Digitální dědictví zahrnuje účty v internetových obchodech, platebních karty, kryptoměny, ale i sociální sítě. Je důležité si uvědomit, že digitální majetek je stejně důležitý jako ostatní běžný majetek, jako jsou nemovitosti, movitý majetek nebo třeba peníze v bance.

Proč bychom měli řešit digitální dědictví?

S digitálním dědictvím se v budoucnu bude muset počítat stále více, protože se digitální prostor rychle rozvíjí. Nabízí stále větší možnosti. Nakupování virtuálních pozemků a dalších věcí se stává běžnou realitou. Navíc je třeba mít na paměti, že digitální majetek může mít i vysokou finanční hodnotu. Může se tak stát cílem zlodějů či podvodníků. Proto je důležité pečlivě chránit své účty a hesla a pravidelně je měnit.

Zodpovědný přístup ke správě digitálního majetku může ušetřit nejen čas, ale i peníze a předejít nepříjemným situacím, kdy nevíte, co se stalo s účty a jeho obsahem. Proto je důležité vytvořit si přehled a přijmout preventivní opatření. Nastavte si například správce účtu nebo kontaktní osoby, kterému by bylo umožněno přístup k účtu v případě vašeho úmrtí.

Je důležité, aby digitální dědictví zahrnovalo veškeré online účty, aplikace a uložené hodnoty na nich.  Včetně těch, které se zdají být nepodstatné, jako jsou například účty na e-shopech. Tyto účty mohou obsahovat velké množství kreditů a mají tedy finanční hodnotu. Z hlediska ochrany majetku jsou však nejdůležitější účty, jako jsou PayPal nebo kryptoměny. Online investiční účty, které jsou často využívány v rámci mobilní aplikace, jsou také stále cennější. Pro současné influencery jsou pak cenné i samotné profily na sociálních sítích.

Studujte rekvalifikační kurzy

Co patří mezi nejčastější digitální aktiva?

Digitální aktiva zahrnují jak fyzické předměty, jako jsou počítače, telefony a tablety, tak i digitální obsah, jako jsou fotografie, e-maily, hudba a sociální sítě. Ačkoli se digitální aktiva obvykle nesetkávají se stejnou pozorností jako tradiční aktiva, jako jsou nemovitosti nebo movitý majetek, mohou mít pro velkou hodnotu. Mnoho lidí o digitální aktiva nedbá, proto mohou být pro pozůstalé zdrojem problémů a dokonce i finančních ztrát, pokud nebudou správně řízeny. Například cenné fotografie nebo hudební sbírky mohou být ztraceny, pokud nejsou uloženy na vhodném místě nebo pokud neznáme přístupová hesla k online účtům. Z tohoto důvodu je důležité zahrnout digitální aktiva do plánování dědictví. To zahrnuje nejen rozhodnutí, komu by měla být digitální aktiva dána, ale také určení, jak budou řízeny a jaká opatření budou přijata pro zabezpečení jejich bezpečnosti a ochranu soukromí.

Digitální dědictví

Mnoho lidí o digitální aktiva nedbá, proto mohou být pro pozůstalé zdrojem problémů a dokonce i finančních ztrát, pokud nebudou správně řízeny.

Příklady:

  • Emaily, 
  • ůčty kryptoměn, virtuálních peněz,
  • účty k aplikacím,
  • uložiště dat,
  • účty hudebních aplikací,
  • přístupy k placeným médiím a kanálům (Netflix, HBO,..),
  • věrnostní programy.

Existuje několik kroků, které mohou pomoci lidem spravovat svá digitální aktiva. Mezi ně patří vytvoření seznamu všech digitálních účtů, které máte, a uložení hesel a přihlašovacích údajů na bezpečném místě, jako je například šifrovaný flash disk nebo osobní trezor. Také je důležité ujasnit si, co chcete s digitálními aktivy udělat a zahrnout je do plánu dědictví.

Závěr

Ve výsledku je tedy důležité si uvědomit, že digitální dědictví je stejně důležité jako dědictví materiální a je třeba mu přistupovat se stejnou zodpovědností. Správa digitálního majetku může být složitá. S preventivními opatřeními může být usnadněna. Díku tomu lze předejít nepříjemným situacím v budoucnu. Proto bychom měli učinit veškerá opatření k jejich zabezpečení a správě. Ujistěte se, že jsou pozůstalí schopni s digitálním dědictvím nakládat podle svého uvážení.

Mám zájem o odběr newsletteru