Přeplatek na dani může vzniknout u všech druhů daní, které se běžně platí. Nejčastěji se však jedná o přeplatek na dani z příjmů fyzických osob. Žádost o vrácení přeplatku se vyplní na poslední straně formuláře daňového přiznání. Pro to, aby se vám vrátilo co nejvíce peněz, je důležité využít všechny dostupné daňové možnosti, které vám umožní snížit vaši daňovou povinnost. Jaké to jsou? Odpověď nabízí dnešní článek.

Jak dostat peníze z daňového přeplatku?

Jako OSVČ se o svůj přeplatek musíte přihlásit. Pokud se neozvete, přeplatek se vám sám nevrátí. O vrácení daní požádejte v daňovém přiznání. V daňovém přiznání zaškrtnete políčko “Žádám o vrácení přeplatku” a uvedete, na který účet chcete přeplatek vrátit.

Naopak zaměstnanci, kterým roční zúčtování daně vypracuje zaměstnavatel, žádat nemusí. Daňová vratka se vrátí automaticky ve výplatě za březen, tedy v dubnu. Pozor však na výši přeplatku. Finanční úřad vrací pouze přeplatky nad 200 Kč. Pokud máte přeplatek nižší, můžete o něj zažádat až po uplynutí šesti let od konce roku, ve kterém vznikl. Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní od řádného termínu podání daňového přiznání. 

Jak zjistit přeplatek na dani?

Daňové přiznání: Vyplněním daňového přiznání můžete spočítat, kolik jste zaplatili a porovnat to s vaší skutečnou daňovou povinností. Pokud jste zaplatili více, než jste měli, máte nárok na přeplatek.

Kontakt s daňovým úřadem: Můžete také kontaktovat místní daňový úřad prostřednictvím telefonu nebo osobní návštěvou a požádat o informace o svém daňovém stavu a přeplatku na daních.

Daňový portál: Existují online portály pro daňové poplatníky, kde můžete získat informace o svém daňovém stavu, včetně přeplatků. Registrováním se na těchto portálech získáte přístup k informacím o svých daňových profilech. Přihlášení probíhá pomocí online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.

Jak může vzniknout daňový přeplatek?

 Daňový přeplatek vzniká v několika případech, například:

  • použitím základní daňové slevy na poplatníka nebo jiné daňové slevy, pokud pracoval pouze část roku,
  • použitím jiné daňové slevy – sleva na manželku, školkovné, sleva na děti,
  • využitím daňových odpočtů při ročním zúčtování – úroky z hypotéky, platba životní pojištění, penzijního připojištění.

Daňový přeplatek použije finanční úřad v první řadě na úhradu nedoplatku daní. Pokud nemáte evidované nedoplatky, tak vám bude tento přeplatek vrácen. 

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Jak zajistit, aby vám stát vrátil co nejvíce peněz?

  1. Využijte všechny možnosti, jak snížit svou daňovou povinnost.

To znamená uplatnit si všechny daňové slevy a odpočty, na které máte nárok. Mezi nejčastější daňové slevy a odpočty patří:

  • Daňové zvýhodnění na děti
  • Daňový bonus na poplatníka
  • Daňový odpočet za úroky z hypotéky
  • Daňový odpočet za zaplacené pojistné na životním pojištění
  • Daňový odpočet za penzijní spoření

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na dítě/děti může uplatnit pouze jeden z rodičů. Děti je třeba zapsat do Prohlášení poplatníka a donést potvrzení od zaměstnavatele manžela/manželky. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti obsahuje kromě základní slevy na poplatníka i jména dětí, na které se uplatňuje sleva. Za dítě se zdravotním postižením typu ZTP/P se sleva na dani zvyšuje na dvojnásobek. 

Sleva na poplatníka – zaměstnanec 2024

Zaměstnanci mají nárok na slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně. Tato sleva se projeví v jejich čisté mzdě. Pokud má zaměstnanec několik zaměstnání, může slevu na poplatníka uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak odvede z měsíční mzdy zaměstnance nižší daň z příjmu. Slevu na poplatníka se uplatní vyplněním růžového formuláře Prohlášení poplatníka. Tento formulář je dostupný na webových stránkách Finanční správy.

Sleva na poplatníka – OSVČ 2024

OSVČ si mohou uplatnit slevu na poplatníka z daně z příjmů, kterou podávají jednou ročně. V roce 2024 se podává daňové přiznání za rok 2023, ve kterém je roční sleva na poplatníka stanovena na 30 840 Kč.

Daňový odpočet za úroky z hypotéky

Daňový odpočet je možné uplatnit za úroky z hypotečního úvěru. Úvěr musí být určen na bydlení, na nákup nebo výstavbu bytu/domu, rekonstrukci bytu/domu, úhradu nájmu bytu nebo domu, nebo refinancování hypotéky určené na tyto účely. Maximální výše odpočtu za úroky z hypotéky je omezena zákonem. Platí se daňový odpočet až do určité částky, která se mění v závislosti na ročním základu daně. Uplatnění daňového odpočtu za úroky z hypotéky vyžaduje podání daňového přiznání. V daňovém přiznání je potřeba správně vyplnit údaje o hypotečním úvěru a úrocích.

přeplatek na dani jak zjistit

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní od řádného termínu podání daňového přiznání.

Daňový odpočet za zaplacené pojistné na životním pojištění

Dále je možné uplatnit daňový odpočet za zaplacené pojistné na životním pojištění. Daňový odpočet lze obvykle uplatnit za životní pojištění, které splňuje určité podmínky. Obvykle se jedná o životní pojištění, které má spořící nebo investiční charakter spojený s ochranou životního a zdravotního rizika.

Pro uplatnění daňového odpočtu, za zaplacené pojistné na životním pojištění, je třeba správně vyplnit údaje o tomto pojistném v daňovém přiznání. Pojistná smlouva musí splňovat podmínky stanovené zákonem pro uplatnění daňového odpočtu. Ne všechna životní pojištění může být daňově uznatelné.

Daňový odpočet za penzijní spoření

Daňový odpočet lze uplatnit i za penzijní spoření. Obvykle se jedná o  spoření, které slouží k doplnění důchodu či k vytváření finanční rezervy pro stáří.

Limit odpočtu za penzijní spoření se může lišit v závislosti na ročním základu daně a na pravidlech stanovených daňovými předpisy. V roce 2024 nastala změna ve výši státních příspěvků. Slevu na dani je možné získat na příspěvky, které přesahují výši pro získání maximálního státního příspěvku. Do 30.06.2024 to budou úložky nad 1000 Kč. Od 1. 7. 2024 to pak budou úložky nad 1700 Kč. Od základu daně bude možné odečíst příspěvky v celkové výši 48 000 Kč. Při sazbě daně 15 % je maximální roční úspora na dani 7 200 Kč.

Kdy dostanete peníze zpět?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dnů od dne jeho vzniku. To znamená, že přeplatek z daně z příjmů fyzických osob, který vznikne v roce 2024, bude finanční úřad vracet od 3. dubna 2024.

Přeplatek na dani může vzniknout z různých daní, ale nejčastěji se týká daně z příjmů fyzických osob. Je důležité vědět, jak tuto situaci řešit a jak získat zpět své peníze. Pokud jste OSVČ, musíte se aktivně přihlásit k vrácení přeplatku, zatímco zaměstnanci, jejichž daňové zúčtování zpracovává zaměstnavatel, obvykle nemusí žádat o vrácení přeplatku – ten se automaticky vrátí s výplatou za březen. Nakonec, aby se vám vrátilo co nejvíce peněz, je důležité využít všechny dostupné daňové možnosti, které vám umožní snížit vaši daňovou povinnost a maximalizovat tak možnost získání vrácených peněz od státu.

Mám zájem o odběr newsletteru