Pojem zaručená mzda se do našeho právního systému zavedl poměrně nedávno, a proto v něm mají často zmatek jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Co to tedy znamená zaručená mzda a proč si ji neplést se mzdou minimální? Jaké pracovní skupiny a výši mzdy zákon zaručuje?

Zaručená mzda: Definice a rozdíly oproti minimální mzdě

Lidé často zaměňují nebo spojují pojmy zaručená a minimální mzda, jelikož obě hodnoty chrání zaměstnance před nepřiměřeně nízkým ohodnocením ze strany zaměstnavatele. Existují v nich však zásadní rozdíly, které tyto pojmy oddělují.

Minimální mzda určuje absolutně nejnižší možné ohodnocení zaměstnance bez ohledu na práci, jakou vykonává. Neřídí se oborem, kvalifikací, lokalitou ani velikostí společnosti, ve které jste zaměstnáni. Platí pro celou Českou republiku a všechny profese. V současnosti činí minimální mzda 15 200 Kč hrubého měsíčně. Pod tuto hranici se tedy na plný úvazek nemůžete dostat nikde.

Zaručená mzda logicky nemůže být nižší než mzda minimální, ale vyšší již být může. Tato hranice se totiž odvíjí od pracovních skupin, kam zákon zařazuje různé profese na základě jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Jednotlivým skupinám odpovídá různá výše zaručené mzdy. V první skupině se tedy nachází nejméně náročné práce a hodnota zaručené mzdy odpovídá minimální mzdě. V následujících skupinách se již výše mzdy zvyšuje, jelikož se v nich zohledňuje náročnost dané profese.

Zaručená mzda podléhá zákoníku práce § 112.

Proč tedy existují jednotlivé skupiny a zaručená mzda, když nás stát chrání již minimální mzdou?

Cílem tohoto opatření je, aby se na stejné pracovní pozici alespoň minimální odměna shodovala a vyrovnaly se tak rozdíly napříč celou Českou republikou. Mzdy se totiž výrazně mění v rámci lokality, velikosti a obratu firmy, kvalifikace zaměstnance a podobně. Zaručená mzda má tedy za úkol stanovit alespoň minimální odměnu bez ohledu na tyto aspekty.

Praktický příklad: 

Prodavačka v malém obchodě na vesnici musí dostat alespoň stejnou minimální odměnu jako prodavačka ve velkém městě v hypermarketu. Z hlediska zákona se jejich práce totiž neliší v náročnosti, potřebné kvalifikaci, složitosti a odpovědnosti. To však nic nemění na tom, že prodavačka z velkého obchodu může dostat vyšší plat, zaručená mzda určuje pouze minimum.

Pracovní skupiny rozdělení a výše zaručené mzdy

Jestliže vám oba pojmy stále splývají, možná vám pomůže rozdělení do pracovních skupin a výše zaručené mzdy. Zákon rozděluje pracovní pozice do osmi skupin dle náročnosti. Čím vyšší skupina, tím lepší platové ohodnocení máte zaručeno.

Zajímavost: Do zaručené mzdy se nesmí započítávat příplatky, mzdy, platy a odměny za práci přesčas, svátky, soboty a neděle, noční práci nebo ztížené pracovní prostředí. Pokud odměna zaměstnance bez těchto příplatků neodpovídá hodnotě skupiny, má nárok na doplacení od zaměstnavatele. 

  1. skupina: 15 200 Kč měsíčně neboli 90,50 Kč na hodinu (například doručovatel zásilek, švadlena, pomocná síla v kuchyni)

  2. skupina: 16 800 Kč měsíčně neboli 99,90 Kč na hodinu (například sanitář, pokojská)

  3. skupina: 18 500 Kč měsíčně neboli 110,30 Kč na hodinu (například barman, zedník, klempíř, číšník, holička, kadeřnice)

  4. skupina: 20 500 Kč měsíčně neboli 121,80 Kč na hodinu (například tlumočník, kuchař specialit)

  5. skupina: 22 600 Kč měsíčně neboli 134,40 Kč na hodinu (například zdravotní sestra, mzdová účetní, učitelka ve školce)

  6. skupina: 24 900 Kč měsíčně neboli 148,40 Kč na hodinu (například speciální pedagog, projektant, správce sítí, IT pracovník)

  7. skupina: 27 500 Kč měsíčně neboli 163,90 Kč na hodinu (například lékař, farmaceut, programátor, zubař)

  8. skupina: 30 400 Kč měsíčně neboli 181,00 Kč na hodinu (například odborníci ve finančním a obchodním sektoru, vědec)

Tip: Příklady profesí jsou uvedeny pouze pro orientaci, jelikož není možné uvést všechny. Další informace najdete v zákoníku práce. 

Čím se liší minimální a zaručená mzda?

Čím se liší minimální a zaručená mzda?

Existují výjimky?

Výše uvedené podmínky platí v případě klasického pracovního poměru, který činí 40 hodin týdně. Minimální mzdu lze snížit pouze v případech, kdy se daná situace nachází v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.. V jiných případech však není možné, aby jeden ze dvou zaměstnanců, kteří vykonávají stejné množství práce ve srovnatelné kvalitě a náročnosti, pobíral sníženou mzdu například z důvodu, že k tomu pobírá i invalidní důchod.

Zajímají vás bližší informace nebo potřebujete odpověď na specifický dotaz? Obraťte se nejbližší oblastní inspektorát práce nebo na Státní úřad inspekce práce.

Zdroj: kurzy.cz

Mám zájem o odběr newsletteru