Je mnoho způsobů, jak si cílovou skupinu definovat. Která definice je nejlepší z marketingového hlediska? Proč je dobré vědět, komu prodáváme? Na koho cílíme svou reklamu? A jak nejlépe zjistit, kdo je naším ideálním klientem? V tomto článku si řekneme, jak najít svou cílovou skupinu. A také, jak ji nejlépe oslovit.

Co je to cílová skupina?

Cílová skupina je konkrétní skupina lidí na vašem trhu, kterou chcete oslovit svým marketingovým sdělením. Může se jednat o určitou věkovou skupinu, pohlaví, výši příjmu nebo jinou určující charakteristiku. Jakmile určíte svou cílovou skupinu, můžete vytvářet marketingové kampaně speciálně přizpůsobené tak, aby tuto skupinu oslovily.

Cílová skupina je skupina lidí, kterým chcete prodat svůj produkt či službu. Chcete na ně cílit reklamu. Jsou to lidé, kterým budete vyprávět svůj příběh. Budete jim vysvětlovat, proč právě váš produkt je pro ně nejlepší a co jim přinese. Jaký problém jim vyřeší. Ptáte se, proč máte svou cílovou skupinu zatěžovat nějakým příběhem?

Proč je dobré vyprávět příběhy

Protože příběhy prodávají. Příběhy v lidech vyvolávají emoce, vzpomínky. Informace, kterou jim sdělujete, je jim náhle bližší. Dovedou se ztotožnit s příběhem, který vyprávíte. A díky tomu si vás lépe zapamatují. Spojí si vaši značku s pocitem, který v nich váš příběh zanechal.

Kde najdete svou cílovou skupinu?

Aby váš příběh a vaše sdělení cílová skupina dobře slyšela, je třeba ji hledat v jejím přirozeném prostředí. Už víte, kdo to je a chcete ji co nejefektivněji oslovit. Zamyslete se nad tím, kde se vaši klienti pohybují. Jaké mají zájmy a cíle. Jaké využívají sociální sítě, kde se sdružují v reálném světě.

Asi těžko budete matky s dětmi hledat v nočních klubech. Stejně tak náctileté nenajdete v dětských a komunitních centrech, či na dětských hřištích. Při tvorbě reklamní kampaně je dobré mít vždy na mysli, koho chcete oslovit a kde ho hledat.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

4 tipy, jak definovat svou cílovou skupinu

 1. Zjistěte, kdo jsou vaši současní zákazníci – pokud již nějaké zákazníky máte, podívejte se, kdo jsou, a pokuste se zjistit, co mají společného. To vám poskytne dobrý výchozí bod pro zjištění, kdo je vaše cílová skupina.
 2. Definujte, jaký typ zákazníka chcete – zamyslete se nad typem zákazníka, kterého byste chtěli mít, a sepište si některé jeho charakteristiky. To vám pomůže být konkrétnější, pokud jde o zacílení reklamy.
 3. Proveďte průzkum trhu – existuje mnoho různých způsobů, jak provést průzkum trhu, ale jedním z nejjednodušších je prostě se zeptat lidí, co si myslí. Můžete to udělat prostřednictvím průzkumů nebo osobním rozhovorem. Online, či přímo v terénu osobně. Ujistěte se, že oslovujete dostatečně široký vzorek lidí. Jedině tak získáte dobrou představu o tom, co vaše cílová skupina řeší a potřebuje.
 4. Analyzujte získané informace a využijte je ve svůj prospěch – jakmile jste provedli všechny tyto průzkumy, je čas je využít k vytvoření cílených reklam a příběhů. Oslovit cílovou skupinu a zanechat v ní touhu po dalších interakcích s vámi. Dalších příbězích, dalších emocích a posléze dalších produktech, či službách.

Poznejte svou cílovou skupinu

 • Buďte konkrétní. Čím konkrétněji dokážete svou cílovou skupinu popsat, tím lépe. Pomůže vám to vytvářet cílený obsah a kampaně, které s nimi budou rezonovat.
 • Poznejte své publikum. Věnujte čas průzkumu své cílové skupiny. Jaké jsou jejich demografické údaje? Co se jim líbí? Co je zajímá?
 • Zvažte jejich potřeby. Když víte, jaké jsou potřeby vaší cílové skupiny, můžete je lépe oslovit v rámci marketingového úsilí. Mějte na paměti, že jejich potřeby se v průběhu času mění, proto nezapomeňte sledovat nejnovější trendy a poznatky.
 • Kde se vaše cílová skupina nachází? To vám pomůže určit nejlepší kanály, kterými je můžete oslovit, a podle toho přizpůsobit svá sdělení.

Cílová skupina

Jak si definovat ideálního klienta?

Při definování ideálního klienta, ideálního člena vaší cílové skupiny, popusťte uzdu vaší fantazii. Představte si konkrétní osobu, která reprezentuje vaši cílovou skupinu. Podrobně si ji popište, a to do nejmenších detailů.

 • Kde pracuje?
 • Kolik má dětí?
 • Kolik má let?
 • Bydlí ve městě či na vesnici?
 • Má vlastní bydlení?
 • Jakým jezdí autem?
 • Kde nakupuje?
 • Na jaké pořady se dívá?
 • Sportuje?
 • Kam jezdí na dovolenou?
 • S kým se přátelí?

Otázek si můžete zodpovědět spoustu. Čím více o této osobě budete vědět, tím lépe a přesněji ji oslovíte. Budete najednou přesně vědět, zda ve svých příspěvcích a kampaních osobě vykat či tykat. Budete vědět, zda snese i trochu humoru a nadsázky. I při tvorbě nového produktu vám pomůže znát přesně ideálního klienta. Můžete si totiž již v procesu vývoje nového produktu či služby testovat, zda vaši cílovou skupinu osloví. A zejména, zda řeší její aktuální problém.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

 

Znalost cílové skupiny využijete i při výběru formy prodeje a způsobu doručení. Jsou cílové skupiny, které preferují i dnes kamenné prodejny a jiné, které tam již prakticky nechodí. Někomu nedělá problém si vyzvednout balíček v úložišti, jiný důvěřuje jen České poště.

Cílová skupina

Proč je dobré mít definovánu cílovou skupinu?

Znalost cílové skupiny je pro efektivní marketing zásadní. Bez této znalosti riskujete, že budete plýtvat časem a penězi na marketingové aktivity, které neosloví ty správné lidi. Před zahájením jakékoli marketingové kampaně věnujte čas správnému vymezení cílové skupiny.

Proč pracovat jen s jednou cílovou skupinou?

Dalo by se říci, že je neefektivní a nehospodárné cílit na celý trh. Pokud se soustředíte na jednu cílovou skupinu, můžete lépe odpovídat na její potřeby. Lépe zvolíte vhodnou tonalitu jazyka a grafickou prezentaci. Budete také efektivnější při jejím oslovování. Chcete-li např. oslovit matky malých dětí, je v poslední době vhodnou platformou Pinterest. Bez šancí není ani inzerce na portálech typu Modrý koník. I zde se tato cílová skupina hojně vyskytuje.

Máte více cílových skupin?

Zajisté se najdou segmenty trhu, v nichž není snadné definovat jen jednu cílovou skupinu. Pak radíme necílit na všechny najednou. Udělejte si analýzu a stanovte si několik hlavních cílových skupin. S těmi pak pracujte. Vytvořte marketingové kampaně speciálně určené pro každou cílovou skupinu.

Příklad: Prodáváte zdravou výživu, krmivo pro psy anebo kontaktní čočky? Zde se shodneme na tom, že cílová skupina je dosti široká. Stanovte si její podskupiny a s těmi pracujte. Každé z nich komunikujte hlavní výhodu, definujte problém, který jim řešíte. (Zdravá výživa matkám zajistí zdravý vývoj jejich dětí, seniorům prodlouží kvalitu života a sportovce podpoří v jejich výkonech apod.).

Znát cílovou skupinu je důležité z několika důvodů:

 • Zaprvé, pokud nevíte, na koho se zaměřujete, nebudete schopni vytvořit obsah, který s nimi bude rezonovat.
 • Za druhé, pokud nebudete vědět, kdo je vaše cílová skupina, nebudete schopni vytvořit účinnou marketingovou strategii.
 • A konečně, pokud neznáte svou cílovou skupinu, nebudete schopni posoudit úspěšnost svého marketingového úsilí.

Jak pracovat s cílovou skupinou

Hledejte cesty i nad rámec tradičních metod cílení. Není nutné pouze utrácet rozpočet za nákladné reklamy. Je mnoho způsobů, jak můžete svou cílovou skupinu oslovit. Někdy jediné, co bude třeba investovat, je váš čas.

Jaké máte další možnosti? Oslovte svou cílovou skupinu tam, kde tráví svůj volný čas.

 • Sociální média
 • Influencer marketing
 • Obsahový marketing

Cílová skupina

Proč u vás nikdo nenakupuje?

Paradoxně i tuto otázku můžete vyřešit dobrou znalostí své cílové skupiny. Zjistíte, jaké má strachy a obavy. Existují nějaké předsudky, se kterými se potýká? (Dříve si např. senioři mysleli, že online obchody nejsou dostatečně seriózní a budou mít problém zboží případně reklamovat, dodnes jsou lidé, kteří nechtějí platit kartou apod.). Jak tyto situace řešit?

Z dlouhodobějšího hlediska můžete svou cílovou skupinu vzdělávat. Komunikovat výhody a odbourávat obavy.

Z krátkodobého hlediska jim můžete ihned nabídnout např. alternativní platbu dobírkou.

Jak si vybudovat vztah se svou cílovou skupinou

Již jsme zmínili, že lidé do svého rozhodovacího procesu zapojují emoce. Vyprávějte jim příběhy. Buďte konkrétní při jejich oslovení. Nepoužívejte klišé. Budujte vztah na důvěře. Budou-li mít vaši klienti pocit, že jim rozumíte a chápete jejich obtíže, rádi se na vás obrátí.

Pokud u vás již nakoupili či si objednali vaši službu, potvrďte jim správnost jejich volby. Učiňte z nákupu takový zážitek, aby se chtěli vrátit. Aby se o svou zkušenost podělili s ostatními.

Jste na sociálních sítích? Dopřejte své cílové skupině kvalitní obsah. Odpovídejte na jejich dotazy. Neschovávejte se za fráze a klišé. Lidé ocení opravdovost. Uděláte-li chybu, řešte ji. Nikdo není neomylný a dokonalost neexistuje. Je ale rozdíl, zda děláte při problému mrtvého brouka, nebo se k řešení postavíte čelem.

Závěr

V článku jste se dozvěděli, proč je důležité si definovat cílovou skupinu a znát svého ideálního klienta. Bez jejich znalosti budete těžko volit vhodné marketingové nástroje k jejich zacílení. Budete zbytečně utrácet velké rozpočty za reklamu, protože ta nebude dostatečně cílená. Při práci s cílovou skupinou nemusíte spoléhat jen na placené reklamní kanály. V dnešní době se hojně využívá např. sociálních sítí. Oslovit cílovou skupinu můžete i ve spolupráci s vhodně vybraným influencerem.

Mám zájem o odběr newsletteru