Platit zdravotní pojištění je zákonná povinnost každého občana České Republiky. Znamená to, že každý musí být veden u některé ze zdravotních pojišťoven. Jaké změny nastanou ve zdravotním pojištění v roce 2023? Informace nabízí dnešní článek.

Jak fungují zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny fungují jako samostatné právní subjekty. Jejich úkolem je provádět veřejné zdravotní pojištění. Jedná se o činnost, která zahrnuje výběr pojistného od plátců a zároveň úhradu zdravotních služeb jejich poskytovatelům. Mezi jejich další povinnosti patří zajistit svým pojištěncům místně a časově dostupné hrazené služby, které získává na základě uzavírání smluv s poskytovateli. Ti tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Činnost zdravotních pojišťoven reguluje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí, mimo to pohledá také jejich činnost i kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo platí zdravotní pojištění?

Jak již bylo zmíněno v úvodu – platit pojištění je zákonná povinnost každého občana České Republiky. Plátci zdravotního pojištění se rozdělují do následujících čtyř skupin:

  • Zaměstnanci – za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel,
  • OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné si zdravotní pojištění platí sami,
  • Pojištěnci, za které platí zdravotní pojištění stát – jedná se o děti, studenti, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, dlouhodobě nemocní, důchodci apod.,
  • OBZP– osoby bez zdanitelných příjmů musí hradit minimální zdravotní pojištění, jedná se o osoby, které například pracují jen formou práce na DPP nebo DPČ s nízkým příjmem.

Minimální zdravotní pojištění 2023

Platby zdravotního pojištění se liší a to následovně:

  • OBZP – minimální pojištění v roce 2023 je pro osoby bez zdanitelných příjmů 2187 Kč,

  • OSVČ – minimální zdravotní pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné na hlavní činnost v roce 2023 – 2722 Kč,

  • Zaměstnanec – z jeho hrubé mzdy se za zdravotní pojištění odvádí 4,5 % z hrubé mzdy,
  • Zaměstnavatel odvádí dalších 9 % z hrubé mzdy svého zaměstnance.

Dluh na zdravotním pojištění

Každý občan ČR musí být evidován u některé z následujících zdravotních pojišťoven:

V případě, že není pojištění řádně uhrazeno vzniká automaticky u příslušné pojišťovny dluh. Tento dluh se navíc každý den zvyšuje o 0,05 % z dlužné částky.

Zjistit si případný dluh nebo nedoplatek, je možné na každé pobočce příslušné zdravotní pojišťovny, u které je občan veden. V případě, že pojišťovna neeviduje žádný dluh, lze si navíc vyžádat potvrzení o bezdlužnosti. Pokud jsou naopak zjištěny nesrovnalosti v platbách, obdrží pojištěný výpis plateb.

zdravotní pojištění

Některé zdravotní pojišťovny nabízí pojištěným přístup v rámci internetového přihlášení do aplikace zdravotní pojišťovny, kde si lze pohodlně zjistit stav svého účtu. Kromě toho pojištěný i vidí výpis všech zdravotních úkonů. které byly v rámci pojištění zaplaceny.

Platba OSVČ – nemocenské pojištění

V případě, že chce OSVČ pobírat v pracovní neschopnosti dávku, samotné zdravotní pojištění nestačí. Nemocenské pojištění není součástí ani paušální daně ti, co tedy platí paušální daň a chtějí být nemocensky pojištěni, musí k platbě připojit i navíc platbu nemocenského pojištění.

Pro platbu dobrovolného nemocenského pojištění je potřeba podat přihlášku k účasti na nemocenském pojištění. Výše pojistného je 2,1 % z vyměřovacího základu, jehož výši si určuje OSVČ. Podmínkou je však, že nesmí být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Jedná se tedy o 2× rozhodný příjem, která bude v roce 2023 4 000 Kč – 2,1 % z (2 × 4 000 Kč) = 168 Kč.

Mám zájem o odběr newsletteru