Chystáte se hledat práci v zahraničí a potřebujete vytvořit životopis v angličtině? V článku najdete praktický návod, anglické fráze do životopisu a tipy, jak ho napsat, aniž byste v něm napáchali chyby, kterými byste si mohli zamezit cestu k získání vysněného zaměstnání.

Typy životopisů v angličtině

Existují dva typy životopisů, které můžete v angličtině napsat. Jedná se o chronologický, strukturovaný životopis (chronological CV) a funkční, profesní životopis (functional CV). V chronological CV zachycujete popořadě vaše pracovní zkušenosti, kdežto ve functional CV se soustředíte především na konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.

Struktura chronologického životopisu

Do chronologického životopisu byste měli postupně zahrnout tyto části:

 • 1. Úvod (Heading)
 • 2. Osobní údaje (Personal information)
 • 3. Pracovní zkušenosti (Work experience)
 • 4. Vzdělání (Education)
 • 5. Znalosti a dovednosti (Skills)
 • 6. Ostatní informace (Additional information)

Chronological CV se používá častěji než funkční pro jednoduchost a úsporu času. Pouze ho aktualizujete o nové pracovní zkušenosti nebo absolvované vzdělávací kurzy. V článku se proto budeme věnovat tvorbě tohoto typu.

1. Úvod (Heading)

Životopis v angličtině můžete nadepsat buď jako Curriculum Vitae, nebo jako Resume, pokud ho budete posílat do USA. Nemusíte však použít ani jeden z názvů, ale jako nadpis uvést pouze své jméno a příjmení, což se v poslední době využívá poměrně často.

2. Osobní údaje (Personal information)

Pod názvem životopisu následují vždy vaše osobní údaje. Můžete využít například tohoto pořadí: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní číslo, datum narození a národnost.

Pozor si dávejte na:

 • vhodnou a vkusnou e-mailovou adresu (žádné beruška@gmail.com apod.),
 • mezinárodní tvar telefonního čísla (tzn. v případě České republiky s předvolbou +420 a +421 v případě Slovenska),
 • uvedení pohlaví: muž/žena (gender: male/female), pokud z vašeho jména není jasné,
 • titul, jehož zkratky nejsou totožné v České republice jako v zahraničí,
 • zápis datumu narození: v americké angličtině znamená první uvedená číslice měsíc, druhá pak den, používejte proto tyto tvary: July 16, 1981; July 16th, 1981; 16 July, 1981 nebo 16th July, 1981.

Tip: Hledáte-li pomůcku při vytváření životopisu, můžete využít zdarma šablony Europassu, která nabízí vzory až ve 29 světových jazycích!

anglické fráze do životopisu

3. Pracovní zkušenosti (Work experience)

Nejdůležitější částí jsou pracovní zkušenosti, které zahraniční firmy zajímají nejvíce. Napište nejprve dobu, po kterou jste byli na konkrétní pozici zaměstnáni. Začínejte vždy od té poslední, příp. aktuální (present). Můžete ji zformulovat takto:

May 2014 – present
Key account Manager
ABC s.r.o., Prague (Czech Republic)
A successful national company selling nutritional supplements.

Uvádějte také čím se firma zabývá (pokud není mezinárodně známá), město, stát, kde jste pracovali a případnou praxi v zahraničí, kterou jste absolvovali. V odrážkách pak zmiňtě, jakou úlohu jste ve firmě měli a jaké úkoly jste plnili.

Použít můžete tyto fráze:

 • worked as …, responsible for … (tento tvar v případě, že na uvedené pozici již nepracujete)
 • work as …, responsible for … (pokud na pozici stále pracujete)

Fráze work/ed as znamenají pracuji/pracoval jsem jako. Responsible for se překládá do češtiny jako zodpovědný za.

4. Vzdělání (Education)

V další části strukturovaného životopisu zmiňte nejvyšší dosažené vzdělání. Pokud jste vystudovali vysokou školu, střední školu uvádějte pouze v případě, že má její zaměření něco společného s požadovanou profesí.

Pro uvedení vaší kvalifikace můžete využít následující slovní zásoby:

 • high school – střední škola,
 • university – vysoká škola pro bakalářský, magisterský i doktorský program,
 • college – vysoká škola (používá se v USA při dokončeném bakalářském studiu),
 • A-LEVELS (Advanced Level General Certificate of Education) – maturitní zkouška (termín používaný v Británii),
 • GSCE (General Certificate of Secondary Education) – taktéž termín používaný pro ukončení střední školy v Británii,
 • SAT (Scholastic Aptitude Test / Scholastic Assessment Test) – výraz ukončení středoškolského vzdělání v USA,
 • graduation – promoce, v USA obdoba maturitní zkoušky,
 • Bachelor’s Degree = bakalářský titul,
 • Master’s Degree = magisterský titul,
 • Doctor’s Degree = doktorský titul.

Tip: Hodláte-li absolvovat jazykový kurz a zlepšit si komunikační dovednosti, podívejte se na nejčastější dotazy zájemců o kurzy Orange Academy.

vzor životopisu v angličtině

5. Znalosti a dovednosti (Skills)

Dále do CV zahrňte své znalosti a dovednosti. Rozdělte je následujícím způsobem na:

  • personal skills (osobní dovednosti): fast learner (rychle se učící), hardworking (pracovitý), careful (pečlivý), organized (systematik), creative (kreativní), non-smoker (nekuřák) apod.
  • language skills (jazykové znalosti): English (angličtina), German (němčina), Spanish (španělština) atd., úroveň jazyka můžete vyjádřit mezinárodní klasifikací:

A1 – elementary (pokročilý začátečník),
A2 – pre-intermediate (mírně pokročilý),
B1 – intermediate (středně pokročilý),
B2 – upper-intermediate (vyšší středně pokročilý),
C1 – advanced (pokročilý),
C2 – proficient (vysoce pokročilý).

 • computer skills (počítačové dovednosti): pro dosaženou úroveň můžete využít těchto výrazů: beginner (začátečník), advanced user of (pokročilý uživatel v), experienced in (zkušený v), extensive knowledge of (široké znalosti v)
 • other skills (ostatní znalosti): do této kategorie patří například často zmiňované řidičské oprávnění (driving licence)

6. Ostatní informace (Additional information)

Do poslední části chronologického životopisu patří vaše zájmy (hobbies) a reference (references). Ani koníčky, ani reference však zahrnovat nemusíte. Pokud je chcete poskytnout zaměstnavateli na vyžádání, napište do CV: references available upon request.

Tip: Zjistěte, jaké jsou nejčastější chyby při zpracování životopisu a zvyšte tak vaše šance na úspěch ve výběrovém řízení!

Další tipy na strukturovaný životopis v angličtině

 • jednoduchý a přehledný,
 • vizuálně čistý,
 • s jasnou strukturou (viz výše),
 • na 1 – 2 strany formátu A4,
 • bez pravopisných i faktických chyb,
 • s rozepsanými pracovními úspěchy,
 • s vlastnoručním podpisem, datem a místem vzniku,
 • dle pravidel dané země,
 • ušetřete si čas s naším vzorem životopisu v angličtině.

Mám zájem o odběr newsletteru