V měsíci říjnu se opět dočkáme celé řady změn. Ty se dotknou nejen podnikatelů, ale i nemocných osob, dlužníků, cestovatelů a milovníků piva. Co nás tedy dnešním dnem čeká? Změna výpočtu DPH a kontrolní hlášení. Nové znění zákona o DPH vešlo v platnost sice již v dubnu tohoto roku, avšak firmy dostaly odklad v délce šesti měsíců, aby se na všechny změny mohly pečlivě připravit. Nově se tedy podle úpravy zákona zrušila metoda výpočtu DPH s pomocí koeficientu zdola. Dle ministerstva financí totiž bohužel vedla k nepřesnosti a zkresleným výsledkům.

Co všechno je od října jinak?

Kromě změny DPH nás čeká zdražení pivního moku, snadnější oddlužení a řeší se i změna času. Změn je opravdu mnoho. Někdo změny uvítá, ti další je zkritizují. Pojďme se podívat na všechny novinky podrobněji. Nové znění zákona o DPH platí již od 1. dubna 2019. V účinnost ale vstoupilo také šestiměsíční přechodné ustanovení, to umožňuje počítat DPH původním způsobem až do data 30. září 2019. Firmy a jejich ekonomické systémy se tak mohly na změnu dobře připravit.

Nastává změna výpočtu DPH

Do dnešního dne se pro výpočet DPH používala tzv. metoda zdola s pomocí koeficientu. I nový způsob shora se bude vypočítávat matematicky. Obě varianty si nyní porovnáme…

Výpočet DPH koeficientem s účinností do 30.9.2019

Celková částka včetně DPH byla vynásobena fixním koeficientem, např. výše DPH 21 / 121, zaokrouhleným na čtyři desetinná místa (u 21% DPH tedy 0,1736).

Výpočet DPH shora s účinností od 1.10.2019

Ode dneška se bude v případě 21% sazby DPH dělit koeficientem 1,21. Legislativní změna nás seznamuje se změnou výpočtu DPH shora, ten se využívá v případě, že při počítání daně znáte celou částku včetně DPH.

Chcete-li si vše zjednodušit a nezabývat se matematickými počty, bude pro vás ta správná volba pro výpočet DPH kalkulačka.

Uvedeme si příklady výpočtu DPH

Řekněme, že např. obdržíte finanční obnos peněz v hodnotě 100.000 Kč včetně 21% sazby DPH. Dříve jste si samotné DPH vypočítali vynásobením celkové sumy fixním koeficientem (21 / 121) a zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.

Vzorec 100.000 × 0,1736.

V tomto případě činí DPH 17.360 Kč a základ bez daně 82.640 Kč. Avšak pokud chcete zpětně dopočítat DPH ze základu, což je 82.640 Kč × 0,21, tak dojdete k jinému výsledku, a to 17.354,4 Kč.

Aktuální metoda shora matematicky odchylky eliminuje a k podobným nesrovnalostem nedochází. Uvedeme si totožnou situaci, kdy obdržíte částku 100.000 Kč včetně 21% sazby DPH. U nového matematického výpočtu DPH použijete následující výpočet.

Vzorec 100.000 – (100.000 / 1,21).

DPH vám vyjde 17.355,37 Kč a základ bez daně 82.644,63 Kč.
Chcete-li si poté ze základu spočítat DPH (tedy 82.644,63 × 0,21), tak vám vyjde správná částka 17.355,37 Kč.

Změnilo se i kontrolní hlášení

Díky novelizaci zákona o DPH došlo také ke změnám, co se týče kontrolního hlášení. Nezměnil se samotný obsah, ale spíše struktura XML a některé názvy a popisy jednotlivých částí.

Co dalšího vstoupilo v platnost od 1. října?

Snadnější oddlužení pro mladé

Jednodušší start do života byl umožněn mladým lidem, kterým vznikly dluhy ještě před dovršením osmnáctin. Upravená pravidla se týkají dlužníků, kterým vznikly alespoň dvě třetiny dluhů před dovršením plnoletosti. K dlužným částkám se mohou připočítat i závazky, jež vznikly tři roky po 18. narozeninách dlužníka. Tito lidé se budou moci zbavit dluhů podle nových pravidel už za tři roky v případě, že splní podmínky pro oddlužení. Počítá se však se zvýhodněným režimem splácení. Ten do dnešního dne platil jen pro seniory a zdravotně postižené.

Nové úhrady zdravotnických pomůcek

Zdravotní pojišťovny od tohoto měsíce začínají proplácet novou řadu zdravotnických pomůcek, které doposud nebyly hrazeny. Má to být jako kompenzace za zrušení příspěvků na brýle a další pomůcky. Nyní budou nově hrazené např. náplasťové inzulínové pumpy a injekční jehly pro přípravu infuzního roztoku.

Některé značky piva zdražují

Pro milovníky pivního nápoje to nejsou dobré zprávy. Některé značky od 1. října zvyšují ceny piva v lahvích a plechovkách. Jedná se o Plzeňský prazdroj, který zvýšil cenu v průměru o 3,6 procenta. Mezi další připojené značky, které rovněž přistoupily ke zdražení u některých balení piv, jsou Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a neochucený Birell.

A stále se řeší změna času

V posledním říjnovém víkendu se tradičně mění čas z letního na standardní středoevropský, nebo-li zimní. Ručičky hodinek si tedy všichni posuneme v brzkých ranních hodinách 27. října z 3:00 na 2:00. Naposledy by však mohlo dojít ke změně času v roce 2021. A to na základě online hlasování od Evropské komise. Souhlasilo 84 % dotázaných. Členské státy by si měly samy určit, který čas si ponechají.

Pro aktuální videa z oblasti daní a účetnictví odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Zdroj: financnisprava.cz, zákon č. 283/2018 Sb. o dani z přidané hodnoty

 

Mám zájem o odběr newsletteru