Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Pokud si OSVČ dobrovolně platí nemocenské pojištění, bude od 15. dne pracovní neschopnosti pobírat dávky od státu. V prvních 14 dnech nemoci je však živnostník odkázán na vlastní úspory. Výše nemocenské se odvíjí od částky, kterou odvádí na nemocenském pojištění. Minimálně to je však 147 Kč měsíčně.

Výpočet nemocenské u OSVČ

Sazba nemocenského pojištění činí 2,1 procenta z vyměřovacího základu. Minimální zálohy se každý rok mění dle výše minimálního základu. Pro rok 2022 je minimální měsíční základ pojistného 7 000 Kč, což znamená, že minimální měsíční záloha je 147 Kč. Pro výplatu nemocenského pojištění je potřeba platit zálohy minimálně 3 měsíce před vznikem pracovní neschopnosti. Pokud si živnostník dobrovolně neplatí nemocenské pojištění, nemůže čerpat řadu dávek a zůstanete bez finančních prostředků po dobu, kdy nemůže vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Dávky nemocenského pojištění se vyplácí z důvodu:

  • Nemoci,

  • karantény,

  • úrazu,

  • ošetřování člena rodiny,

  • těhotenství a mateřství.

Nemocenské pojištění je součást sociálního pojištění. Skládá se z důchodového pojištění, ze kterého se vyplácejí starobní a invalidní důchody. Dále se používá jako příspěvek, ze kterého stát vyplácí podporu v nezaměstnanosti a nemocenské pojištění, které se živnostníkům vyplácí po dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Jak se přihlásit k platbě dobrovolného nemocenského pojištění?

Přihlášku k platbě nemocenského pojištění lze vyřídit již při samotném zakládání živnosti prostřednictvím formuláře, který je zaslán na okresní správu sociálního zabezpečení – OSSZ. Za krátkou dobu po obdržení formuláře, vám OSSZ zašle na adresu trvalého bydliště dopis. V dopise byste měli obdržet veškeré pokyny k platbě. V případě, že přihlášku nevyplníte při zakládání živnosti, lze se přihlásit kdykoliv během roku. Na stránkách ČSSZ najdete tiskopis s názvem přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ. Tiskopis lze vyplnit online a poslat přes datovou schránku, nebo si jej můžete vytisknout zaslat poštou.

V případě, že se musíte z jakéhokoliv důvodu odhlásit z plateb nemocenského pojištění, tak můžete kdykoliv během zdaňovacího období. Stačí vyplnit tiskopis s názvem odhláška z nemocenského pojištění, který najdete opět na stránkách ČSSZ.

Nemocenské pojištění

Pokud si živnostník dobrovolně neplatí nemocenské pojištění, nemůže čerpat řadu dávek a zůstanete bez finančních prostředků po dobu, kdy nemůže vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Výplata nemocenského pojištění OSVČ

Částku výplaty nemocenského pojištění si OSVČ určuje svou platbou. Minimální měsíční základ pojistného je 7 000 Kč, který vzniká při platbě 147 Kč měsíčně. Maximální měsíční základ se počítá jako průměr za kalendářní měsíce samostatné výdělečné činnosti. Tento údaj si lze vyhledat z přehledu o příjmech a výdajích. Pokud nelze určit maximální měsíční základ z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, počítá se jako polovina průměrné mzdy. V roce 2022 je 19 456 Kč a platba 409 Kč měsíčně.

OSVČ, která je poplatníkem v paušálním režimu má pro rok 2022 nejnižší měsíční základ 8 728 Kč při platbě 147 Kč měsíčně. Maximální činí 11 118 Kč při platbě 235 Kč měsíčně.

Výše výplaty nemocenského pojištění:

  • 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti,

  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti,

  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Nemocenské pojištění se neplatí za měsíce, ve kterých vznikl nárok na na výplatu nemocenského, dlouhodobého ošetřovného nebo peněžité pomoci v mateřství. Za toto období se považuje i prvních 14 kalendářních dní během kterých se nemocenská nevyplácí.

Mám zájem o odběr newsletteru