Všechny osoby samostatně výdělečné činné mají povinnost každý rok podávat přehled OSVČ za zdravotní pojištění. Termín odevzdání pro letošní rok už uběhl (2. srpna 2021), ale náš snadný návod na vyplnění přehledu si můžete uložit i pro příště. Zdravotní pojišťovny totiž každý rok zajímá přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Jak si s přehledem poradit i bez účetní?

Podmínky pro přehled OSVČ

Přehled za uplynulý rok o příjmech a výdajích musí každá osoba samostatně výdělečně činná předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném období pojištěna. Pro letošní rok už byste měli mít hotovo – lhůta podání přehledu byla určena pro 2. srpen 2021 a nezáleželo na tom, zda jste přehled podávali sami nebo to za vás udělal daňový poradce.

Termín podání přehledů se v době koronaviru posouval a také ve formuláři jsme si mohli všimnout několika kolonek navíc, a to z důvodu odpuštění zdravotního pojištění.

Pokud opět nedojde k nějaké výjimce, můžeme očekávat, že se termín vrátí do původních kolejí. Normálně je tedy stanoven po skončení roku a to na konec května nebo června podle toho, zda jste podávali daňové přiznání v papírové či elektronické podobě. V případě podání daňovým poradcem se termín tohoto přehledu prodlužuje až na počátek srpna.

Případné nedoplatky je vždy potřeba uhradit do osmi dnů od podání přehledu. Jestliže tuto lhůtu nedodržíte, začne vám automaticky nabíhat penále ve výši 0,05 % za každý den.

A jak lze přehled OSVČ zdravotní pojišťovně doručit? Učinit tak můžete osobně na pobočce zdravotní pojišťovny, poštou a také elektronicky. Některé pojišťovny dokonce poskytují vlastní online prostředí a předpřipravený formulář, který v rámci tohoto prostředí snadno odešlete a máte jistotu, že pojišťovně okamžitě dorazil.

Víte, jaká je náplň práce účetní? Možná vás zaujme natolik, že změníte své profesní zaměření.

Jak přehled OSVČ za zdravotní pojištění vyplnit krok za krokem?

Nyní se již může vrhnout na samotné vyplnění přehledu. Formulář je rozdělen na několik částí, které nás přirozeně navádějí. Začneme tedy krok za krokem po jednotlivých částech.

1. Osobní údaje

V úplném úvodu dokumentu vyplníte osobní údaje. Doporučujeme vyplnit e-mail a telefon, který poslouží v případě nejasností jako rychlý kontakt. Z úřadu vás tedy snadno zkontaktují a popřípadě vyřeší nějaké nesrovnalosti.

2.  Prohlášení pojištěnce

Další část s názvem Prohlášení pojištěnce může zůstat prázdná, a to za předpokladu, že jste výdělečnou činnost prováděli po celý rok. V opačném případě je nutné přesně vyplnit měsíce, kdy jste výdělečnou činnost neprováděli a důvod (například pracovní neschopnost).

Dále je ve třetí části nutné zaškrtnout, zda máte daňového poradce a také zda podáváte daňové přiznání.

Jak na přehled OSVČ o zdravotním pojištění?

Jak na přehled OSVČ o zdravotním pojištění?

 

3. Pojistné OSVČ

V rámci čtvrté části se zaměřte především na řádek 5 a 6, kde vyplníte přehled příjmů a výdajů za uplynulý rok. V pátém řádku zaškrtněte všechny měsíce, ve kterých jste byli pojištěni u dané pojišťovny (ve většině případů se jedná o celý rok). Do šestého řádku vyplníte počet měsíců, ve kterých pro vás platil minimální vyměřovací základ. Zbývající řádky se již automaticky doplní.

4. Přeplatek či doplatek pojistného

V další části se zaměřte pouze na řádek s číslem 41, kam uvedete součet skutečně zaplacených záloh za uplynulý rok v rámci zdravotního pojištění. Další řádky se zase automaticky vyplní. Dále zaškrtněte způsob, jakým chcete naložit s případným přeplatkem.

Tip: Zajímají vás další oblasti z účetnictví? Přečtěte si také, co je to účetní jednotka a jaké jsou její povinnosti.

5. Výše záloh pro další rok

Nyní vám systém vypočítá do řádku 51 novou výši záloh. Na vás už je jen poslední krok – uvedení typu záloh. Můžete zvolit následující možnosti dle toho, jaká výše záloh pro další rok vám vyšla.

  1. Když se výše záloh rovná nebo je nižší než 2 393 Kč, zaškrtnete první políčko – tedy částku 2 939 Kč. Totéž platí u OSVČ s minimálním vyměřovacím základem.
  2. Pokud je částka vypočtená systémem vyšší než 2 393 Kč nebo není stanoven minimální vyměřovací základ, zaškrtnete druhé políčko.
  3. Jestliže OSVČ v dalším roce již nebude výdělečnou činnost vykonávat, je zaměstnaná a výdělečná činnost není hlavním příjmem této osoby, zaškrtává třetí políčko s nulou.

Nezapomeňte se také podepsat a uvést datum. Nyní máte hotovo a formulář můžete odeslat. Chcete-li si své účetnictví vést sami a nespoléhat se na účetní, přihlaste se do našeho rekvalifikačního kurzu podvojného účetnictví a daňové evidence, který spojuje to nejdůležitější z obou oborů a připraví vás na vedení účetnictví malých a středních firem či OSVČ. Získáte další kvalifikaci a ušetříte rovněž náklady za účetní. Budeme se na vás těšit.

Mám zájem o odběr newsletteru