Investice v podobě kryptoměn jsou stále velkým fenoménem. Češi dle posledních výzkumů nakoupili v roce 2021 kryptoměny za 4,5 miliardy korun. Česká republika však stále nemá právní úpravu pro zdanění kryptoměn. Může se tedy zdát, že kryptoměny jako Bitcoin, Etherum a další se danit nemusí, ale jde o příjmy, jako každé jiné a dani z příjmu podléhají.

Kryptoměny se v současné době zahrnují do daní ze zboží a služeb. Daň musejí odvádět lidé, kteří s kryptoměnami jen obchodují, OSVČ nebo společnosti, které je těží, nebo za ně prodávají své zboží a služby. Celý proces zdanění, a celkové obchodování kryptoměn na burze, může být na pochopení stále pro mnoho lidí složitý. Odpovědi na nejčastější otázky vám přináší dnešní článek.

Co je to kryptoměna?

Kryptoměny jsou našimi institucemi z pohledu ekonomické činnosti považovány za nehmotný movitý majetek. Z pohledu České národní banky nejsou kryptoměny virtuálními penězi, cizí měnou ani obdobou cenného papíru – nespadají pod příjmy z prodeje do kapitálového trhu, nýbrž pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy. Rozhodně se tedy nejedná o investici – nelze tedy počítat s časovým testem. Na kryptoměny se nahlíží jako na zboží, které je obchodovatelné na burze kryptoměn. Tam se směňují za běžné peníze, nebo za jiné kryptoměny, které lze získat těžbou, a za které se může nakupovat a prodávat zboží a služby. 

Zdanění kryptoměn

V České republice se nyní daní pouze zisky z kryptoměn, jejich samotné držení nikoliv. V případě zdanění jde o rozdíl mezi hodnotou kryptoměny při jejím pořízení a hodnotou kryptoměny při její směně/prodeji. Od takto vypočítaného zisku lze ještě odečíst transakční náklady, které vznikly v souvislosti s nákupem a prodejem/směnou kryptoměny. Zdanitelným příjmem z kryptoměn je rozdíl mezi příjmem z prodeje nebo směnou kryptoaktiva a výdajem na nákup a transakčními poplatky.

Zdanění kryptoměn – zaměstnanec

Pro zaměstnance není obchodování s kryptoměnami soustavnou činností, tudíž se na ně může vztahovat osvobození. Úlevu z daňové povinnosti může zaměstnanec využít jen za předpokladu, že je příjem z ostatních činností, kam obchodování s kryptoměnami patří, nižší než 30 tisíc korun. V tomto případě může zaměstnanec využít osvobození od daně z důvodu příležitostných příjmů. Daňová sazba je kromě 15% daně z příjmu nově od roku 2022 zvýšena na 23 %. Zvýšená sazba platí pro případ, že příjmy fyzické osoby překročí 48násobek průměrné mzdy – za rok 2021 roční příjem nad 1 701 100 korun, nebo hrubá měsíční mzda překročí 141 700 korun.

Zdanění kryptoměn – OSVČ

K výpočtu se přistupuje stejně jako u zásob, protože jsou našimi institucemi kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Živnostník je daní jako ostatní příjem. Jednoduše proto od ceny při prodeji/směně kryptoměny odečte cenu za její pořízení. Kryptoměny nelze umístit do kapitálových příjmů a ani si nelze od prodejní ceny odečíst jiné náklady – provoz kanceláře, pořízení vybavení. Jedná se pouze o náklad na pořízení samotné kryptoměny.

Zdanění kryptoměn – právnická osoba

Společnosti odvádí daň ve výši 19 % ze základu daně. Ostatní příjmy, které plynou právě z kryptoměn, se promítnou do celkového hospodářského výsledku a společnost si může případnou ztrátu ponížit o zisk z kryptoměn. V rámci společnosti musí být vyhotovena vnitřní směrnice pro oceňování kryptoměn. Stejně jako u OSVČ i zde platí, že se daní pouze zisk z kryptoměny obdržený v době jejího prodeje nebo směny.

Shrnutí zdanění kryptoměn

  1. Postup výpočtu: prodejní cena – nákupní cena – transakční náklady = základ daně.
  2. V případě, že zisky z kryptoměny navýší majetek, musí se zdanit.
  3. Příjmy z kryptoměn spadají pod tzv. ostatní příjmy.
  4. Prodejní i nákupní ceny kryptoměn se vedou v elektronických systémech.
  5. V případě těžby kryptoměn je potřeba živnostenský list.

Mám zájem o odběr newsletteru