo by to být pouze s vaším souhlasem (toto však neplatí, stanoví-li tak zvláštní právní předpis). A jestliže napíše něco, co mu nepřísluší hodnotit (např. odhaduje v posudku vaše chování v nové práci či posuzuje soukromé záležitosti), jedná protiprávně. V takovém případě byste se měli bránit. Níže se dočtete, jaké máte možnosti.

  Tip: Pro představu se podívejte na vzor posudku.

  Co dělat, pokud s posudkem nesouhlasíte?

  Jestliže s údaji uvedenými v posudku nesouhlasíte, můžete se do tří měsíců od jeho obdržení domáhat u soudu žaloby. Rozhodne-li soudce, že jste v právu, zaměstnavatel bude muset pracovní posudek upravit buď vypuštěním nesprávného údaje, nebo jeho nahrazením, který odpovídá skutečnosti.

  Tip: Pamatujte, že zaměstnavatel nesmí v potvrzení o zaměstnání (v zápočtovém listu) nikdy uvádět hodnocení vaší práce! Učiní-li tak, opět porušuje zákon.

  Zdroj: mesec.cz, flek.cz, pamprofi.cz

  Mám zájem o odběr newsletteru