Novela zákoníku práce přinesla změny pro všechny, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP). Letos nastalo několik změn v zákoně č. 281/2023 Sb. Nová legislativa změnila pravidla v nároku na dovolenou, pravidla v rozvržení pracovní doby a mnoho dalšího. Zásadní změny, které přinesl nový rok se dozvíte v následujících řádcích.

Co je dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce je jednou z forem pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tento typ dohody je vhodný pro příležitostné nebo sezónní práce, které nepřesahují 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Odměna za práci musí být v souladu s minimální mzdou a zákonem o dani z příjmů. V závislosti na výši příjmu se mohou platit i povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

DPP změny 2024

1. Nárok na dovolenou 

Nárok na dovolenou podléhá několika podmínkám. Abyste měli nárok na dovolenou, musíte nejprve odpracovat alespoň 80 hodin. Dále musí vaše dohoda trvat minimálně 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Pokud vaše dohoda skončí a máte nevyčerpanou dovolenou, zaměstnavatel je povinen vám ji proplatit.

2. Rozvrh pracovní doby

Další důležitou změnou je rozvrh pracovní doby. Zaměstnavatel je nyní povinen vytvořit písemný rozvrh pracovní doby a seznámit vás s ním nejpozději tři dny před začátkem směny. Pokud dojde k nějakým změnám, musí být tyto změny předem oznámeny. Samozřejmě je možné dohodnout se na kratší lhůtě, dokonce i na jednom dni předem. Novela zákoníku práce také upravuje nárok na příplatky za různé typy práce, jako je práce v noci, práce ve svátek, práce ve ztíženém pracovním prostředí a práce o víkendech.

3. Žádost o hlavní pracovní poměr

Pokud si práci oblíbíte a chcete v ní zůstat na hlavní pracovní poměr, tak můžete po roce práce u jednoho zaměstnavatele požádat o převod na hlavní pracovní poměr. Zaměstnavatel nemusí vaší žádosti vyhovět, ale nově je povinen ji písemně zdůvodnit.

4. Obsah smlouvy o DPP

Zaměstnavatel vás musí písemně informovat nejpozději do 7 dnů od zahájení práce o různých podmínkách, včetně názvu a sídla zaměstnavatele, místě výkonu práce, délce dovolené, podmínkách zkušební doby, informacích o délce výpovědní doby, předpokládané pracovní době, rozsahu přestávek, způsobu odměňování a dalších důležitých informacích. Tyto informace mohou být zahrnuty rovnou do smlouvy o DPP nebo mohou být uvedeny písemně v samostatném dokumentu. Informace mohou být uvedeny ve vnitřním předpisu či kolektivní smlouvě, ale je potřeba na tyto dokumenty pracovníky na DPP odkázat.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

5. Možnost uzavírat dohodu na dálku 

Možnost uzavřít dohodu na dálku je další novinkou. Pokud souhlasíte a poskytnete zaměstnavateli svůj soukromý email, může s vámi uzavřít dohodu elektronicky. Máte pak právo od dohody odstoupit do 7 dnů bez udání důvodu. Podmínkou ale stále zůstává odstoupení pouze v písemné formě a jen v případě, že jste ještě nezačali s dohodnutou prací. 

6. Právo na odůvodnění výpovědi

Pokud si myslíte, že jste dostali výpověď neoprávněně, máte právo požádat zaměstnavatele o její zdůvodnění do 1 měsíce od doručení výpovědi.

7. Výše odměny

Pokud odměna nedosáhne stanoveného minima, zaměstnavatel je povinen doplatit rozdíl. Tuto hodnotu zjistíte snadno, stačí od minimální hodinové mzdy, letos stanovené na 112,50 Kč, odečíst skutečnou odměnu za odpracovanou hodinu.

Při určení minimální výše odměny se nepočítají:

  • příplatky za svátky, noční nebo víkendové směny,
  • příplatky za práci v náročném pracovním prostředí.

Nejnovější změny týkající se pojistných odvodů

Od 1. 7. 2024 platí nové limity pro odvody pojistného u DPP. Pokud hrubá odměna brigádníka přesáhne 25 % průměrné mzdy, musí se odvody odvádět. Pro rok 2024 je to hranice 10.500 Kč. Toto opatření se týká jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Sociální pojištění – zaměstnavatel hradí 24,8 % z mzdy a dohodář 6,5 %, nově také 0,6 % za nemocenské pojištění.

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel hradí 9 % z mzdy a dohodář 4,5 %.

Dohodáři, kteří mají pouze jednu DPP jako zdroj příjmu, se od 1. ledna vyhnou automatické srážkové dani ve výši 15 %, pokud podepíšou prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

dpp změny

Zaměstnavatel je nyní povinen vytvořit písemný rozvrh pracovní doby a seznámit vás s ním nejpozději tři dny před začátkem směny.

Limit pro více zaměstnavatelů

Nově platí, že pokud dohodář pracuje u více zaměstnavatelů současně, celková výše jeho příjmů nesmí překročit 40 % průměrné mzdy. Pro rok 2024 je to 17.589 Kč. Při překročení tohoto limitu je nutné odvést sociální a zdravotní pojištění jak ze strany brigádníka, tak ze strany všech zaměstnavatelů.

Ukončení DPP

Dohodu lze ukončit:

  • Dohodou – obě strany musí souhlasit a určit datum ukončení spolupráce. Pokud zaměstnavatel odmítne, musíte podat výpověď. Dohoda o ukončení by měla být písemná a obě strany by měly mít kopii.
  • Výpovědí – zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď s 15denní lhůtou.
  • Okamžitým zrušením – v případě porušení pracovních povinností.

Elektronické ukončení dohody

Podobně jako uzavření smlouvy, tak i její ukončení může proběhnout elektronicky. Dodání dokumentů zaměstnavatel potvrdí, jinak se považuje ukončení za doručené po uplynutí 15 dní.

Mám zájem o odběr newsletteru