Víte, proč se zaměstnanci uzavírat dohodu o provedení práce (DPP)? Podívejte se, kdy je možné tuto formu spolupráce zvolit a jaké výhody zaměstnavatelům přináší.

DPP můžete použít pro krátkodobé práce, jako je: brigáda, zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance nebo jiná forma přivýdělku.

Dohoda o provedení práce náležitosti

Dohodu o provedení práce musíte se zaměstnancem sjednat písemně, maximálně na 300 hodin ročně. Můžete jich uzavřít i více, ale vždy musí být splněn roční hodinový limit. Pokud by k písemné formě nedošlo, neznamená to nutně neplatnost dohody, ale je třeba počítat s možnou sankcí od inspektorátu práce.

DPP by měla obsahovat:

  • dobu, na kterou se uzavírá,
  • výši odměny a podmínek jejího vyplácení,
  • specifikaci sjednaná práce
  • a předpokládaný rozsah práce.

Není-li v dohodě odměna uvedena, platí, že zaměstnanec má nárok pouze na minimální mzdu. Jestliže odměna z dohody o provedení práce nedosáhne výše minimální mzdy, jste povinni poskytnout doplatek (rozdíl mezi hodinovou mzdou a minimální hodinovou mzdou stanovenou zákonem).

DPP a výhody pro zaměstnavatele

Pokud si u vás brigádník vydělá do 10 000 Kč, nemusíte za něj odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Jestliže však jeho příjem z dohod/y přesáhne hranici 10 000 Kč, musíte za něj jak sociální, tak zdravotní platit. Jak je to s výdělkem a jeho zdaněním, si můžete přečíst v článku Dohoda o provedení práce: Znáte všechny její výhody?

U dohody o provedení práce nejste povinni zaměstnanci rozvrhovat pracovní dobu. Další výhodou je úspora finančních prostředků na proplácení dovolených, odstupného nebo cestovného. DPP lze také snadno ukončit. S brigádníky nemusíte řešit dvouměsíční výpovědní lhůtu. U dohody o provedení práce platí 15 denní výpovědní lhůta nebo konkrétní datum, na kterém se dohodnete.

Chcete se dozvědět více z oblasti personalistiky? Přihlaste sebe nebo své zaměstnance na náš kurz!

Mám zájem o odběr newsletteru