Cloud computing je model poskytování počítačových služeb, který umožňuje uživatelům přístup k výpočetním zdrojům, jako jsou servery, úložiště dat a aplikace, přes internet. Výpočetní zdroje jsou poskytovány jako služba, což znamená, že uživatelé nemusí investovat do nákupu a údržby vlastního hardwaru a softwaru. Místo toho mohou využívat cloudové služby, které jsou poskytovány prostřednictvím internetových serverů.

Jak se používá cloud?

Cloud computing se používá v mnoha oblastech, od osobních aplikací až po velké podnikové řešení. Jedním z nejvíce běžných způsobů, jak využívat cloud, je ukládání a sdílení dat. Uživatelé mohou nahrát své soubory do cloudu a mít k nim přístup odkudkoli a kdykoli, dokonce i z mobilních zařízení. Využívají se také pro streamování hudby a videa, zálohování dat, vzdálený přístup k aplikacím a virtualizaci počítačů.

Výhody cloudu

Cloud computing má několik výhod, které ho činí atraktivním pro mnoho uživatelů. Zde je několik z nich:

 1. Flexibilita: Cloudové služby jsou obvykle velmi flexibilní. Uživatelé si mohou zvolit pouze ty, které potřebují a platit jen za to, co využívají. To znamená, že mohou snadno přizpůsobit své výpočetní zdroje podle potřeb svého podnikání.
 2. Snadná škálovatelnost: Cloudu umožňuje snadno škálovat své výpočetní zdroje v závislosti na potřebách. To umožňuje uživatelům snadno se přizpůsobit změnám v poptávce a zajistit, aby jejich aplikace a služby byly vždy dostupné a spolehlivé.
 3. Bezpečnost: Cloudové služby jsou obvykle velmi bezpečné, s mnoha bezpečnostními opatřeními a šifrováním, které chrání data před neoprávněným přístupem.
 4. Nízké náklady: Využívání cloudu může být mnohem levnější než nákup a údržba vlastního hardwaru a softwaru. Uživatelé nemusí platit za investici do drahých serverů, ale mohou si vybrat z mnoha různých cenových balíčků, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám.
 5. Snadná správa: Cloudové služby jsou obvykle snadno spravovatelné, což znamená, že uživatelé nemusí mít odborné znalosti v oblasti IT, aby je mohli používat. Poskytovatelé služeb nabízejí různé nástroje a aplikace, které umožňují snadnou správu a monitorování výpočetních zdrojů.
Naučte se programovat v našem kurzu

Nevýhody cloudu

Cloud computing má také několik nevýhod, které uživatelé musí zvážit, než se rozhodnou pro jeho využití. Zde je několik z nich:

 1. Závislost na poskytovateli: Uživatelé jsou závislí na svém poskytovateli cloudových služeb, což znamená, že musí mít důvěru v jeho spolehlivost a bezpečnost. Pokud dojde k výpadku služby nebo problému s bezpečností, může to mít pro uživatele vážné důsledky.
 2. Potenciální rizika související s datovou bezpečností: Ukládání dat v cloudu může znamenat větší riziko ohrožení bezpečnosti dat. V případě, že dojde k narušení bezpečnosti, mohou být data ukradena nebo zničena.
 3. Omezený přístup k výpočetním zdrojům: Přístup k výpočetním zdrojům v cloudu může být omezen, což může mít dopad na výkon aplikací a služeb. Uživatelé by měli pečlivě zvážit, jaké výpočetní zdroje potřebují a zda jsou k dispozici.
 4. Závislost na internetovém připojení: Cloudové služby vyžadují internetové připojení, což znamená, že pokud uživatel nemá přístup k internetu, nastává problém.
Cloud

Jedním z nejvíce běžných způsobů, jak využívat cloud, je ukládání a sdílení dat.

Typy cloud computingu

Existují tři základní typy cloud computingu, které se liší v tom, jak jsou výpočetní zdroje distribuovány a jakým způsobem jsou spravovány:

 1. Veřejný cloud: Veřejný cloud je poskytován poskytovateli cloudových služeb třetí strany, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) nebo Microsoft Azure. Tyto služby jsou k dispozici pro každého, kdo si je může dovolit a potřebuje je. Využití veřejného cloudu může být užitečné pro malé firmy, které nemají kapitál pro vlastní hardwarovou infrastrukturu nebo pro velké firmy, které chtějí škálovat své služby.
 2. Soukromý cloud: Soukromý cloud je cloudová infrastruktura, kterou vlastní a spravuje jedna organizace. Tyto cloudu se obvykle používají většími společnostmi a vládními organizacemi. Ty mají specifické bezpečnostní požadavky a potřebují větší kontrolu nad svými výpočetními zdroji. Soukromý cloud lze provozovat vlastními datovými centry nebo si jej může pronajmout od poskytovatele cloudových služeb.
 3. Hybridní cloud: Hybridní cloud kombinuje prvky veřejného a soukromého cloudu. To umožňuje uživatelům využívat výhody obou typů cloudů a využívat jejich funkce a výpočetní zdroje podle svých potřeb. Hybridní cloud se často používá v podnikovém prostředí, kde jsou některé aplikace a data citlivé na bezpečnost, zatímco jiné jsou lépe umístěny v cloudu.

Každý typ cloud computingu má své výhody a nevýhody a je důležité zvážit, který typ nejlépe odpovídá potřebám organizace nebo jednotlivce.

Mám zájem o odběr newsletteru