Nařídil vám zaměstnavatel práci přesčas? Kdy se můžete bránit a jaké jsou podmínky přesčasů? Jak je to s příplatkem nebo jinou odměnou za přesčasy? Prozradíme vám vše podstatné na jednom místě. 

Jak je definován přesčas a kdy jej může vedení nařídit?

Některé profese mají větší sklon k práci přesčas. Jedná se například o oblast bankovního sektoru, zdravotnictví nebo práci v nadnárodní firmě. Jelikož i pracovní smlouvy jsou dnes již běžně sepisovány tak, že s přesčasy automaticky počítají, mají někteří zaměstnavatelé tendenci zneužívat váš čas donekonečna. Je tedy důležité znát svá práva a umět se bránit.

Práce přesčas je definována jako práce, která je vykonávána nad rámec pracovní doby nebo rozvrhu a překračuje týdenní stanovenou pracovní dobu. Nepočítá se do ní hodiny, které si zaměstnanec nadpracovává pro případ pracovního volna. Jinak se však jedná o jakýkoliv čas strávený prací navíc, který vám zaměstnavatel nařídil vykonat. Podmínky a definice jsou zakotveny v zákoníku práce v § 93 a 93a.

Limity pro přesčasy

Přesčasy by měly zaměstnanci být nařízeny pouze výjimečně. Nemělo by se jednat o standardní situaci, která se odehrává každý týden, nebo dokonce každý den. Dále by se mělo jednat pouze o nutný čas například z provozních důvodů, kolize apod. Zaměstnavatel vám jej nemá povinnost hlásit předem, jelikož se většinou jedná o nenadálé situace, které nelze předpokládat.

Zákonem je stanoven limit hodin strávených prací navíc na 8 hodin za jeden týden, ročně však maximálně 150 hodin. Další podmínkou se stává nutná pauza mezi jednotlivými směnami, ta musí činit minimálně 8 hodin určených k odpočinku.

Pokud je počet hodin přesčas dohodnut mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na vyšší limit (například v pracovní smlouvě), může být vyžadováno více hodin přesčasů ročně. Stále se však smí jednat pouze o 8 hodin týdně, maximálně tedy lze přesčasem strávit 416 hodin ročně, ale to jedině po dohodě obou stran.

Další podmínky

Práci přesčas lze nařídit pouze z vážných provozních důvodů a musí se jednat výslovné nařízení ze strany zaměstnavatele (ústní nebo i písemné). Nemělo by se jednat o automatickou situaci, jak tomu často v různých zaměstnáních bývá.

Výjimečně lze práci navíc nařídit i ve dnech pracovního volna, ale pouze za podmínek § 91 zákoníku práce. V těchto případech se opravdu musí jednat pouze výjimečné situace, jako jsou nutné opravy, inventury a jiné uzávěrky a podobně.

Jestliže odmítnete práci vykonat, může být situace vyhodnocena jako porušení pracovních povinností, které vede k dalším důsledkům. Je-li tedy zaměstnavatel v právu, máte povinnost práci přesčas vykonat.

Jak se zachovat, když zaměstnavatel nespolupracuje?

Jak se zachovat, když zaměstnavatel nespolupracuje?

Odměna za přesčas: příplatek nebo náhradní volno?

Samozřejmě zákoník práce chrání také zaměstnance a jejich práva na odměnu. Za práci přesčas máte nárok na příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Nebo se se svým vedoucím můžete dohodnout na náhradním volnu, které odpovídá počtu hodin, které jste v práci strávili navíc.

Pozor však na znění vaší pracovní smlouvy. Jestliže je mzda ve smlouvě sjednána s přihlédnutím k práci přesčas, nemáte nárok ani na příplatek, ani na náhradní volno. V takové smlouvě však musí být sjednán také rozsah případného přesčasu. Tento rozsah opět nemůže překročit 150 hodin ročně.

Tip: Zajímají vás další problematické situace z pracovního života? Pak si přečtěte také článek, kde se věnujeme práci na černo a jejím důsledkům. 

Nepoctivý zaměstnavatel – jak se zachovat?

Výrazně doporučujeme znát a následně chránit svá práva v pracovní rovině. Často se stává, že zaměstnavatelé sami tak úplně nevědí, co si mohou dovolit a překračují tedy hranice zákona. Pokud se například pravidelně setkáváte s automaticky nařízenou prací navíc, kterou vám následně zaměstnavatel nechce ani řádně proplatit nebo překračuje limity ze zákoníku práce, máte právo se bránit.

Nejprve vyzkoušejte asertivní a jasnou domluvu, kdy si obhájíte své hranice. Pokud ani následně nezačne zaměstnavatel spolupracovat a neustále porušuje jasně daná pravidla, nezbývá vám nic jiného, než změnit práci a raději se nechat zaměstnat poctivým zaměstnavatelem, který si vás bude skutečně vážit. Se změnou práce vám pomohou rekvalifikační kurzy, které zvýší vaše šance na pracovním trhu. Můžete se začít věnovat zcela novému oboru nebo třeba spojit příbuzná odvětví a zvýšit tak svoji hodnotu. Přejeme mnoho úspěchů v pracovním životě.

Mám zájem o odběr newsletteru