Kritické myšlení je v dnešním světě nezbytnou dovedností a je možná důležitější než kdykoli předtím. Jaké jsou však důsledky nedostatku dovedností kritického myšlení a jak můžeme našim dětem pomoci tyto dovednosti rozvíjet? V tomto článku se budeme zabývat tím, proč je kritické myšlení tak důležité, a také způsoby, jak ho zlepšit.

Co je to kritické myšlení?

Kritické myšlení je dovednost, která nám pomáhá lépe se rozhodovat a efektivněji vyhodnocovat informace. Je to důležitá schopnost v našem stále složitějším světě, kde jsme často bombardováni protichůdnými informacemi. Musíme si vybírat, kterým zdrojům věřit.

Kritické myšlení nám umožňuje:

 • posoudit platnost tvrzení,
 • rozpoznat zaujatost,
 • určit možná řešení.

Je také nezbytné pro učení se novým konceptům, řešení problémů a rozvíjení kreativních nápadů. Kritické myšlení je schopnost jasně a racionálně uvažovat o tom, co dělat nebo čemu věřit.

Proč je kritické myšlení důležité?

Kromě jiného je kritické myšlení důležité i proto, že nám pomáhá utvářet si vlastní názory na témata, jako je politika a morálka. Bez něj můžeme být náchylní k zaujatým názorům nebo k manipulaci pomocí chytrých přesvědčovacích technik. Rozvoj kritického myšlení nám také pomáhá lépe si uvědomovat sebe sama. Svoje vlastní myšlenky a pocity.

Zlepšení dovedností kritického myšlení vám může pomoci v mnoha oblastech života, od lepšího rozhodování v práci až po zlepšení vztahů. Ať už děláte zásadní rozhodnutí nebo řešíte problém, kritické myšlení vám pomůže myslet jasněji a lépe se rozhodovat.

Kritické myšlení

Vzdělávací systém a kritické myšlení

Bohužel mnoho studentů si nerozvíjí své schopnosti kritického myšlení v průběhu studia. To může vést k pozdějším problémům, když budou čelit obtížným rozhodnutím nebo složitým otázkám. Školy by se měly více zaměřit na výuku těchto dovedností namísto pouhého předávání znalostí a memorování. Pomoci mohou i rodiče, kteří budou své děti podporovat v kritickém myšlení.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Jaké jsou výhody lidí s kritickým myšlením

Lidé se silnými schopnostmi kritického myšlení jsou schopni:

 • chápat logické souvislosti mezi myšlenkami,
 • identifikovat, vytvářet a hodnotit argumenty,
 • odhalit nesrovnalosti a chyby v argumentaci,
 • systematicky řešit problémy,
 • kreativně přemýšlet o možných řešeních problémů.

Kritické myšlení je důležité, protože umožňuje objektivně analyzovat informace a činit dobře informovaná rozhodnutí. Umožňuje také vidět obě strany problému a pochopit různé úhly pohledu.

3 výhody rozvíjení dovednosti kritického myšlení

 1. lepší schopnost řešit problémy,
 2. lepší schopnost rozhodovat se,
 3. lepší schopnost vidět obě strany problému.

Jak zlepšit kritické myšlení

Kritické myšlení je proces reflexe a analýzy, během kterého zpochybňujeme své vlastní předpoklady a přesvědčení. Je to dovednost, kterou se můžeme naučit a procvičovat, a která nám může být užitečná ve všech oblastech života.

Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit dovednosti kritického myšlení, zde jsou některé z nich:

Věnujte pozornost své vlastní mysli a každodenním návykům

Uvědomte si, kdy nepřemýšlíte kriticky (například když bezmyšlenkovitě následujete dav nebo slepě přijímáte to, co čtete nebo slyšíte). Jakmile si tyto momenty uvědomíte, můžete začít zpochybňovat své vlastní myšlenky a přesvědčení.

Cvičte se v aktivním naslouchání a kladení otázek

Když někdo mluví, snažte se skutečně naslouchat a pochopit jeho názor. Pokud potřebujete vysvětlení, pokládejte otázky a odolejte nutkání přerušovat nebo nabízet vlastní názor, dokud dotyčný nedomluví.

Vyhledávejte různé úhly pohledu

Při zkoumání tématu nebo problému nezapomeňte vyhledat různé pohledy lidí nebo zdrojů. To vám pomůže získat komplexní představu o dané problematice a také zpochybnit vaše vlastní přesvědčení.

Buďte ochotni změnit svůj názor

Pokud po zvážení všech důkazů zjistíte, že váš původní názor byl nesprávný, buďte ochotni změnit názor. Může to být obtížné, ale ukazuje to, že jste otevření a ochotní učit se novým věcem.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Kritické myšlení

Důsledky nedostatku kritického myšlení

Pokud nepřemýšlíte kriticky, nemusíte si uvědomovat důsledky svých činů. Můžete se rozhodovat na základě neúplných nebo nepřesných informací, což může vést ke špatným výsledkům. Pokud nezvážíte všechna potenciální rizika a přínosy rozhodnutí, můžete se dostat do horší situace, než kdybyste si rozhodnutí důkladněji promysleli.

Další důsledky nekritického myšlení:

 • promarníte lepší příležitost,
 • uvěříte tomu, co vám řeknou ostatní, aniž byste o tom pochybovali,
 • jste náchylnější k dezinformacím a manipulaci.

Kritické myšlení neznamená, že musíte vždy přicházet s originálními nápady nebo být ke všemu skeptičtí. Znamená to však, že si musíte udělat čas, abyste zpomalili a pečlivě prozkoumali informace a argumenty, než se rozhodnete nebo přijmete přesvědčení. Pokud tak budete činit, je pravděpodobnější, že budete činit správná rozhodnutí, odhalíte chyby a nepravdivá tvrzení a rozpoznáte nové příležitosti.

Praktické tipy na zlepšení kritického myšlení

 • Existuje několik způsobů, jak zlepšit dovednost kritického myšlení. Jedním z nich je procvičování “myšlení nahlas”. To znamená, že si své myšlenkové pochody řeknete nahlas, ať už sami sobě, nebo ostatním. To vám může pomoci lépe si uspořádat myšlenky a odhalit případné chyby ve vašem uvažování.
 • Dalším způsobem, jak zlepšit schopnosti kritického myšlení, je hledat nové a odlišné pohledy na danou problematiku. Když si vyslechnete názory jiných lidí, můžete se o dané problematice dozvědět více a lépe ji pochopit. Před rozhodnutím nezapomeňte zvážit všechny informace, i když jsou v rozporu s tím, co jste si původně mysleli.
 • Zautomatizujte si, že si před jednáním nebo mluvením vezmete čas na rozmyšlenou. V našem rychlém světě je snadné reagovat, aniž bychom si vše nejdříve promysleli. Pokud se však dokážete před reakcí zastavit a zvážit situaci, je pravděpodobnější, že se rozhodnete správně.

Výchova dětí ke kritickému myšlení

Je důležité vychovávat děti ke schopnostem kritickému myšlení. Je pak pravděpodobnější, že budou schopny samostatně přemýšlet, řešit problémy a rozhodovat se.

Kritické myšlení je schopnost jasně a racionálně uvažovat, včetně schopnosti vidět věci z různých úhlů pohledu a rozpoznat a posoudit argumenty. Je to důležitá dovednost pro život a je nezbytná pro úspěch ve škole i v práci.

Jak můžete svému dítěti pomoci rozvíjet jeho schopnosti kritického myšlení?

 • Podporujte je v kladení otázek a hledání odpovědí: Podporujte své dítě v kladení otázek o světě kolem něj. Pomozte mu najít odpovědi na jeho otázky tím, že společně provedete nějaký výzkum nebo navštívíte místní knihovnu.
 • Naučte je analyzovat argumenty: Naučte své dítě, jak rozpoznat hlavní body argumentu a jak posoudit, zda je argument platný, či nikoli. Můžete to udělat tak, že s ním budete diskutovat o zprávách nebo aktuálních událostech nebo se společně kriticky podíváte na reklamu.
 • Podporujte je v kreativním myšlení: Pomáhejte dětem přicházet s novými nápady a řešeními problémů. Povzbuzujte je k otevřenosti a zkoumání různých možností.

To je jen několik nápadů – existuje mnoho dalších způsobů, jak můžete dítěti pomoci rozvíjet jeho schopnosti kritického myšlení. Podporujte jej zejména v tom, aby své schopnosti kritického myšlení pravidelně využívalo, a to ve všech oblastech svého života.

Kritické myšlení

Kritické myšlení v digitálním věku

V digitálním věku je schopnost kritického myšlení důležitější než kdy jindy. S tolika informacemi, které máme k dispozici na dosah ruky, se můžeme snadno dostat do pasti a věřit všemu, co si přečteme. Ne všechny informace jsou si však rovny a je důležité umět vyhodnotit zdroje a argumenty, abychom mohli činit informovaná rozhodnutí.

Kritické myšlení není jen o hledání správné odpovědi, ale také o zpochybňování předpokladů, zkoumání důkazů a kreativním myšlení. Je to dovednost, kterou lze zdokonalit praxí a která vám dobře poslouží v každé oblasti vašeho života.

Fake news a kritické myšlení

V našem rychlém světě, kde zprávy kolují 24 hodin denně 7 dní v týdnu, je více než kdy jindy důležité umět kriticky přemýšlet o informacích, které jsou nám předkládány. Bohužel “fake news” (falešné zprávy, dezinformace) jsou skutečným problémem a může být obtížné rozlišit, co je pravda a co ne.

Proto je kritické myšlení tak důležité. Když jste schopni kriticky myslet, jste schopni objektivně vyhodnocovat informace. Rozhodovat se sami na základě důkazů, namísto slepého přijímání toho, co vám někdo řekne.

Chcete si zlepšit kritické myšlení?

1. Buďte otevření

Nedovolte, aby váš úsudek zastínily osobní předsudky. Než dojdete k závěru, buďte ochotni zvážit všechny strany problému.

2. O všem pochybujte

Neberte nic za bernou minci. Pokud se vám něco zdá příliš dobré (nebo příliš špatné), než aby to byla pravda, pravděpodobně tomu tak je. Udělejte si vlastní průzkum a dojděte k vlastním závěrům.

3. Přemýšlejte sami za sebe

Jen vy víte, čemu věříte a čeho si vážíte. Nedovolte, aby vám někdo jiný říkal, co si máte myslet – rozhodněte se sami.

Závěr

V tomto článku jste se dozvěděli, co je kritické myšlení a proč je důležité zejména v dnešní digitální době. Upozornili jsme na riziko fake news a dezinformací. Přinesli jsme spoustu tipů, jak si můžete své kritické myšlení trénovat i vy.

Mám zájem o odběr newsletteru